Türkçe | English
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ / DİŞ HEKİMLİĞİ BÖLÜMÜ
( I. ÖĞRETİM)
Ders Bilgi Paketi
http://dis.ktu.edu.tr
Tel: +90 0462 3774700
DHF
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ / DİŞ HEKİMLİĞİ BÖLÜMÜ / ( I. ÖĞRETİM)
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

DIS 370Restoratif Diş Tedavisi1+2+0AKTS:5
Yıl / YarıyılGüz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
BölümüDİŞ HEKİMLİĞİ BÖLÜMÜ
Ön KoşulYok
Eğitim SistemiYüz yüze , Uygulama
Dersin Süresi14 hafta - haftada 1 saat teorik ve 2 saat uygulama
Öğretim ÜyesiDoç. Dr. Tuğba SERİN KALAY
Diğer Öğretim Üyesi
Öğretim DiliTürkçe
StajYok
 
Dersin Amacı:
Diş Çürüğü, sınıflaması, teşhis ve tedavi planlamasını bilir, preklinikte uygular. Anterior ve posterior dişlerde kompozit restorasyonların aşamalarını bilir, preklinikte uygular, klinikte gözlem yapar.
 
Öğrenim KazanımlarıPÖKKÖY
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :
ÖK - 1 : Mineye ve dentine adezyonu, mekanizmasını ve, adezyonu etkileyen klinik faktörleri açıklar.11,4,
ÖK - 2 : Adeziv sistemleri açıklar, sınıflandırır, uygulama aşamalarını açıklar ve uygular.1,71,4,
ÖK - 3 : Dental kompozitlerin tanımını ve yapısını, içeriğini, sınıflamasını açıklar 11,4,
ÖK - 4 : Kompozit seçimi, anterior ve posterior dişlerde preparasyon ve restorasyon aşamalarını açıklar, uygular11,4,
ÖK - 5 : Polimerizasyonu , teknikleri ve etki eden faktörleri tanımlar, uygular. Kullanılan ışık kaynaklarını ve oküler zararlarını ve korunma yöntemlerini tanımlar11,4,
ÖK - 6 : Diş çürüğü tanım, teorileri, etyolojik faktörlerini ve sınıflandırmasını, teşhis ve tedavi yöntemlerini açıklar11,4,
ÖK - 7 : Mine ve dentin çürüğünün oluşumunu,yapısını, vital pulpa tedavilerini ve kuafaj materyallerini açıklar, gösterir, uygular.11,4,
ÖK - 8 : Gelişmiş çürük teşhis metodları ve çürük uzaklaştırma yöntemlerini açıklar. 1,71,4,
ÖK - 9 : Posterior restorasyonları, materyal alternatiflerini açıklar, karşılaştırır (inley, onlay, overlay, pinli restorasyonlar)11,4,
ÖK - 10 : Laminate restorasyonları, preparasyon ve materyal alternatiflerini açıklar.11,4,
PÖKK :Program öğrenim kazanımlarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje),ÖK : Öğrenim Kazanımı
 
Ders İçeriği
Dental adezyon, Dental kompozit, Diş Çürüğü, Vital pulpa tedavileri, anterior-posterior kompozit restorasyonlar
 
Haftalık Detaylı Ders Planı
 HaftaDetaylı İçerikÖnerilen Kaynak
 Hafta 1Dental Adezyon
 Hafta 2Dental Kompozit
 Hafta 3Dental Kompozit Gelişmeler
 Hafta 4Kompozit Bitirme ve Cila işlemleri
 Hafta 5Işık Kaynakları
 Hafta 6Diş Çürüğü Tanım ve Teorileri
 Hafta 7Diş Çürüğünün Etyolojisi
 Hafta 8Beslenme ve Çürük
 Hafta 9Diş Çürüklerinin sınıflandırılması
 Hafta 10Çürüksüz lezyonlar, diş aşınmaları
 Hafta 11Çürük Teşhis Yöntemleri
 Hafta 12Çürük Uzaklaştırma Yöntemleri
 Hafta 13Vital Pulpa Tedavileri
 Hafta 14İnley Onley Overlay Restorasyonlar
 Hafta 15Pinli Restorasyonlar
 Hafta 16Laminate Restorasyonlar
 
Ders Kitabı / Malzemesi
1Albers Harry F.,2002; Tooth Colored Restoratives 'Principles and Techniques', BC Decker Inc, Hamilton, London
2Summitt JB, Robbins, J.William, Schwartz,Richard S, Fundamentals of Operative Dentistry 'A contemporary approach' Ouintessence Publishing Co. London
3Dayangaç, Berrin. 2011; Kompozit Restorasyonlar, Quintessence Yayıncılık
4Fundementals of Operative Dentistry, 2001 a Contemporary Aproach. Second ed. Quintessence Books.
 
İlave Kaynak
1Vesna Miletic Editor, 2018; Dental Composite Materials for Direct Restorations, Springer.
2George Freedman, 2012; Contemporary Esthetic Dentistry , Mosby, Inc., Elsevier Inc. Riverport Lane St. Louis, Missouri.
 
Ölçme Yöntemi
YöntemHaftaTarih

Süre (Saat)Katkı (%)
Arasınav 10
16
19/12/2023
21/05/2024
1 50
Dönem sonu sınavı 20 26/06/2024 1 50
 
Öğrenci Çalışma Yükü
İşlem adıHaftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı