Türkçe | English
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ / DİŞ HEKİMLİĞİ BÖLÜMÜ
( I. ÖĞRETİM)
Ders Bilgi Paketi
http://dis.ktu.edu.tr
Tel: +90 0462 3774700
DHF
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ / DİŞ HEKİMLİĞİ BÖLÜMÜ / ( I. ÖĞRETİM)
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

DIS 357Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi2+0+0AKTS:4
Yıl / YarıyılGüz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
BölümüDİŞ HEKİMLİĞİ BÖLÜMÜ
Ön KoşulYok
Eğitim Sistemi
Dersin Süresi14 hafta - haftada 2 saat teorik
Öğretim ÜyesiDoç. Dr. Efe Can SİVRİKAYA
Diğer Öğretim ÜyesiDoç. Dr. Efe Can Sivrikaya, Doç. Dr. Onur Yılmaz
Öğretim DiliTürkçe
StajYok
 
Dersin Amacı:
Öğrencileri cerrahi kavramı ile tanıştırmak ve gerekli teorik eğitimi vermek.
 
Öğrenim KazanımlarıPÖKKÖY
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :
ÖK - 1 : Ağız Diş ve çene cerrahisi uygulamasını tanır Klinik kuralları sıralar ve açıklar İlgili bölümde işleyişi bilir, malzemeleri tanır 2,71,
ÖK - 2 : Hastaların tetkik ve radyolojik raporlarının tanımlar, sıralar. Kanama diatezini bilir. Hamile hastalara yaklaşımı bilir Hastala bigilerini etik ve dijital kurallara uygun saklar ve hasta iletişimini bilir Hastaların labaratuvar raporlarını tanımlar, sıralar 1,6,71,
ÖK - 3 : Genetik sistemik hastalıkları tanımlar, açıklar ve örnek verir (Behçet, çölyak) Etyolojik sistemik hastalıkları tanımlar, açıklar ve örnek verir (diyabet) Sistemik hastalıkların tedavi süresince idamesini bilir, öcelikleri belirler ve açıklar 1,3,71,
ÖK - 4 : Diş hekimliğinde sık kullanılan ilaç çeşitlerini bilir, açıklar ve örnek verir Reçete yazar, yazdığı ilaçlarda mali kaynakları etkin biçimde kullanır Hastalara uygulanacak medikal tedavilerin ayrımını yapar 1,71,
ÖK - 5 : Asepsi kavramını tanımlar ve açıklar Antisepsi kavramını tanımlar ve açıklar Sterilizasyon kavramını tanımlar ve açıklar, sterilizasyonun hasta açısından önemini bilir 1,71,
ÖK - 6 : Cerrahi işlem öncesi hazırlama ve hijyen kurallarını bilir Cerrahi işlem esnasında insizyon çeşitlerini tanımlar ve uygun protokole karar verir. Cerrahi işlem temel prensiplerini bilir, açıklar 1,71,
ÖK - 7 : Sütur materyallerinin cinsi, etkisi, kullanılabilirliğini bilir, açıklar ve sıralar Sütur tekniklerini tanımlar ve uygun protokole göre karar verir Sütur işleminin hangi durumlarda uygulanacağını bilir. 1,71,
ÖK - 8 : Primer yara iyileşmesini tanımlar ve sıralar Sekonder ve tersiyer yara iyileşmesini tanımlar ve sıralar Yara iyileşmesi esnasında oluşan komplikasyonları açıklar 1,71,
ÖK - 9 : Fokal enfeksiyon tanımlar Fokal enfeksiyon kaynaklarını bilir, açıklar Diş hekimliğinde fokal enfeksiyon tedavisini tanımlar 1,71,
ÖK - 10 : Diş ektraksiyonunda kullanılan aletleri tanımlar Açık cerrahide kullanılan aletleri tanımlar Diş hekimliğinde kullanılan diğer materyalleri tanımlar Hastaların duruş pozisyonunun bilir, açıklar Uygulamayı yapan hekimin pozisyonunu bilir, açıklar Diş çekim prensiplerini bilir, uygulamasını bilir1,71,
PÖKK :Program öğrenim kazanımlarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje),ÖK : Öğrenim Kazanımı
 
Ders İçeriği
Oral ve Maksillofasiyal Cerrahiye giriş,Muayenede farklı muayene teknikleri,Hastaların oral cerrahi açısından değerlendirilmesi, Asepsi ve antisepsi,Oro-fasiyal yapıların topografik anatomisi,Laboratuvar ve Radyolojik incelemeler, Yara iyileşmesi ve komplikasyonları, Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi kavramının öğretilmesi, Diş çekim tekniklerinin öğretilmesi. Preoperatif hazırlıklar ve postoperatif bakımKesi ve sütür teknikleri,Diş çekimiGömülü dişlerin cerrahisi Ayrıca öğrenciler bir yıl boyunca 16 saat klinik çalışmaya katılırlar.
 
Haftalık Detaylı Ders Planı
 HaftaDetaylı İçerikÖnerilen Kaynak
 Hafta 1Ağız, Diş ve Çene Cerrahisine giriş
 Hafta 2Hasta muayene teknikleri, Laboratuar ve Radyolojik tetkikleri
 Hafta 3Sistemik Hastalıklar
 Hafta 4Sistemik Hastalıklar
 Hafta 5Sistemik Hastalıklar
 Hafta 6Oral ve maksillofasiyal cerrahide sık kullanılan ilaçlar
 Hafta 7Ağız cerrahisinde uyulması gereken kurallar, asepsi ve antisepsi kavramları
 Hafta 8Cerrahinin temel prensipleri ve insizyon çeşitleri
 Hafta 9Sütur materyalleri ve teknikleri
 Hafta 10Cerrahi uygulamalara bağlı yara iyileşmesi ve komplikasyonları
 Hafta 11Fokal enfeksiyon
 Hafta 12Çene cerrahisinde kullanılan aletler
 Hafta 13Alt ve üst çenede diş çekim teknikleri
 Hafta 14Değerlendirme dersi
 Hafta 15I. ara sınav
 Hafta 16Diş çekimi endikasyonları ve kontraendikasyonları
 Hafta 17Diş çekimindeki mekanik prensipler, çekim aletleri, diş çekiminde takip edilen basamaklar
 
Ders Kitabı / Malzemesi
1Peterson LJ. 2004; Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery,USA
2Fonseca 2000; Oral and Maxillofacial Surgery,1st Ed, Saunders Company, USA
3Peterson's Principles of Oral and Maxillofacial Surgery - Third Edition
 
İlave Kaynak
 
Ölçme Yöntemi
YöntemHaftaTarih

Süre (Saat)Katkı (%)
Arasınav 15
30
24/12/2023
13/05/2024
1
1
50
Dönem sonu sınavı 33 10/06/2024 1 50
 
Öğrenci Çalışma Yükü
İşlem adıHaftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı
Yüz yüze eğitim 2 28 56
Sınıf dışı çalışma 1 5 5
Arasınav için hazırlık 1 28 28
Arasınav 1 2 2
Dönem sonu sınavı için hazırlık 1 28 28
Dönem sonu sınavı 1 1 1
Toplam Çalışma Yükü120