Türkçe | English
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ / DİŞ HEKİMLİĞİ BÖLÜMÜ
( I. ÖĞRETİM)
Ders Bilgi Paketi
http://dis.ktu.edu.tr
Tel: +90 0462 3774700
DHF
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ / DİŞ HEKİMLİĞİ BÖLÜMÜ / ( I. ÖĞRETİM)
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

DIS 311Ortodonti2+0+0AKTS:4
Yıl / YarıyılGüz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
BölümüDİŞ HEKİMLİĞİ BÖLÜMÜ
Ön KoşulYok
Eğitim SistemiYüz yüze
Dersin Süresi14 hafta - haftada 2 saat teorik
Öğretim ÜyesiDr. Öğr. Üyesi Buket PALA MUTLU
Diğer Öğretim ÜyesiDr. Öğr. Üyesi Buket PALA MUTLU
Öğretim DiliTürkçe
StajYok
 
Dersin Amacı:
Normal büyüme ve gelişimin temel prensiplerini ve onun ortodonti ile ilişkisini vermek; normal okluzyon ve stomatognatik sistemi değerlendirmek; ortodontik anomalileri ve onların etyolojilerini öğretmek.
 
Öğrenim KazanımlarıPÖKKÖY
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :
ÖK - 1 : büyüme ve gelişimin temel prensiplerini ve kraniofasiyal yapıların büyüme ve gelişimini açıklayabileceklerdir.11,
ÖK - 2 : diş arklarının ve okluzyonun nasıl geliştiğini anlatabileceklerdir.11,
ÖK - 3 : farklı tipteki malokluzyonları tanımlayabilecek ve onları etyolojilerine göre sınıflandırabileceklerdir.11,
ÖK - 4 : malokluzyonların etyolojilerini tanımlayabileceklerdir.11,
ÖK - 5 : etyolojik faktörlerin dentofasiyal yapılar üzerindeki etkilerini anlayabileceklerdir.11,
ÖK - 6 : temel tanı araçlarını kullanabilecek ve ortodontik anomalileri teşhis edebileceklerdir.11,
ÖK - 7 : sefalometrik noktaları saptayabilir ve temel doğrusal ve açısal ölçümleri açıklayabileceklerdir.11,
PÖKK :Program öğrenim kazanımlarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje),ÖK : Öğrenim Kazanımı
 
Ders İçeriği
Ortodontinin amaçları ve limitleri, büyüme ve gelişimin temel prensipleri, kraniyofasiyal yapıların büyüme ve gelişimi, ortodonti ile büyüme ve gelişimin ilişkisi, diş arklarının ve okluzyonun gelişimi, stomotognatik sistem, ortodontide teşhis ve teşhis araçları, ortodontik anomalilerin etyolojisi, sagital vertikal ve transversal yöndeki ortodontik anomaliler, konjenital anomaliler, ortodontide teşhis, anamnez ve klinik değerlendirme, sefalometrik noktaların tespiti.
 
Haftalık Detaylı Ders Planı
 HaftaDetaylı İçerikÖnerilen Kaynak
 Hafta 1Ortodontinin tanımı, ortodontinin büyüme ve gelişim ile ilişkisi Kemik yapısı ve oluşumu
 Hafta 2Kemiğe ait büyüme merkezleri ve yerlerinin faaliyetleri
 Hafta 3Büyüme ve gelişim terminolojisi ve temel prensipleri
 Hafta 4Kraniofasiyal yapıların prenatal büyüme ve gelişimi
 Hafta 5Kraniofasiyal yapıların prenatal büyüme ve gelişimi
 Hafta 6Kraniofasiyal yapıların postnatal büyüme ve gelişimi
 Hafta 7Kraniofasiyal yapıların postnatal büyüme ve gelişimi
 Hafta 8Dental arkların büyüme ve gelişimi, süt dişlenmeden daimi dişlenmeye geçiş
 Hafta 9Ortodontik açıdan oklüzyonun değerlendirilmesi, ideal oklüzyon kriterleri, Maloklüzyon sınıflandırması
 Hafta 10Maloklüzyon etyolojisinde rol oynayan faktörler
 Hafta 11Konjenital anomaliler
 Hafta 12Anormal basınç alışkanlıklarının maloklüzyon etyolojisindeki rolü
 Hafta 13Maloklüzyon etyolojisinde rol oynayan lokal faktörler
 Hafta 14Sagital (ön-arka) yöndeki ortodontik anomaliler
 Hafta 151. ara sınav
 Hafta 16Transversal (yatay)ve Vertikal (dikey) yöndeki ortodontik anomaliler
 Hafta 17Fonksiyonel anomaliler
 
Ders Kitabı / Malzemesi
1Ülgen, M. 2000; ORTODONTİ Anomaliler, Sefalometri, Etioloji, Büyüme ve Gelişim, Tanı, Yeditepe Üniversitesi Yayınları, Sayı 2, İstanbul
 
İlave Kaynak
1Ülgen M. 2003; Ortodontik tedavi prensipleri, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara
 
Ölçme Yöntemi
YöntemHaftaTarih

Süre (Saat)Katkı (%)
Arasınav 15
30
20/12/2023
16/05/2024
1
1
50
Dönem sonu sınavı 33 14/06/2024 1 50
 
Öğrenci Çalışma Yükü
İşlem adıHaftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı
Yüz yüze eğitim 2 28 56
Sınıf dışı çalışma 1 15 15
Arasınav için hazırlık 1 28 28
Arasınav 1 2 2
Dönem sonu sınavı için hazırlık 1 28 28
Dönem sonu sınavı 1 1 1
Toplam Çalışma Yükü130