Türkçe | English
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ / DİŞ HEKİMLİĞİ BÖLÜMÜ
( I. ÖĞRETİM)
Ders Bilgi Paketi
http://dis.ktu.edu.tr
Tel: +90 0462 3774700
DHF
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ / DİŞ HEKİMLİĞİ BÖLÜMÜ / ( I. ÖĞRETİM)
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

DIS 343Farmakoloji2+0+0AKTS:4
Yıl / YarıyılGüz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
BölümüDİŞ HEKİMLİĞİ BÖLÜMÜ
Ön KoşulYok
Eğitim SistemiYüz yüze , Grup çalışması
Dersin Süresi14 hafta - haftada 2 saat teorik
Öğretim ÜyesiProf. Dr. Nuri İhsan KALYONCU
Diğer Öğretim ÜyesiProf. Dr. Ersin YARIŞ, Prof. Dr. Nuri İhsan KALYONCU, Doç. Dr. Murat KESİM.
Öğretim DiliTürkçe
StajYok
 
Dersin Amacı:
Dersin amacı öğrencilere, farmakolojinin temel prensiplerini öğretmek ve çeşitli sistem hastalıklarında kullanılan ilaçlarla ilgili bilgi vermektir.
 
Öğrenim KazanımlarıPÖKKÖY
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :
ÖK - 1 : ilaçların absorbsiyonu, biyoyararlanımı, dağılımı ve eliminasyonu, ilaç reseptör ilişkisini tanımlayabilmeli ve yorumlayabilmelidirler. 1,2,71,
ÖK - 2 : otonom sinir sistemi fizyolojisini yorumlamak; bu sistemle ilgili olarak klinikte kullanılan ilaçları sınıflandırabilmelidirler. 1,2,71,
ÖK - 3 : kardiyovasküler sistem hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçları tanımlamak ve özelliklerini yorumlayabilmelidirler. 1,2,71,
ÖK - 4 : santral sinir sistemi fizyolojisini yorumlamak; bu sistemle ilgili olarak klinikte kullanılan ilaçları sınıflandırabilmelidirler. 1,2,71,
ÖK - 5 : kemoterapötiklerin genel kullanım ilkelerini tanımlayabilmeli ve özelliklerini yorumlayabilmelidirler. 1,2,71,
PÖKK :Program öğrenim kazanımlarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje),ÖK : Öğrenim Kazanımı
 
Ders İçeriği
Fizyopatolojik mekanizmalar ve hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların farmakolojisi ile ilgili bilgiler. , Farmakolojiye girişİlaçların uygulama yerleriİlaçların farmasötik şekilleriİlaçların absorpsiyonu, dağılımıİlaçların biyotransformasyonu, itrahıReseptörler ve ilaç-reseptör ilişkisiDoz-Konsantrasyon-Etki İlişkisiİlaçların etki mekanizmalarıİlaçların etkisini değiştiren faktörlerİlaçlar arasındaki etkileşmelerİlaçların yalın toksik etkileriİlaç alerjileri İlaçların teratojenik, mutajenik ve karsinojenik etkileriProstaglandinler, lökotrienlerDiğer otakoidlerHistamin ve antihistaminikler Serotonin ve serotonin antagonistleri Anjiotensin ve antagonistleri Otonom sinir sistemine giriş Parasempatomimetik-Parasempatolitik ilaçlar Sempatomimetik ilaçlar, Sempatolitik ilaçlarKalp yetmezliğinde kullanılan ilaçlar Antianginal ilaçlar Antihipertansif ilaçlar Antikoagülanlar ve Hemostatik ilaçlarAntiaritmik ilaçlar Hipolipidemik ilaçlar SSS farmakolojisine girişİlaç ve madde bağımlılığıLokal anestezikler Genel anestezikler Sedatif-hipnotiklerAlkollerAntidepresanlarAntikonvülsan ilaçlarNöroleptik ilaçlarAntiparkinson ilaçlarNon-steroidal antiinflamatuvar analjeziklerNarkotik analjezikler Migren tedavisinde kullanılan ilaçlarKemoterapiye giriş ve kullanım prensipleri PenisilinlerSefalosporinlerDiğer betalaktamlarKloramfenikollerMakrolidler, linkozamidler TetrasiklinlerAminoglikozidlerSülfonamidlerFluorokinolonlarTüberküloz-lepra tedavisiAntianerobik ilaçlarDiğer Kemoterapötikler (Antifungaller, Antiparaziterler, Antiamibik ve antiprotozoaller, Antimalaryaller) Antiseptikler ve dezenfektanlar Antiviral ve AIDS tedavisinde kullanılan ilaçlar İlaç zehirlenmelerinin tedavisine genel yaklaşım ve Reçete yazma
 
Haftalık Detaylı Ders Planı
 HaftaDetaylı İçerikÖnerilen Kaynak
 Hafta 1Farmakolojiye giriş İlaçların farmasötik şekilleri
 Hafta 2İlaçların uygulama yerleri İlaçların etki mekanizmaları
 Hafta 3İlaçların absorbsiyonu ve dağılımı
 Hafta 4İlaçların biyotransformasyonu ve itrahı I
 Hafta 5İlaçların biyotransformasyonu ve itrahı II
 Hafta 6İlaçların etkisini değiştiren faktörler İlaçlar arasındaki etkileşmeler
 Hafta 7Reseptörler ve ilaç-reseptör ilişkisi Doz-konsantrasyon-etki ilişkisi
 Hafta 8İlaçların yalın toksik etkileri, İlaç alerjileri
 Hafta 9İlaçların tetratojenik, mutajenik ve karsinojenik etkileri
 Hafta 10Serotonin ve serotonin antogonistleri Histamin ve antihistaminikler
 Hafta 11Prostaglandinler ve lökotrienler Anjiotensin ve antogonistleri
 Hafta 12Otonom sinir sistemine giriş
 Hafta 13Sempatomimetik ilaçlar
 Hafta 14Sempatolitik ilaçlar
 Hafta 15ara sınav
 Hafta 16Parasempatomimetik ilaçlar; Parasempatolitik ilaçlar
 Hafta 17Antihipertansif ilaçlar
 
Ders Kitabı / Malzemesi
1Kayaalp OS. 2006; Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji,Türkiye
 
İlave Kaynak
 
Ölçme Yöntemi
YöntemHaftaTarih

Süre (Saat)Katkı (%)
Arasınav 15
30
26/12/2023
22/05/2024
1
1
50
Dönem sonu sınavı 33 28/06/2024 1 50
 
Öğrenci Çalışma Yükü
İşlem adıHaftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı
Yüz yüze eğitim 2 14 28
Sınıf dışı çalışma 4 14 56
Arasınav için hazırlık 4 4 16
Arasınav 0 0 0
Dönem sonu sınavı 0 0 0
Toplam Çalışma Yükü100