Türkçe | English
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ / DİŞ HEKİMLİĞİ BÖLÜMÜ
( I. ÖĞRETİM)
Ders Bilgi Paketi
http://dis.ktu.edu.tr
Tel: +90 0462 3774700
DHF
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ / DİŞ HEKİMLİĞİ BÖLÜMÜ / ( I. ÖĞRETİM)
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

DIS 317Oral Diagnoz ve Radyoloji2+0+0AKTS:4
Yıl / YarıyılGüz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
BölümüDİŞ HEKİMLİĞİ BÖLÜMÜ
Ön KoşulYok
Eğitim SistemiYüz yüze
Dersin Süresi14 hafta - haftada 2 saat teorik
Öğretim ÜyesiProf. Dr. Saadettin KAYIPMAZ
Diğer Öğretim ÜyesiDr. Öğr. Üyesi Senem Tuğra DÖNMEZ
Öğretim DiliTürkçe
StajYok
 
Dersin Amacı:
Diş Hekimliği öğrencilerini, doğru tanıya ulaşması ve buna uygun tedavi planlaması yapmak için hasta hikayesi, intra oral ve ekstra oral muayene yöntemleri, diş hekimliği ile ilgili sistemik hastalıklar, tanıya ulaşmak için sık kullanılan radyografik yöntemlerin temelleri hakkında eğitmektir.
 
Öğrenim KazanımlarıPÖKKÖY
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :
ÖK - 1 : diagnostik araçların kullanımıyla ilgili terim ve görüşleri açıklar.4,5,71
ÖK - 2 : hasta kayıtları tutmanın önemini açıklar.1,3,71
ÖK - 3 : hasta değerlendirmesi için muayene ve diagnostik teknikleri sıralar.1,4,71
ÖK - 4 : oral kavitedeki normal anatomik yapıları, onların non patolojik varyantlarıyla birlikte sıralar.71
ÖK - 5 : sistemik hastalıkların sık görülen oral bulgularını ve dental tedavi sırasında sistemik hastalıklarla ilgili komplikasyonları sıralar.1,71
ÖK - 6 : x ışını oluşumunun temellerini, mekanizmasını ve x ışınının fiziksel özelliklerini açıklar.81
ÖK - 7 : hasta ve hekimler için radyasyondan korunma yöntemlerini sıralar.81
ÖK - 8 : hastalar üzerinde dental radyografik görüntüleme için uygun metodları açıklar.81
ÖK - 9 : radyografik görüntü hatalarını sıralar.81
ÖK - 10 : radyografiler üzerindeki anatomik oluşumları açıklar.81
PÖKK :Program öğrenim kazanımlarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje),ÖK : Öğrenim Kazanımı
 
Ders İçeriği
Hasta hikayesi, muayene yöntemleri, bulguların değerlendirilmesi, Diş Hekimliğinde sistemik hastalıklar ve oral bulguları, X ışınları (oluşumu, özellikleri ve zararları) , detay, densite, kontrast ve bunları etkileyen faktörler, radyografik kalite, intraoral ve ekstraoral radyografi yöntemleri, paralaktik teknikler, diş radyografilerinde izlenen anatomik oluşumlar, diş çürükleri radyografisi, periodontal dokuların radyografisi, travma radyografisi, temporomandibular eklem radyografisi ve dijital radyografi konularını içerir.
 
Haftalık Detaylı Ders Planı
 HaftaDetaylı İçerikÖnerilen Kaynak
 Hafta 1Oral diagnozda genel kavramlar
 Hafta 2Muayene yöntemleri- Anamnez, muayene ve tanıya götürecek testler
 Hafta 3Ekstraoral muayene
 Hafta 4İntraoral muayene
 Hafta 5Diş Hekimliğinde sistemik hastalıklar-Dolaşım sistemi
 Hafta 6Diş Hekimliğinde sistemik hastalıklar- Solunum sistemi
 Hafta 7Diş Hekimliğinde sistemik hastalıklar- Endokrin sistemi
 Hafta 8Diş Hekimliğinde sistemik hastalıklar- Hematolojik sistem
 Hafta 9Diş Hekimliğinde sistemik hastalıklar- Üriner sistem
 Hafta 10Diş Hekimliğinde sistemik hastalıklar- Otoimmun hastalıklar ve diş hekimliği
 Hafta 11Diş Hekimliğinde sistemik hastalıklar- İmmun sistem
 Hafta 12Diş Hekimliğinde sistemik hastalıkla Gastointestinal sistem
 Hafta 13İyonize radyasyon fiziği, x ışını oluşumu, x ışınının özellikleri
 Hafta 14x ışını tüpü, x ışını makinesi ve x ışınının madde ile etkileşimi
 Hafta 151. ara sınav
 Hafta 16Radyasyonun biyolojik etkileri
 Hafta 17Röntgen filmlerinin yapısı
 
Ders Kitabı / Malzemesi
1ÖZCAN, İ. 2007; Sistemik Yaklaşımlarla Oral Diagnoz, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul
2Harorlı A, Akgül HM, Dağistan S. 2006; Dişhekimliği Radyolojisi, Eser Ofset Matbaacılık, Erzurum
3Terci A. 2001; İç Hastalıkları. Diş Hekimleri ve Diş Hekimliği Öğrencileri İçin. 1. Baskı, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir
 
İlave Kaynak
1İlker Cebeci A,R,İ. 2009; Hastalıkların İncelenmesi ve Güncel Dişhekimi Yaklaşımları
2White SC., Pharoah MJ. Oral Radialogy. Principles and Interpretation. 5th ed., Mosby, 2000
3Scully C, Cawson RA. Medical Problems in Dentistry. 5th ed. , Elsevier Churchill Livingstone, 2005.
 
Ölçme Yöntemi
YöntemHaftaTarih

Süre (Saat)Katkı (%)
Arasınav 15
30
18/12/2023
13/05/2024
1
1
50
Dönem sonu sınavı 33 10/06/2024 1 50
 
Öğrenci Çalışma Yükü
İşlem adıHaftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı