Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / HARİTA MÜHENDİSLİĞİ
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

SEC 434 İMAR UYGULAMA TEKNİKLERİ 2+0+0 ECTS:3
Yıl / Yarıyıl4. Yıl / Bahar Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliSeçmeli
BolumuHarita Mühendisliği Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze , Grup çalışması
Dersin suresi14 hafta - haftada 2 saat teorik
Öğretim Üyesi
Diğer Öğretim Üyesi / ÜyeleriYok
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Yasalar gereği İmar uygulamalarındaki yetki ve sorumluluğu harita mühendislerine verilmiştir. Bu uygulamalar Modern şehirlerin oluşmasında çok önem taşımaktadır. Geleceğe dönük teknik ve adalet ilkelerine olabildiğince uyan uygulamalar yapma becerisini kazandırmak için uygulama alternatifleri üretmek.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

imar planı yapılış amaçları ve uygulama yöntemleri ile ilgili kapsamlı bilgileri uygulamalı olarak öğrenebilecekler.

1,2,5,8,10

1,3

ÖÇ - 2 :

İmar planının mülkiyet ile ilişkili bir uygulama olduğunu kavrayabilecek ve uygulamalarında adalet ilkesinin temel prensip olduğunu yorumlayabilecekler.

2,6,8,10

1,3

ÖÇ - 3 :

imar planı uygulamaları sırasında harita mühendisinin yetki ve sorumlulukları konusunda detaylı birikime sahip olabileceler.

1,2,6,8,10

1,3

ÖÇ - 4 :

taşınmaz sahiplerinin isteği üzerine yapılan imar uygulamaları ve belediyeler tarafından zorunlu yapılan imar uygulamaları konusunda detaylı bilgileri uygulama üzerinde öğrenme imkanı bulacaklar.

1,5,10

1,3

ÖÇ - 5 :

belediyelerde daha önce yapılmış ifraz, tevhid, yola terk, arsa ve arazi düzenlemesi uygulama dosyalarını görme ve yorumlama imkanı bulacaklar.

2,9,10

1,3

ÖÇ - 6 :

imar uygulama alanına ait; uygulama haritalarının çizilmesi,kadastral durumun imarla çakıştırılması, düzenleme sınırının geçirilmesi ve onayı işlemlerini yapabilecekler.

1,2,3,5,9

1,3

ÖÇ - 7 :

imar ada alanlarının hesaplanması, kadastro ayırma çaplarının çıkarılması, DOPO hesapları, özet ve denge cetvellerinin hazırlanması, parselasyon haritalarının hazırlanmasını yapabilecekler.

1,2,3,5,7,9,12

1,3

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

İmar planları, yapılış amaçları ve uygulama ilişkileri, genel sorunlar. Türkiye'de imar planı uygulamaları, karşılaşılan sorunlar. İmar planı uygulamasında Harita Mühendisinin rolü ve görevleri, imar uygulama yöntemleri ve karşılaştırmalar. Taşınmaz mal sahiplerinin isteği üzerine yapılan uygulamalar ( sınır düzeltmesi, ifraz-tevhid, yola terk ) Belediyelerce yapılan uygulamalar ( ıslah imar planı uygulaması, Arsa ve arazi düzenlemesi, Kamulaştırma ) . Arsa ve arazi düzenlemesinde dikkat edilmesi gereken hususlar.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

İmar Planları,yapılış amaçları ve uygulama ilişkileri,genel sorunlar.

 Hafta 2

Türkiyede İmar Planı Uygulamaları,İmar Uygulamalarında Karşılaşılan Sorunlar Kıyılarda imar planı-kamu yararı ve uygulama ilişkileri

 Hafta 3

İmar Planı Yapımı ve Uygulama Aşamalarında Harita Mühendisinin Rolü ve Görevleri İmar Ugyulama Yöntemleri ve Karşılaştırmalar.

 Hafta 4

Taşınmaz mal sahiplerinin isteği üzerine yapılan uygulamalar(sınır düzeltmesi,ifraz,tevhid,yola terk), Belediyelerce Doğrudan Yapılan Uygulamalar(İmar ıslah Planı Uygulaması,Arazi ve Arsa Düzenlemesi)

 Hafta 5

Arsa ve Arazi Düzenlemesinde dikkat edilecek hususlar,Arsa ve Arazi Düzenlemesi ve Yönteminin Yorumlanması.

 Hafta 6

Belediyelerce yapılan ifraz, Tevhid yola terk uygulama dosyalarının incelenmesi ve sunumları

 Hafta 7

Belediyelerce yapılan ifraz, Tevhid yola terk uygulama dosyalarının incelenmesi ve sunumları

 Hafta 8

Arasınav

 Hafta 9

a)Uygulama Haritalarının Çizilmesi b)Kadastral Durumun Çakıştırılması C)Düzenleme Sınırının geçirilmesi ve Onayı

 Hafta 10

a)Düzenlemeye giren kadastro parsel alanları ve parsel köşe koordinatlarının hesaplanması b)İmar ada alanları ve imar köşe koordinatlarının hesaplanması c)Kadastro ayırma çapları d)İhdas folyelerinin hazırlanması

 Hafta 11

a)Özet ve Denge cetvellerinin hazırlanması b)DOPO hesapları c)Kamu Tesis Alanı(KTA) kesinti tabloları d)Parselasyon haritalarının hazırlanması(3 seçenekli dağıtım ve parselasyon)

 Hafta 12

18.Madde Uygulaması Sunumları(Her Öğrenci grubu için üç değişik parselasyon ve Dağıtım,Optimum parselasyonun seçimi ve yorumlama,genel değerlendirme)

 Hafta 13

18.Madde Uygulaması Sunumları(Her Öğrenci grubu için üç değişik parselasyon ve Dağıtım,Optimum parselasyonun seçimi ve yorumlama,genel değerlendirme)

 Hafta 14

18.Madde Uygulaması Sunumları(Her Öğrenci grubu için üç değişik parselasyon ve Dağıtım,Optimum parselasyonun seçimi ve yorumlama,genel değerlendirme)

 Hafta 15

Genel Değerlendirme

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Gürler, M. 1983; İmar Planları ve Uygulama Tekniği TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Yayınları Ankara

2Denker,B.1976; Şehir İçi Arazi Kullanışı İ.Ü Edebiyat Fak. Yayın No:2054 Ankara

3Gök, T. 1987; Türkiye'de İmar Planlaması, ODTÜ, Ankara

4Ünal,E.1989; İmar Planlama-Uygulama Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teknik Araştırmave Uygulama Genel Müdürlüğü Yayın No 35 Ankara

 

İlave Kaynak

1ŞAKAR, M., 1999; Son Değişikliklere Göre Hazırlanmış İmar Mevzuatı", Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. İSTANBUL

2Çelik,K. 2006; Planlamave İmar Kanununu Uygulaması Arazi ve Arsa Düzenlemesi Ankara

3Akyol, N.,Yomralıoğlu,T.,Uzun, B.1997; Kentsel Alan Düzenlemelerinde İmar Planı Uygulama Teknikleri, JEFOD Yayın No 1. KTÜ Trabzon

4Yıldız N. 1987; Arazi ve Arsa Düzenlemesinde Eşdeğerlik ve Eşitlik İlkelerinin Karşılaiştırılması , Türkiye 1. Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara

5Ergen,C.2004; Arazi ve Arsa Düzenlemeleri, Seçkin Yayıncılık, Ankara

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

8

1

30

Yıl içi çalışma

13

1

20

Dönem sonu sınavı

16

2

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

2

14

28

Sınıf dışı çalışma

1

14

14

Arasınav için hazırlık

10

1

10

Arasınav

1

1

1

Ödev

10

1

10

Dönem sonu sınavı için hazırlık

10

1

10

Dönem sonu sınavı

2

1

2

Toplam iş yükü

75