Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
TRABZON MESLEK YÜKSEKOKULU / MAKİNE VE METAL TEKNOLOJİLERİ / MAKİNE
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

Amaçlar :Bilgisayar destekli tasarım ve imalat (CAD/CAM) ile hidrolik-pnomatik alanlarında bilgi ve beceri sahibi olan, Üretim alanında gerekli bilgiyi edinmiş teknik elemanların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

ÖÇ-1 : Matematik, Fen ve Mesleki alan bilgilerini ve uygulamaları becerisini kazanabilecektir.
ÖÇ-2 : Makina parçaları üretim yöntemlerini bilmek, en uygun üretim yöntemini seçmek ve üretim planlamasını yapabilmek bilgi ve becerisine sahip olabilecektir.
ÖÇ-3 : Makina parçaları için malzeme ve malzeme muayene yöntemlerini tanımak, ısıl işlem yöntemleri konusunda karar verebilmek ve imalat için uygun malzemeyi seçebilme bilgi ve becerisine sahip olabilecektir.
ÖÇ-4 : Makina parçaları çizim ve tasarım kurallarını bilecek, istenilen özelliklere uygun şekilde makina parçalarını ve bir sistemi tasarlayıp analiz edebilecektir.
ÖÇ-5 : Mesleki alan sistem parçalarının tasarım, üretim ve montajı için bilgisayar destekli programları (CAD/CAM programları) kullanabilecektir.
ÖÇ-6 : Mesleki alan sistemlerinin tasarım, üretim ve kontrolü için gerekli olan teknikleri tanıma ve ölçme araçlarını kullanma becerisine sahip olacaktır.
ÖÇ-7 : Etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilecektir.
ÖÇ-8 : Çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olabilecekttir.
ÖÇ-9 : İşletme yönetimi ile ilgili temel ilkeleri bilecek ve mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olacaktır.
ÖÇ-10 : Yaşamboyu öğrenme gerekliliği ve becerisine sahip olabilecektir.
ÖÇ-11 : Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi bir yabancı dilde yazılmış mesleki dökümanı orta düzeyde anlama bilgisi
ÖÇ-12 : Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkilap Tarihi konusunda bilgi sahibidir
YETKİNLİKPROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bilgi-Kuramsal -Uygulamalı    Matematik, Fen ve Mesleki alan bilgilerini ve uygulamaları becerisini kazanabilecektir.
   İşletme yönetimi ile ilgili temel ilkeleri bilecek ve mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olacaktır.
Beceriler-Kavramsal -Bilişsel    Makina parçaları üretim yöntemlerini bilmek, en uygun üretim yöntemini seçmek ve üretim planlamasını yapabilmek bilgi ve becerisine sahip olabilecektir.
   Makina parçaları için malzeme ve malzeme muayene yöntemlerini tanımak, ısıl işlem yöntemleri konusunda karar verebilmek ve imalat için uygun malzemeyi seçebilme bilgi ve becerisine sahip olabilecektir.
   Makina parçaları çizim ve tasarım kurallarını bilecek, istenilen özelliklere uygun şekilde makina parçalarını ve bir sistemi tasarlayıp analiz edebilecektir.
   Mesleki alan sistem parçalarının tasarım, üretim ve montajı için bilgisayar destekli programları (CAD/CAM programları) kullanabilecektir.
   Mesleki alan sistemlerinin tasarım, üretim ve kontrolü için gerekli olan teknikleri tanıma ve ölçme araçlarını kullanma becerisine sahip olacaktır.
Yetkinlikler
Öğrenme Yetkinliği   Yaşamboyu öğrenme gerekliliği ve becerisine sahip olabilecektir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik    Etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilecektir.
   Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi bir yabancı dilde yazılmış mesleki dökümanı orta düzeyde anlama bilgisi
Alana Özgü Yetkinlik   Çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olabilecekttir.
   Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkilap Tarihi konusunda bilgi sahibidir
Bilgi
-Kuramsal -Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARITYYÇTAY
Matematik, Fen ve Mesleki alan bilgilerini ve uygulamaları becerisini kazanabilecektir.11
İşletme yönetimi ile ilgili temel ilkeleri bilecek ve mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olacaktır.
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)
 1. Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 1. Matematik, fen bilimleri ve kendi alanları ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahiptir.
Beceriler
-Kavramsal -Bilişsel
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARITYYÇTAY
Makina parçaları üretim yöntemlerini bilmek, en uygun üretim yöntemini seçmek ve üretim planlamasını yapabilmek bilgi ve becerisine sahip olabilecektir.12
Makina parçaları için malzeme ve malzeme muayene yöntemlerini tanımak, ısıl işlem yöntemleri konusunda karar verebilmek ve imalat için uygun malzemeyi seçebilme bilgi ve becerisine sahip olabilecektir.24
Makina parçaları çizim ve tasarım kurallarını bilecek, istenilen özelliklere uygun şekilde makina parçalarını ve bir sistemi tasarlayıp analiz edebilecektir. 13
Mesleki alan sistem parçalarının tasarım, üretim ve montajı için bilgisayar destekli programları (CAD/CAM programları) kullanabilecektir. 12,3
Mesleki alan sistemlerinin tasarım, üretim ve kontrolü için gerekli olan teknikleri tanıma ve ölçme araçlarını kullanma becerisine sahip olacaktır.22,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)
 1. Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
 2. Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 1. Geliştirilmiş teknolojilerin uygulanmasındaki sorunları ve çözümlerini anlar.
 2. Teknoloji alanında güncel teknikleri ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.
 3. Teknik resim becerisini uygulamada etkin kullanır.
 4. Deney yapar, veri toplar, toplanan verileri sunar.
Yetkinlikler
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARITYYÇTAY
Yaşamboyu öğrenme gerekliliği ve becerisine sahip olabilecektir. 1,31
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)
 1. Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
 2. Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
 3. Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
 1. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olur.
 2. Teknoloji alanında güncel teknikleri ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARITYYÇTAY
Etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilecektir.1,21
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi bir yabancı dilde yazılmış mesleki dökümanı orta düzeyde anlama bilgisi1,22
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)
 1. Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
 2. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 3. Bir yabancı dili  en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi"nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 4. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
 1. Bilişim teknolojilerini kullanır, alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 2. Etkin sözlü ve yazılı iletişim kurar; orta-ileri düzeyde en az bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanır.
 3. Teknik resim kullanarak iletişim kurar.
Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARITYYÇTAY
Çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olabilecekttir. 21
Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkilap Tarihi konusunda bilgi sahibidir2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)
 1. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel  ve etik değerlere sahip olma.
 2. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile  çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
 1. Teknolojik uygulamaların hukuksal sonuçları ve meslek etiği konusunda farkındalığa sahiptir.