Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / BİYOİSTATİSTİK VE TIP BİLİŞİMİ / TEZLİ YÜKSEK LİSANS
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

Kuruluş  
Tıp Bilişimi yüksek lisans programı 2007 yılında kuruldu. Sağlık Bilimleri Enstitüsi'ne bağlı anabilim dalı olarak 2007 yılında eğitim-öğretime başladı.
Kazanılan Derece  
Bölümün ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 21 kredilik (60 AKTS karşılığı) ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı ve seçilmiş bir jüri tarafından başarılı sayılan bir tezi başarıyla savunan öğrencilere TIP BİLİŞİMİ alanında yüksek lisans diploması verilir.
Derecenin Seviyesi:  Yüksek Lisans  
Çalışma Şekli:  Tam Zamanlı
Kabul ve Kayıt Şartları  
1-İlgili alanda kabul edilebilir lisans derecesi (2.40/4.00) 2-ALESten en az 60 puan 3-İngilizce Yeterlilik (ÜDS/KPDS/TOEFL veya eşdeğerleri)
Öncel Eğitim Tanımlaması  
1 - Kabul edilebilir alanlardan lisans diploması,
2 - Lisans üstü giriş sınavından (ALES) gerekli puanı almış olma,
3 - İngilizce eğitim için yeterli dil becerisine sahip olma (500 TOEFL / 6 IELTS puan almış olma)
Dereceye Yönelik Kurallar  
Tıp Bilişimi alanında yüksek lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin sağlaması gereken şartlar; a) 21 kredilik (60 AKTS karşılığı) ders alıp, en az CC derecesiyle geçmiş olmak, b) 4.0 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak, c) Bir yüksek lisans tezi hazırlayıp, jüri önünde sunarak başarılı olmak,
Program Profili  
Tıp Bilişimi; multi disipliner bir alana olarak bu alanda gerekecek bilgi, beceri, kavram ve metodları oluşturmak, sağlık alanında çok gerekli olan elektronik haberleşme standartları, medikal verilerin kodlanması, birlikte çalışılabilirlik problemleri ve karar vermede destek olacak uygulamaları geliştirmek gibi kısaca özetlenebilecek bir profil iç,nde çalışmaktadır.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme  
Öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışma (proje, seminer, kısa sınav, ödev, veya ikinci bir ara sınav) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %30, yarıyıl içi çalışmanın katkısı %20 ve yarıyıl sonu sınavının katkısı % 50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 45 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.
Mezuniyet Şartları  
Bölümün ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 21 kredilik (60 AKTS karşılığı) ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere TIP BİLİŞİMİ alanında yüksek lisans diploması verilir.
Mezunların İstihdam Profilleri  
Sağlık kuruluşlarında uygulamacı yönetici vb olarak çalışabilecekleri gibi sağlık sektöründe uygulama geliştiren yazılım firmalarında da çalışabilriler.
Üst Derece Programlarına Geçiş  
Tıp Bilişimi alanında doktora programlarına katılabilirler.
İletişim Bilgileri  
Adresi         : Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Anabilim Dalı
Telefonu      : +90 462 3775680
Belge Geçer           : +90 462 3252270
E-Posta      : kturhan@meds.ktu.edu.tr
Web Adresi : 
Bölüm Olanakları : 
Bilgisayar laboratuvarı, Tıp Fakültesi Dekanlılığı ve Farabi Hastanesi Bilgi İşlem merkezi olanakları.