Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
SÜRMENE DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ / BALIKÇILIK TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

Kuruluş  
1982 yılında kurulan Sürmene Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Yüksek Okulu, Deniz Bilimleri Mühendisliği ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği olarak iki seçenekli şekilde 1984 yılında eğitim öğretime başlamış, ancak 1986 yılında bu iki Bölüm birleştirilerek Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Bölümü kurulmuştur. İlk mezunlarını 1988 de veren Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Bölümü bugüne kadar balıkçılık ve denizcilik sektöründe çalışan çok sayıda nitelikli elemanlar yetiştirmiştir. Kurulduğunda kendine ait bir binası olmayan Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Bölümü 1992 yılında Sürmene-Çamburnundaki yerleşkesine taşınmış ve aynı yıl Sürmene Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu, Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesine dönüştürülmüştür.
Kazanılan Derece  
Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere BALIKÇILIK TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ alanında lisans diploması verilir.
Derecenin Seviyesi:  Lisans  
Çalışma Şekli:  Tam Zamanlı
Kabul ve Kayıt Şartları  
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği programının birinci sınıflarına öğrenci kabulü için;
1- Lise diploması,
2- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen seçme ve yerleştirme sınav sonuc belgesi,
3- Ayrıca öğrencilerin kayıt işlemleri için sağlık raporu almaları gerekmektedir.
Öncel Eğitim Tanımlaması  
Türk Yüksek öğretim kurumlarında öncel öğrenimin tanınması süreci daha başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin tüm programlarında da öncel eğitimin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, bölümlerin zorunlu müfredatlarında yer alan Temel Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamlayan ya da değişik yollarla bu derslerdeki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler bu sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.
Dereceye Yönelik Kurallar  
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği alanında lisans derecesi elde edebilmek için (Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi unvanını kazanmak için) öğrencilerin sağlaması gereken şartlar;
a) Müfredattaki bütün dersleri en az DC derecesiyle geçmiş olmak,
b) 4.0 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak,
c) 60 günlük zorunlu stajını tamamlamış olmak ve bu staj için hazırlanan raporların onaylanmış olması,
d) Bir bitirme tezini hazırlamış, jüri önünde sunmuş ve başarılı bir not ile geçmiş olmak.
Program Profili  
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Bölümü, balıkçılık kaynaklarının araştırılması ve sürdürülebilir yönetiminin sağlanmasına yönelik mühendisler yetiştirir ve araştırmalar yapar. Ana araştırma faaliyetleri, balıkçılık yönetimi, yetiştiricilik, su ürünleri işleme ve değerlendirme, sucul toksikoloji, moleküler biyoloji, oşinografi, deniz kirliliği, deniz ekolojisi, balık hastalıkları konularını kapsamaktadır.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme  
Öğrenciler her ders için yarıyıl içi çalışma (proje, seminer, kısa sınav, ödev, veya bir ara sınav) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, yarıyıl içi çalışmanın katkısı %50 ve yarıyıl sonu sınavının katkısı % 50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 45 puan alma zorunluluğu vardır.. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. Ayrıca dönem ortalaması 4 üzerinden 2 tutan öğrenciler DC notu aldıkları derslerden de başarılı sayılırlar.Öğrenciler, her yarıyılın sonunda, o yarıyıla ait tüm derslerden bütünleme sınavına girerler. Mezuniyet durumunda olan öğrenciler ise en fazla başarısız olduğu üç dersten mezuniyet sınavına girme hakkına sahiptirler.
Mezuniyet Şartları  
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve mesleki stajı ile hazırladığı staj raporu onaylanan öğrencilere BALIKÇILIK TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ alanında lisans diploması verilir.
Mezunların İstihdam Profilleri  
Mezunlarımız, deniz taşımacılığı ve su ürünleri sektörlerinde, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'na bağlı birimlerde, Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Denizcilik Müsteşarlığı'na ait merkez ve taşra teşkilatlarında, Çevre Bakanlığı ve bu bakanlığa bağlı teşkilatlarda çeşitli üniversitelerde akademisyen olarak, pedagojik formasyon alanlar ise Denizcilik ve Su Ürünleri liselerinde öğretmen olarak ve diğer kurumlarda çalışmaktadır.
Üst Derece Programlarına Geçiş  
Bölümümüz mezunları, Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği, Biyoloji ve Kimya Anabilim Dallarında yüksek lisans ve doktora, Çevre Bilimleri, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği, İstatistik ve Jeoloji Mühendsiliği anabilim dallarında ise yüksek lisans yapabilirler. Ayrıca diğer üniversitlerin ilgili lisansüstü programlarında da öğrenim görebilirler.
İletişim Bilgileri  
Adresi         : KTÜ Deniz Bilimleri Fakültesi Balıkçılık Tek. Müh. Böl. 61530 Çamburnu/TRABZON
Telefonu      : +90 462 7522805
Belge Geçer           : +90 462 7522158
E-Posta      : sevimk@ktu.edu.tr
Web Adresi : http://www.ktu.edu.tr/baltekmuh
Bölüm Olanakları : 
Bölümde, eğitim öğretime yönelik, 30 öğrenci kapasiteli biyoloji, 40 öğrenci kapasiteli kimya, 20 öğrenci kapasiteli mikrobiyoloji, 30 öğrenci kapasiteli bilgisayar laboratuvarları, ayrıca her düzeydeki öğrencilerin ve akademisyenlerin araştırma amaclı kullanabileceği balık hastalıkları ve viroloji, moleküler biyoloji, su ürünleri işleme ve analiz, genetik, toksikoloji, mikroskop, oşinografi ve plankton kültür laboratuvarları da bulunmaktadır. Çamburnu Yerleşkesinde, öğrencilerin uygulamalarda ihtiyaç duyduğu canlı materyali sağlamak ve yetiştiriciliğe yönelik araştırmalar yapmak amacıyla Su Ürünleri Yetiştiriciliği Araştırma ve Uygulama Birimi, Su Ürünleri İşleme Ünitesi mevcuttur. Denizcilik dersleri uygulamalarında ise Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümüne ait seyir, denizde güvenlik, simülatör laboratuvarları da kullanılmaktadır.