Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ / ÖZEL EĞİTİM / ZİHİN ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

Kuruluş  
Özel Eğitim Bölümü, 1998'de İşitme Engelliler Öğretmenliği Ana Bilim Dalı (ABD) ve Zihin Engelliler Öğretmenliği Ana Bilim Dalların'da eğitime başlamıştır. Bölüm bu tarihten itibaren eğitim ve öğretim çalışmalarına aralıksız devam etmektedir. Özel eğitim bölümü Yüksek Öğretim Kurumu ve Milli Eğitim Bakanlığının özel eğitim sınıf öğretmeni yeterlik ve ihtiyaç beklentilerini karşılayacak şekilde öğretmen adayları yetiştirmeye devam etmektedir.
Kazanılan Derece  
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere ZİHİN ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ alanında lisans diploması verilir.
Derecenin Seviyesi:  Lisans  
Çalışma Şekli:  Tam Zamanlı
Kabul ve Kayıt Şartları  
Programa Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir orta dereceli okulu bitiren ve ÖSS sınavından başarılı olan öğrenciler kabul edilir.
Öncel Eğitim Tanımlaması  
Türk Yüksek öğretim kurularında öncel öğenimin tanınması süreci daha başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin tüm programlarında da öncel eğitimin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, bölümlerin zorunlu müfredatlarında yer alan Temel Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamlayan ya da değişik yollarla bu derslerdeki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler bu sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.
Dereceye Yönelik Kurallar  
Özel Eğitim alanında lisans derecesi elde edebilmek için (Zihin Engelliler Öğretmenliği) öğrencilerin sağlaması gereken şartlar; a) Müfredattaki bütün dersleri en az DC derecesiyle geçmiş olmak, b) 4.0 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak
Program Profili  
Zihin Engelliler Öğretmenliği ABD'nın öncelikli amacı alanı ile ilgili profesyonel tututum ve davranışlara sahip öğretmenler yetiştirmektir. Aynı zamanda kültürel anlamda gelişime açık, eğitim ve dünyadaki yenilikleri takip edebilecek öğretmenler yetiştirmektir. Bu program özel eğitim gerektiren öğrencilerin davranışsal ve zihinsel problemlerini tanımlayıp onlarla ilişki kurabilen, etik kuralları takip eden, teknolojiyi kullanabilen öğretmenler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bireysel farklılıklara duyarlı, saygılı ve etkin iletişim becerileri geliştirmeye yönelik yeterlikleri geliştirmekte önemsenmektedir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme  
Öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışma (proje, seminer, kısa sınav, ödev, veya ikinci bir ara sınav) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %30 yarıyıl içi çalışmanın katkısı %20 ve yarıyıl sonu sınavının katkısı % 50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 45 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. Öğrenciler, her yarıyılın sonunda, o yarıyıla ait en çok iki dersten bütünleme sınavına girebilir.
Mezuniyet Şartları  
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere ZİHİN ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ alanında lisans diploması verilir.
Mezunların İstihdam Profilleri  
Devlet ve özel okullarda, Rehabilitasyon merkezlerinde, Sosyal Hizmet Kurumlarında, Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde, Hastanelerde ve Okul Öncesi Eğitim kurumlarında istihtam edilir.
Üst Derece Programlarına Geçiş  
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler. Özel Eğitim Alanı, Eğitim Yönetimi ve Eğitimde Psikolojik Hizmetler alanında yüksek lisans ve doktora eğitimi yapabilir.
İletişim Bilgileri  
Adresi         : KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi C Blok Kat / 1 Söğütlü 61135 Akçaabat /Trabzon
Telefonu      : +90 462 2482305
Belge Geçer           : +90 462 2487344
E-Posta      : mpalanci@gmail.com
Web Adresi :  www.fatih.ktu.edu.tr
Bölüm Olanakları : 
Bölüm Fatih Eğitim Fakültesi F Blok Kat 1'de bölüme tahsis edilmiş uygun fiziki mekana sahiptir. Bir adet eğitim ve uygulama labaratuvarı vardır. Bölüm Uzaktan Eğitim Merkezi ile fiziki ve teknolojik paylaşım içindedir. Bölümün derslikleri teknolojik donanıma sahiptir. Trabzon merkezinde Özel eğitim Okulları, Rehabilitasyon Merkezleri ve özel alt sınıflarda staj yapabilecek eğitim protokolleri mevcuttur. Bölümde öğrencilerin organizasyonunda özel eğitime muhtaç çocuk ve ailelerine yardım ve bilgi vermek amacıyla kurulmuş Özel Eğitim Öğrenci Klübü vardır. Bölüm öğrencileri kampüs alanı içinde bulunan yurt, yemek, sosyal ve sportif tesislerden kolaylıkla yararlanabilmektedir. Bölüm mezunlarının %100 mezun oldukları yıl istihtam edilmektedir.