Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ / BİLGİSAYAR VE ÖĞRENİM TEK.TEZLİ YÜKSEK LİSANS
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

Kuruluş  
KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı tezli yüksek lisans programı 07.09.2002 yılında kurulmuştur.
Kazanılan Derece  
Anabilim dalının ya da ilişkili olan diğer anabilimdallarının lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 21 kredilik (60 AKTS karşılığı) ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, ayrıca 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı ve seçilmiş bir jüri tarafından başarılı sayılan bir tezi savunan öğrencilere Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri alanında yüksek lisans diploması verilir.
Derecenin Seviyesi:  Yüksek Lisans  
Çalışma Şekli:  Tam Zamanlı
Kabul ve Kayıt Şartları  
a) Kabul edilebilir alanlardan lisans diplomasına sahip olma, b) Lisans üstü giriş sınavında (ALES) ilgili alandan en az 60 puan almış olma, c) İngilizce eğitim için yeterli dil becerisine sahip olma (Enstitümüz tezli yüksek lisans ve doktora programlarına yerleşen adaylar yabancı dil hazırlık sınıfına tabidirler. Bu öğrenciler kılavuzda belirtilen tarihte yabancı dil seviye tespit sınavına girerler. Seviye tespit sınavından alınan puana göre, öğrencinin yabancı dil hazırlık sınıfından muaf olup olmadığı, yabancı dil hazırlık sınıfında hangi seviyede öğrenim göreceği belirlenir. Ancak Karadeniz Teknik Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 9. maddesinde yazılı şartları sağlayanlar Enstitüye başvurmaları durumunda Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla İngilizce hazırlık sınıfından muaf sayılırlar.).
Öncel Eğitim Tanımlaması  
Türk yüksek öğretim kurumlarında öncel eğitimin tanınma süreci daha başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin tüm programlarında öncel eğitimin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, bölümlerin zorunlu müfredatlarında yer alan İngilizce vb. dersler için her dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamlayan ya da değişik yollarla bu derslerdeki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler, bu sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar öğretim programındaki ilgili derslerden muaf olurlar.
Dereceye Yönelik Kurallar  
Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) 21 kredilik derslerin tümünü başarıyla tamamlayan, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı ve seçilmiş bir jüri tarafından başarılı sayılan bir tezi savunan öğrencilere Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Eğitimi alanında yüksek lisans diploması verilir.
Program Profili  
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı, gerek alan eğitiminde gerekse öğretmen yetiştirmede çağdaş yaklaşımlar ile 2 yıllık öğretim programından oluşmaktadır. Verilen eğitim ile bilgisayar ve öğretim teknolojileri konusunda güncel teknolojileri takip eden ve uygulayabilen, alanında lisansüstü teorik ve uygulamalı çalışmalar yapabilen, elde edilen sonuçları teknolojinin okullara entegrasyonu bağlamında irdeleyen ve bu alanda geliştirilecek politikalara destek sunabilen öğrenciler yetiştirilmektedir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme  
(1) Öğrenciler, kayıt yaptırdıkları her bir ders için ara sınav ve yarıyıl çalışmasına ilave olarak yarıyıl sonu sınavına da tabi tutulur. Her yarıyılda bir dersten en az bir yarıyıl içi sınavı yapılır. Yarıyıl içi sınavı ile birlikte proje, ödev veya kısa sınav şeklinde yarıyıl çalışmaları da yapılabilir.
(2) Öğrenci bir dersten yarıyıl sonu sınavına girebilmesi için teorik derslerin en az %70'ine; uygulama veya varsa laboratuvar çalışmalarının en az %80'ine devam etmiş olmalıdır.
(3) Öğrencinin herhangi bir yarıyıldan sonra programına devam edebilmesi için ek başarı koşulları belirlenebilir.
Bir öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için o dersten yarıyıl notu olarak, yüksek lisans programında en az CC almış olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu dersleri tekrar alabileceği gibi bunun yerine farklı ders/dersler de alabilir. Öğrenci farklı ders alması durumunda aldığı derslerden yalnızca birini danışmanının onayı ve EYK'nın kararı ile başarısız bir dersinin yerine saydırabilir.
Mezuniyet Şartları  
Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden, bitirme çalışmasını başarıyla tamamlayan öğrencilere Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında yüksek lisans diploması verilir.
Mezunların İstihdam Profilleri  
Mezunlar; Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kamu ve özel okullarda Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri öğretmeni, Kamu / Özel Kuruluşlarında Bilgi-Bilişim Merkezi Yöneticisi- Danışmanı, Eğitim-Öğretim Teknolojileri Uzmanı, Eğitim ve Öğretim Teknoloğu, Web Tabanlı Eğitim Uzmanı, Çoklu Ortam (Multimedia) ve Grafik Tasarımcısı, Ağ Sistemleri yöneticisi gibi geniş yelpazede iş imkanı bulabilir ayrıca üniversitelerde akademisyen olarak çalışabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş  
Mezun olan öğrenciler Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim dalında doktora programlarına başvurabilirler.
İletişim Bilgileri  
Adresi         : KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi, F Blok, 61335, Söğütlü-Akçaabat/Trabzon
Telefonu      : +90 462 3777380
Belge Geçer           : +90 462 4622487344
E-Posta      : ktubotelisansustu@gmail.com
Web Adresi : http://www.ktu.edu.tr/ebilenbote
Bölüm Olanakları : 
Bölüm binasında 3 derslik, 60 bilgisayardan oluşan bir bilgisayar laboratuvarı, ilgili donanımların bulunduğu bir ağ laboratuvarı ve 20 bilgisayar ve akıllı tahtanın bulunduğu bir teknoloji laboratuvarı yer almaktadır. KTU Uzaktan Eğitim Merkezi?nde bulunan akıllı sınıf ve içerik geliştirme laboratuarı ihtiyaç duyulduğunda bölüm öğrenciler tarafından kullanılabilmektedir.