Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
EDEBİYAT FAKÜLTESİ / BATI DİLLERİ VE EDEBİYATI / İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

Kuruluş  
Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü 1993'te kurulmuştur. Faal durumdaki İngiliz Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı bünyesinde yer alan eğitim kadrosu ile ilk kez 1999-2000 akademik yılında öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Eğitim dili İngilizcedir. Örgün I. Öğretim lisans programının yanında 2009-2010 akademik yılında lisans II. Öğretim programı açılmıştır. Öğrenim süresi Hazırlık dâhil 5 (beş) yıldır. Bölümümüzde 2004-2008 yılları arasında İngilizce Öğretmenliği Sertifika Programı da verilmiştir. Eğitim süresi 6 ay olarak uygulanmıştır. Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde 2001-2002 Eğitim-Öğretim yılından itibaren açılmış olan Uygulamalı Dil Bilim yüksek lisans programı ülkemizin alanında sayılı lisansüstü programlarından biridir. Eğitim süresi 2 yıldır. 2008-2009 yılında İngiliz Dili ve Edebiyatı Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ile ortak doktora programı çalışmalarına başlamıştır.
Kazanılan Derece  
Mezun olan öğrencilere İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında LİSANS DİPLOMASI verilir.
Derecenin Seviyesi:  Lisans  
Çalışma Şekli:  Tam Zamanlı
Kabul ve Kayıt Şartları  
Yüksek Öğretim Kurumunun belirlediği şartları yerine getiren ve LYS 'den yeterli puanı alan öğrenciler bölüme kaydedilir.
Öncel Eğitim Tanımlaması  
Öncel eğitimin tanınması Türk Yüksek Eğitim Sisteminde henüz başlangıç aşamasındadır. Karadeniz Teknik Üniversitesi istisna değildir. Buna rağmen muafiyet sınavları müfredatta zorunlu olan dersler için her dönemin başında yapılır: örneğin Bilgisayar dersi gibi. Bu ders için öğrenme sürecini kendi başlarına yada başka yollarla tamamlayan ve öğrenme çıktılarını elde ettiğine inanan öğrencilere sözkonusu muafiyet sınavlarına girme hakkı tanınır. Bu sınavlardan geçer not alan öğrenciler müfredattaki ilgili dersden muaf olur ve bu not öğrencinin transkriptine işlenir.
Dereceye Yönelik Kurallar  
Programda mevcut olan derslerin tümünü (toplam 240 AKTS karşılığı) başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere İNGİLİZ DİLİ ve EDEBİYATI alanında lisans diploması verilir.
Program Profili  
Bölümümüzde İngiliz Dili, İngiliz Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Dilbilim, İngiliz Dili Eğimi, İngilizcenin yabancı dil olarak öğretilmesi, ölçme değerlendirme, eğitimde araştırma metotları konularında dersler verilmektedir. Bölümümüz öğrencilerinin dil öğretimi, çeviri ve edebiyat eleştirisi konularında beceriler kazanması amaçlanmaktadır. Öğrencilerimiz, Erasmus, Mevlana ve Farabi programlarına başarı ile katılmakta ve yurtiçi/yurtdışı deneyim elde etmektedir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme  
Öğrenciler her ders için ara sınav / yarıyıl içi çalışma (seminer, kısa sınav, ödev veya ikinci bir ara sınav) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %50, yarıyıl sonu sınavının katkısı % 50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 45 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. Öğrenciler, her yarıyılın sonunda, o yarıyıla ait derslerden bütünleme sınavına girebilir. Bir dersin yarıyıl sonu sınavına girebilmek için, o derse kayıtlı olmak ve ilk defa alınan derslerin en az % 70?ine, seminerlerin en az % 80?ine katılmak zorunludur. Bu şartları yerine getiremeyen öğrenci yarıyıl sonu sınavına alınmaz. Bu öğrenciye (D) devamsız harf notu verilir. Ara ve dönem sonu sınavları önceden ilan edilen tarihlerde yapılmaktadır. Notların derecelendirilmesi ve daha fazla bilgi için lütfen ilgili sayfayı ziyaret ediniz: http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=8.5.16677&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
Mezuniyet Şartları  
Programda mevcut olan derslerin tümünü (toplam 240 AKTS karşılığı) başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere İNGİLİZ DİLİ ve EDEBİYATI alanında lisans diploması verilir.
Mezunların İstihdam Profilleri  
Mezunlarımızın çalışabileceği alanlar: Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde İngilizce öğretmenliği, devlet ve özel üniversitelerde İngilizce okutmanlığı, benzer bölümlerde araştırma görevliliği, tercümanlık, rehberlik, özel şirketlerde ihracat/ithalat bölümleri olarak sıralanabilir. Bazı öğrencilerimiz ayrıca turizm ve hava ulaştırmasının yanısıra özel sektörde de iş bulabilmektedir.
Üst Derece Programlarına Geçiş  
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavı ve başarı ortalamaları ile mülakat sınavını başararak lisansüstü programlarda (yüksek lisans ve doktora) öğrenim görebilirler.
İletişim Bilgileri  
Adresi         : KTÜ Edebiyat Fakültesi, Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, İngiliz Dili ve Edebiyatı ABD
Telefonu      : +90 462 3255593
Belge Geçer           : +90 462 0 (462) 325 55 93
E-Posta      : suzan@ktu.edu.tr
Web Adresi : http://www.ktu.edu.tr/batidilleri
Bölüm Olanakları : 
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, Edebiyat Fakültesi binasında hizmet vermekte olup bölüm olanakları aşağıdaki gibidir: Bölümde 2 Doçent, 7 Yardımcı Doçent, 2 Öğretim Görevlisi, 2 Okutman ve 6 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır. Akademik personele ait 15 oda mevcuttur. Bölümde ayrıca 7 derslik, 1 seminer salonu ve 1 çay salonu bulunmaktadır.