Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
FEN FAKÜLTESİ / KİMYA
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

Kuruluş  
Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 1971 yılında, Türkiye Kimya Sanayisi için kalite kontrol ve araştırma yapabilecek, yüksek öğretim kurumlarında görev alacak, alanında yüksek düzeyde eğitilmiş, etik değerlere bağlı ve idealizmi olan kimyagerler yetiştirmek için kurulmuştur.

Lisans eğitimi 1971-1972 eğitim-öğretim yılında başlamıştır. 1972-1980 yılları arasında Kimyagerlik eğitimi yanında Kimya Mühendisliği eğitimi de yapılmıştır. 1991-1992 eğitim öğretim yılında normal örgün öğretim yanında ikinci öğretim de başlamıştır. 2000 yılından itibaren normal örgün öğretimde İngilizce hazırlık programına geçilmiştir. Eğitim dili Türkçe ve İngilizce olup dil yeterlilik sınavını geçemeyen öğrencilerin 1 yıllık hazırlık sınıfını tamamlamaları gerekir.
Kazanılan Derece  
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere KİMYA alanında lisans diploması verilir.
Derecenin Seviyesi:  Lisans  
Çalışma Şekli:  Tam Zamanlı
Kabul ve Kayıt Şartları  
1 - Lise ve dengi okul diploması,
2 - Üniversite Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS)'den yeterli puan,
3 - İngilizce eğitim için yeterli dil becerisine sahip olma (500 TOEFL / 6 IELTS puan almış olma)
Öncel Eğitim Tanımlaması  
Öncel eğitim Türk Yüksek Öğretim Sisteminin başlangıcında kabul edilmektedir. Karadeniz Teknik Üniversitesi ve buna bağlı olarak da Kimya Bölümü bu sisteme dahildir. Ancak lisans programlarında mevcut olan Yabancı Dil ve Temal Bilgisayar gibi zorunlu dersler için her dönem başında muafiyet sınavları düzenlenmektedir. Bu dersleri daha önceden her hangi bir şekilde öğrenmeyi tamamlayan ve bu derslerin beklenen öğrenme çıktılarını karşılayabilecek öğrencilere muafiyet sınavına girme hakkı tanınır. Geçer not alan öğrenciler programdaki bu derslerden muaf tutulur ve aldığı not transkribine işlenir.
Dereceye Yönelik Kurallar  
Öğrenciler öğrenci seçme sınavında aldıkları puana göre ÖSYM tarafından seçilerek yerleştirilir.
Program Profili  
Kimya Bölümünün temel hedefi; genel kimya ve beş alt anabilim dalının (Analitik Kimya, Anorganik Kimya, Biyokimya, Fizikokimya, Organik Kimya) temel prensiplerini tanımlama, açıklama, uygulama, karar verebilme, öğretebilme bilgi ve becerisine sahip kimyager ünvanı kanunların sağladığı tüm yetki ve sorumlulukları taşıyan kimyagerler yetiştirmektir. Kimya Bölümü iç ve dış etkinliklerini ve görevlerini çizdiği vizyon çerçevesinde bağlı olduğu dekanlık ve üst kuruluş olarak rektörlük üzerinden yürütür. Kimya Bölümünün etkileştiği ve etkileşmesinin istendiği paydaşlar TÜBİTAK, DPT, İşveren Firmalar (Sanayiciler), Üniversiteler, Araştırma Kurumları, Enstitüler, Mezunlar, Kimya Örgütleri şeklinde özetlenebilir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme  
Her bir ders için katkısı %30 olan bir arasınav, katkısı %20 olan ödev, kısa sınav ya da arasınav şeklinde ikinci bir ölçme yöntemi, ve son olarak katkısı %50 olan bir dönem sonu sınavı yapılmaktadır. Laboratuar derslerinin ikinci notu laboratuar uygulamalarının ve uygulamalar öncesi yapılan kısa sınav sonuçlarının bir ortalamasıdır.
Her öğrenci dönem başında derslere kayıt yaptırmalı ve derslerin en az %70`ine, laboratuarların en az %80`ine katılmalıdır.
Ara sınavlar ve dönem sonu sınavları önceden ilan edilen tarihlerde yapılmaktadır. Notların derecelendirilmesi ve daha fazla bilgi için lütfen ilgili sayfayı ziyaret ediniz.
http://ogrweb.ktu.edu.tr/ogrweb
Mezuniyet Şartları  
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenciler mezun olabilir.
Mezunların İstihdam Profilleri  
Bu bölümden mezun olanlar; alanlarında araştırmacı olabildikleri gibi çeşitli kurum ve kuruluşların araştırma/geliştirme laboratuvarlarında, modern analiz ve kalite kontrol laboratuvarlarında, gerekli eğitim formasyonunu kazanmaları durumunda eğitim kurumlarında yararlı ve üretken hizmet verebilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş  
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not aldıkları takdirde lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlara girebilir.
İletişim Bilgileri  
Adresi         : Karadeniz Teknik Üniversitesi, Kanuni Kampusü, FenFakültesi, Kimya Bölümü 61080 TRABZON
Telefonu      : +90 462 04623772525
Belge Geçer           : +90 462 0462325 3196
E-Posta      : kimya@ktu.edu.tr
Web Adresi : www.ktu.edu.tr/chemistry or http://www.ktu.edu.tr/fakulte/fenedb/index
Bölüm Olanakları : 
Bölümümüzde temel araştırma arçlarının yanında araştırmaların yürütülmesi için FT-IR, UV-VIS, NMR, LC-MS/MS, HPLC, GC, ve GC-MS enstrümanları mevcuttur. Kimya Bölümünün mevcut araştırma, hizmet ve eğitim- öğretim için sahip olduğu (laboratuarı, gerekli donanımları vb. leri) olanaklar aşağıda verilmiştir. 14 Adet (56 kişi kapasiteli) Araştırma laboratuvarı, 2 Adet (100 kişi kapasiteli) Eğitim laboratuvarı, 6 Adet Derslik (260 kişi kapasiteli), 2 Adet Amfi (460 kişi kapasiteli), 1 Adet Seminer salonu (20 kişi kapasiteli).