Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
VAKFIKEBİR MESLEK YÜKSEKOKULU / YÖNETİM VE ORGANİZASYON / İŞLETME YÖNETİMİ
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

Kuruluş  
İlk olarak 2005 yılında kapılarını eğitim öğretime açan Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu o günden bu güne artan öğrenci sayısı ve 2008-2009 eğitim öğretim yılı ile başlayan I. Öğretim programları ile hizmet vermeye devam etmektedir.
Kazanılan Derece  
İşletme Meslek Elemanı
Derecenin Seviyesi:  Ön Lisans  
Çalışma Şekli:  Tam Zamanlı
Kabul ve Kayıt Şartları  
İşletme Yönetimi Programı birinci sınıflarına öğrenci kabulü, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen seçme ve yerleştirme sonuçlarına göre olmaktadır. Programa kabul edilen öğrencilerin ilk kayıt işlemleri, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nca ve Rektörlük onayı ile belirlenen günlerde yapılır. Üniversiteye kabul edilen öğrencilerin kayıtlarının kesinleşmesi için aşağıda belirtilen şartları yerine getirmeleri gerekir.
a)Lise veya dengi bir okuldan mezun olduğunu gösteren bir diploma veya resmi belgeyi ibraz etmek,
b)Sağlık durumu ve askerlik görevi veya benzeri yönlerden engelli olmamak.
Kabul edilen ve yukarıdaki şartları sağlamış olanların, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca istenen diğer belgeleri de sağlamaları ve tespit edilen harç ve ücretleri ödemeleri üzerine kesin kayıtları yapılır. Üniversitenin birinci yarıyılına ilk kayıt yaptıran öğrencilerin ders kayıt işlemleri doğrudan Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yapılır.
Öncel Eğitim Tanımlaması  
Türk yüksek öğretim kurumlarında öncel öğrenimin tanınması süreci daha başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin tüm programlarında da öncel eğitimin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, bölümlerin zorunlu müfredatlarında yer alan Temel Bilgisayar ve İngilizce dersleri için her dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamlayan ya da değişik yollarla bu derslerdeki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler bu sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.
Dereceye Yönelik Kurallar  
Programdan mezun olacak öğrenciler 4 yarıyıl sonucunda 36 dersi ( toplam 118 kredi ) başarıyla tamamlayacaklardır. Öğrencilerin mezun olabilmesi için 40 iş günü zorunlu stajlarını yapmaları gerekmektedir. 36 dersi veren ve 40 iş günü zorunlu stajlarını tamamlayan öğrenciler mezun olacak ve kendilerine ön lisans diploması verilecektir.
Program Profili  
Dört yarıyılı kapsayan İşletme Yönetimi Programı müfredatında; işletme yönetimi, finansal yönetim, bilgisayarlı muhasebe, genel hukuk, bilgisayar ve istatistik gibi mesleki beceri ve nitelik kazandırmaya yönelik dersler bulunmaktadır. 1. sınıf müfredatında genel kültür derslerinin yanı sıra, temel meslek (alan) dersleri de yer almaktadır. 2. sınıf müfredatında uzmanlaşmayı amaçlayan meslek (alan) dersleri ağırlık taşır. Programda iş ve işletme, üretim, yönetim, hukuk ile ilgili yetkinlikler kazandırılır. Öğrencilere meslek için gerekli olan teorik bilgiler öğretilirken aynı zamanda mesleki uygulamalar da yaptırılmakta ve meslek ile ilgili beceriler kazandırılmaktadır. Programda 1. sınıfın sonunda 20 günlük meslek stajı, 2. sınıf sonunda da 20 günlük meslek stajı olmak üzere toplam 40 günlük meslek stajı yer alır. Böylece teori-uygulama imkanı sağlanmış olur.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme  
Bir dersten her yarıyılda bir ara sınav, bir de yarıyıl sonu sınavı mecburi olup, iki sınav şeklinde yapılır.
Ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarının harf notuna katkısı %50'dir.
Yarıyıl sonu sınavları; ilgili bölüm başkanlığı veya yüksekokul müdürlüğünce ilan edilen yer, tarih ve saatlerde iki haftaya yayılarak yapılır ve bu konuda Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına da bilgi verilir.
Bir dersin yarıyıl sonu sınavına girebilmek için, o derse kayıtlı olmak ve ilk defa alınan derslerin en az % 70'ine, uygulama ve/veya laboratuarların en az % 80'ine katılmak zorunludur. Bu şartları yerine getiremeyen öğrenci yarıyıl sonu sınavına alınmaz. Bu öğrenciye (D) devamsız harf notu verilir.
Mezuniyet Şartları  
Programdan mezun olacak öğrenciler 4 yarı yıl sonucunda 36 dersi ( toplam 118 kredi ) başarıyla tamamlayacaklardır. Öğrencilerin mezun olabilmesi için 40 iş günü zorunlu stajlarını yapmaları gerekmektedir. 36 dersi veren ve 40 iş günü zorunlu stajlarını tamamlayan öğrenciler mezun olacaklardır.
Mezunların İstihdam Profilleri  
Orta ve büyük ölçekli işletmelerde, Muhasebe, Finansman ve Pazarlama departmanlarda profesyonel eleman olarak.
Üst Derece Programlarına Geçiş  
Öğrenciler mezun olduktan sonra kendi bölümleri ile ilgili fakültelere (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi gibi) dikey geçiş yapabilirler. Ancak bunun için; öncelikle Yüksekokulumuzdan başarılı bir şekilde mezun olmaları ve ÖSYM'nin gerçekleştirmiş olduğu Dikey Geçiş Sınavından (DGS) gerekli başarı notunu almaları gerekmektedir. İşletme Programından mezun olan öğrenciler, Dikey Geçiş Sınavını kazanmaları halinde Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İşletme, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme Enformatiği, İşletme Öğretmenliği, İşletme-Ekonomi, Lojistik Yönetimi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sermaye Piyasası, Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Uluslararası Finans, Uluslararası İşletme, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Yönetim Bilişim Sistemleri lisans programlarına yerleştirilebilirler.
İletişim Bilgileri  
Adresi         : Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon Bölümü
Telefonu      : +90 462 8417363
Belge Geçer           : +90 462 841 73 64
E-Posta      : nsener@ktu.edu.tr
Web Adresi : http://www.ktu.edu.tr/myuksekokul/vakfık
Bölüm Olanakları : 
Yüksekokulumuzda 40 bilgisayarın bulunduğu bilgisayar laboratuarı, öğrencilerin kullanımına açıktır. Bilgisayarların tamamı, internet bağlantısına sahip olmakla birlikte muhasebe ilgili pek çok yazılım uygulamaları da öğrencilerin kullanımı için hazırdır. Programdaki öğrencilere, LUCA, ETA, LOGO ve LINK gibi muhasebe yazılım programları yanında ileri düzeyde bilgisayar kullanımı da çağın gereklerine uygun bir şekilde öğretilmektedir. Programda ayrıca öğrencilere yönelik olarak çeşitli sertifika programları (ISO9001: 2008 KALİTE, ISO9001: 2008 İÇ DENETÇİ, DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON ve DTÖ gibi) düzenlenmektedir.

Mesai saatleri içerisinde Öğrencilerin kullanımına açık tutulan bir kütüphane bulunmaktadır. Kütüphanede işletme ve işletme yönetimi ile ilgili olarak pek çok süreli ve süresiz yayın yer almaktadır. Ayrıca, kütüphanedeki internet bağlantısı ile ilgilendikleri konularla ilgili olarak özgürce araştırma yapabilmektedirler. Bunun yanı sıra öğrenciler Trabzon'da bulunan Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin Kanuni Kampüsü'ndeki ana kütüphaneden de yararlanabilme imkanına sahiptir.

Yüksekokul binasının zemin katında, öğrencilerin ders aralarını ve boş vakitlerini değerlendirebilmeleri için tahsis edilmiş bir kantin bulunmaktadır. Öğrenciler, Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne bağlı Dağcılık ve Kış Sporları, Satranç, Fotoğrafçılık, İşletme ve Ekonomi gibi kulüplere de üye olabilir ve istemeleri halinde okulun çeşitli spor takımlarında görev alabilirler.