Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
TRABZON SAĞLIK YÜKSEKOKULU / HEMŞİRELİK
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

Kuruluş  
1986 yılında KTÜ Trabzon Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Hemşirelik Ön Lisans Programı olarak eğitime başlamıştır. 1996 yılında Sağlık Bakanlığı ile Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı arasında sağlık hizmetlerinin verimli olarak yürütülmesinde gereksinim duyulan, ebe ve hemşirelerin yükseköğretim sistemi ile uluslar arası normlara uygun olarak yetiştirilmesini gerçekleştirmek üzere 22.11.1996 tarihinde imzalanan protokol doğrultusunda Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık meslek liseleri üniversitelere devredilmiş ve hemşirelik eğitiminin süresi 4 yıla çıkarılmıştır. 1996 yılından itibaren Trabzon Sağlık Yüksekokulu, Trabzon Sağlık Meslek Lisesi binasında Hemşirelik ve Ebelik Bölümleri olarak lisans düzeyinde eğitimini sürdürmektedir. Lisans düzeyinde ilk mezunlarını 1999 yılında vermiştir.
Kazanılan Derece  
Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere HEMŞİRELİK alanında lisans diploması verilir.
Derecenin Seviyesi:  Lisans  
Çalışma Şekli:  Tam Zamanlı
Kabul ve Kayıt Şartları  
1-Lise ve dengi okul diploması 2-Üniversite Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS)'den yeterli puan 3-Sağlık durumu, askerlik görevi vb. yönlerden engelli olmama
Öncel Eğitim Tanımlaması  
Türk Yüksek öğretim kurularında öncel öğrenimin tanınması süreci daha başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin tüm programlarında da öncel eğitimin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, bölümlerin zorunlu müfredatlarında yer alan Temel Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamlayan ya da değişik yollarla bu derslerdeki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler bu sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.
Dereceye Yönelik Kurallar  
1-Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak 2-4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak
Program Profili  
Hemşirelik birey-aile-toplumla ilgilenen bir programdır. Sağlıklı ya da hasta birey-aile-toplumun sağlık gereksinimlerini, risk faktörlerini belirler, bunların nedenlerini araştırır, uygun hemşirelik girişimlerini (bakım, eğitim, danışmanlık vb) yapar, yaptığı girişimlerin sonuçlarını değerlendirir. Koruyucu, tedavi - bakım ve rehabilitasyon süreçlerinde hemşirelik hizmetleri verir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme  
Öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışma (proje, seminer, kısa sınav, ödev, veya ikinci bir ara sınav) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %30, yarıyıl içi çalışmanın katkısı %20 ve yarıyıl sonu sınavının katkısı % 50 şeklindedir. Ancak uygulamalı dersler için ara sınavın katkısı %15, yarıyıl içi çalışmanın katkısı %10, yarıyıl sonu sınavının katkısı %25 ve uygulama notunun %50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 45 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. Öğrenciler, her yarıyılın sonunda, o yarıyıla ait en çok iki dersten bütünleme sınavına girebilir.
Mezuniyet Şartları  
1-Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak 2-4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak
Mezunların İstihdam Profilleri  
Hemşireler kamu ve özel sektörde görev yapmaktadır. Hemşireler, kamu ve özel hastanelerde, sağlık yüksekokulları, hemşirelik yüksekokulları ve sağlık bilimleri fakültelerinde, toplum sağlığı merkezlerinde, okullarda, huzurevlerinde, çocuk yuvalarında çalışmaktadırlar.
Üst Derece Programlarına Geçiş  
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES ve ÜDS sınavından geçerli not almaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.
İletişim Bilgileri  
Adresi         : KTÜ Trabzon Sağlık Yüksekokulu Gülbahar Hatun Mah. İnönü Cad. A. Can Bali Sok.
Telefonu      : +90 462 +90 462 2300476
Belge Geçer           : +90 462 +90 462 2300475
E-Posta      : sevilayhindistan69@yahoo.com
Web Adresi :  http://www.trbsaglik.ktu.edu.tr
Bölüm Olanakları : 
Hemşirelik bölümü, Sağlık Bakanlığına ait binada eğitim-öğretim vermekte olup, bölümün alt yapı ve laboratuar imkanları şöyledir: Bölümde konferans için 100 kişilik 1 sınıf, 80 kişilik 2 sınıf, 55 kişilik 7 sınıf bulunmaktadır ve sınıfların tümünde bilgisayar ve projektör mevcuttur. 25 kişilik toplantı salonu, 1 bilgisayar odası (kablolu kablosuz internet erişimi), 1 kantin ((televizyon, soğuk ve sıcak içeceklere ulaşım, jetonlu makineler), spor salonu (basketbol, voleybol ve masa tenisi oynama imkanı), düşük bir ücret ile 3 çeşit yemek çıkan öğrenci yemekhanesi ve 1 öğrenci beceri laboratuarı vardır. Beceri laboratuarında temel hemşirelik uygulamalarına (damar yolu açma, enjeksiyon yapma, vücut boşluklarına tüp uygulama vb) imkan veren iki adet yetişkin maket, kalp-solunum masajı yapılabilen KPR maketi, doğum maketi, epizyo maketi, pelvik muyene ve RİA uygulama maketi, vajinal tuşe maketi, yenidoğan bakım ve uygulama maketi, iskelet, anatomi maketi, tansiyon aletleri, dereceler, baskül, aspiratör, göğüs tüpü drenaj aleti bulunmaktadır.