Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU / BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ / BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

Kuruluş  
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, Fatih Eğitim Fakültesi bünyesinde 1988 yılında kuruldu. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, 2007 yılında Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu´na devredildi. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 4 bölüm içermektedir. Bunlar: Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, Antrenörlük Bölümü, Spor Yönetimi Bölümü ve Rekreasyon Bölümüdür.
Kazanılan Derece  
Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği alanında lisans diploması verilir.
Derecenin Seviyesi:  Lisans  
Çalışma Şekli:  Tam Zamanlı
Kabul ve Kayıt Şartları  
1-Lise ve dengi okul diploması, 2-Üniversite öğrenci seçme sınavı (YGS)' den yeterli puan, 3-Özel yetenek sınavında başarılı olmak.
Öncel Eğitim Tanımlaması  
Türk Yüksek Öğretim Kurumlarında öncel öğrenimin tanınması süreci daha başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin tüm programlarında da öncel eğitimin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, bölümlerin zorunlu müfredatlarında yer alan Temel Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamlayan ya da değişik yollarla bu derslerdeki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler bu sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.
Dereceye Yönelik Kurallar  
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin sağlaması gereken şartlar;
a) Müfredattaki bütün dersleri en az DC derecesiyle geçmiş olmak,
b) 4.0 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak,
c) Zorunlu staj dönemini tamamlamış olmak ve bu staj için hazırlanan raporlardan geçer not almak.
Program Profili  
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, beden eğitimi öğretmeni, antrenör, spor bilimcisi, spor yöneticisi ve rekreasyon lideri yetiştirmek amacıyla bir müfredat yürütmektedir. Bu program, Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi için önemli bir ihtiyaçtır. Program, öğretmenlik mesleği ve genel kültür ile ilgili zorunlu dersler içermektedir. Zorunlu derslere ilave olarak öğrencilere kendi tercihlerine göre seçebilme şansı sunulan seçmeli dersler, programa çok yönlü bir özellik katmıştır. Böylece, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, gerek bireysel gerekse de gruplar halinde disiplinler arası çalışmalarla beden eğitimi ve spor problemlerini tanımlayarak çözüm üretebilecek.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme  
Öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışma (proje, seminer, kısa sınav, ödev, veya ikinci bir ara sınav) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %30, yarıyıl içi çalışmanın katkısı %20 ve yarıyıl sonu sınavının katkısı %50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 45 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. Öğrenciler, her yarıyılın sonunda, o yarıyıla ait en çok iki dersten bütünleme sınavına girebilir.
Mezuniyet Şartları  
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünün mezuniyet şartları, dereceye yönelik kurallarla aynıdır. Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenciler, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni ünvanı ile mezun olmaya hak kazanırlar.
Mezunların İstihdam Profilleri  
Bu program mezunları, KPSS'den gereken puanı almaları durumunda MEB tarafından beden eğitimi ve spor öğretmeni olarak atanmaktadır. Ayrıca Gençlik Spor Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatlarında ve özel spor işletmelerinde antrenör olarak görev yapabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş  
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.
İletişim Bilgileri  
Adresi         : KTÜ Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 61335 Söğütlü-Trabzon/ TÜRKİYE
Telefonu      : +90 462 377 73 83
Belge Geçer           : +90 462 248 10 72
E-Posta      : mmerter_61@hotmail.com
Web Adresi : http://www.ktu.edu.tr/beso
Bölüm Olanakları : 
Kanuni Kampüsünde: 1 salon, 1 çim futbol sahası, 2 minyatür futbol sahası, 2 voleybol sahası, 2 basketbol sahası, 1 tenis kortu, 1 squash salonu, 1 sauna. Fatih Kampüsünde: 3 salon, 2 minyatür futbol sahası, 2 basketbol sahası, 2 voleybol sahası, 1 sauna, 14 büro, 1 labaratuvar, 1 seminer odası bulunmaktadır.