Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / ORTAÖĞRETİM SOSYAL ALANLAR EĞİTİMİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI EĞİTİMİ TEZLİ Y.LİSANS
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

Kuruluş  
Temelleri 1982 yılına kadar dayanan Orta öğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü, Haziran 1998 tarihinde, Üniversitelerin yeniden teşkilatlanmasıyla beraber şu anki ismiyle anılmaya başlanmıştır. Bünyesinde Tarih, Coğrafya ve Türk dili ve Edebiyatı alanlarında Tezli ve Tezsiz yüksek lisans eğitimi ile beraber lisans eğitimi de vermekte olan bölüm, tezsiz programlarına ilk defa 2001-2002 güz yarıyılında, Coğrafya ve Tarih Anabilim Dallarında öğrenci almış ve bu öğrencilerini 2002-2203 öğretim yılında mezun etmiştir. Bölümde, Tarih ve Türk Dili ve Edebiyatı alanlarında lisans eğitimi yürütülmemektedir, lakin bölümde Coğrafya Öğretmenliği için 4 yıllık lisans programı yürütülmekte olup, bu programın ilk öğrencileri 2013-2014 öğretim yılında alınmıştır.
Kazanılan Derece  
Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Türk Dili ve Edebiyatı eğitimi alanında yüksek lisans diploması verilir.
Derecenin Seviyesi:  Yüksek Lisans  
Çalışma Şekli:  Tam Zamanlı
Kabul ve Kayıt Şartları  
1- Üniversite diploması, 2 - ALES Sınavı'ndan yeterli puan, 3 - Üniversite lisans akademik ortalamasının Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nün yeterli gördüğü seviyede olması.
Öncel Eğitim Tanımlaması  
Türk Yüksek öğretim kurularında öncel öğrenimin tanınması süreci daha başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin tüm programlarında da öncel eğitimin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, bölümlerin zorunlu müfredatlarında yer alan Temel Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamlayan ya da değişik yollarla bu derslerdeki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler bu sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.
Dereceye Yönelik Kurallar  
Türk Dili ve Edebiyatı eğitimi alanına kayıt olmuş öğrencilerin yüksek lisans derecesi elde edebilmesi için sağlaması gereken şartlar; a) Müfredattaki bütün dersleri en az CC derecesiyle geçmiş olmak, b) 4.0 üzerinden en az 3.0 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak, c) Belirtilen süre zarfında bitirme tezini hazırlamış, jüri önünde sunmuş ve başarılı bir not ile geçmiş olmak
Program Profili  
Ülkemizde yeni yeni yer edinmeye başlayan Alan Eğitimi bilimlerindeki, akademisyen ve bilim uzmanı ihtiyacını gidermek için Sosyal bilimlerin, Türk Dili ve Edebiyatı eğitimi alanında yüksek lisans eğitimi vermekte olan bu program, öğrencilerinin yetkin birer bilim uzmanı olabilmesi için gerekli olan eğitimi onlara sunmaktadır.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme  
Öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışma (proje, seminer, kısa sınav, ödev, veya ikinci bir ara sınav) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %30, yarıyıl içi çalışmanın katkısı %20 ve yarıyıl sonu sınavının katkısı % 50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 70 puan alma zorunluluğu vardır.. Bir dersten (AA- 90-100),(BA-85-89),(BB-80-84),(CB- 75-79) ve (CC-70-74) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. Öğrenciler, her yarıyılın sonunda, o yarıyıla ait en çok iki dersten bütünleme sınavına girebilir. Bunun yanı sıra öğrencilerin tezli yüksek lisans programını tamalayabilmeleri için gereken Tez çalışmasınıda hazırlamaları ve başarıyla sunmaları gerekmektedir.
Mezuniyet Şartları  
Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 3.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden, bitirme çalışmasını başarıyla tamamlayan öğrenciler Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi alanınnda bilim uzmanı ünvanını kazanırlar.
Mezunların İstihdam Profilleri  
Bölümden mezun olan öğrenciler, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi alanınnda üniversitelerde araştırma görevliliği yapabilmektedirler. Buna ilaveten, program mezunları Özel ve Kamu eğitim kurumlarında çalışma imkanına sahiptirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş  
Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla ilgili alanın başvurabildiği doktora programlarında öğrenim görebilirler.
İletişim Bilgileri  
Adresi         : KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi, Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü, Söğütlü, Akçaabat, Trabzon
Telefonu      : +90 462 3777382
Belge Geçer           : +90 462 2487344
E-Posta      : demircioglu61@yahoo.com
Web Adresi :  http://www.fatih.ktu.edu.tr/
Bölüm Olanakları : 
Orta Öğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümünün bünyesinde barındırdığı her Ana Bilim Dalı için bir adet 'U' şeklinde düzenlenmiş sınıfı bulunmaktadır. Sınıflarda akıllı tahta, bilgisayar, projektör, tepegöz vs. gibi multimedya araçlar bulunmaktadır. Derslerde farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılmakta ve eğitim faaliyetleri yürütülürken bölüm-çevre işbirliğine önem verilmektedir.