Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / ULUSLARARASI İLİŞKİLER
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

INT4003 AMERICAN FOREIGN POLICY 3+0+0 ECTS:4
Yıl / Yarıyıl4. Yıl / Güz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliSeçmeli
BolumuUluslararası İlişkiler Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze
Dersin suresi14 hafta - haftada 3 saat teorik
Öğretim ÜyesiDR. ÖĞR. ÜYESİ Murat ÜLGÜL
Diğer Öğretim Üyesi / ÜyeleriYok
Öğretim Dili İngilizce
StajYok
 
Dersin Amacı
Ders aşağıdaki hususlarda öğrencilerin temel düzeyde bilgi sahibi olmasını hedeflemektedir: i) Amerikan dış politikasını açıklamada uluslararası ilişkiler ve dış politika teorilerinden faydalanılması; ii) Amerika Birleşik Devletleri'nin dış ülkelerle ilişkilerinde tarihsel dönemlerin ve bu tarihsel dönemleri ayıran olayların ve şartların bilinmesi; iii) Amerika Birleşik Devletleri dış politika yapım süreci ve aktörleri hakkında bilgi sahibi olunması; iv) Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya, Çin, Avrupa Birliği, İsrail ve diğer Orta Doğu ülkeleri gibi aktörlerle ilişkilerinin tarihsel ve teorik olarak açıklanması; v) Türk-Amerikan ilişkileri hakkında temel bilgi düzeyine sahip olunması.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

Amerikan dış politikasını uluslararası ilişkiler ve dış politika teorileri vasıtasıyla açıklayabileceklerdir.

1,2,4,5,6,7,8

1

ÖÇ - 2 :

Amerikan dış politikasının önemli olaylarını ve tarihsel dönemlerini analiz edebileceklerdir.

1,2,4,5,6,7,8

1

ÖÇ - 3 :

Amerika dış politikasının kurumsal süreci ve aktörleri hakkında bilgi sahibi olacaklardır.

1,2,4,5,6,7,8

1

ÖÇ - 4 :

Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya, Çin, Avrupa Birliği ve Türkiye gibi aktörlerle ilişkilerini tarihsel ve güncel olarak analiz edebileceklerdir.

1,2,4,5,6,7,8

1

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Ders Amerikan dış politikasının tarihi ve kurumsal yapısı ile ilgili temel düzeyde bilgi sağlarken, Amerika Birleşik Devletleri'nin diğer ülkelerle ve coğrafi bölgelerle ilişkilerini tarihsel ve teorisel bağlamda inceleyecektir.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Teorik olarak Amerikan dış politikası

 Hafta 2

Amerikan dış politikası tarihi: Kıtasal ve bölgesel dönemler

 Hafta 3

Soğuk Savaş dönemi

 Hafta 4

Tek kutuplu zaman

 Hafta 5

Amerikan dış politikası kurumları: Başkanlık

 Hafta 6

Kongre

 Hafta 7

Bürokrasi ve askeri yapı

 Hafta 8

Medya ve kamuoyu

 Hafta 9

Ara sınav

 Hafta 10

Güncel konular: Amerikan-Rus ilişkileri

 Hafta 11

Amerika ve Asya ülkeleri

 Hafta 12

Amerika ve Avrupa

 Hafta 13

Amerika ve Latin Amerika/Afrika

 Hafta 14

Amerika ve Orta Doğu

 Hafta 15

Türk-Amerikan ilişkileri

 Hafta 16

Final

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Cox, Michael and Doug Stokes, 2012, US Foreign Policy, Oxford University Press, New York.

2Hook, Steven W. ve John Spanier, 2013, Amerikan Dış Politikası, İnkilap Kitabevi, İstanbul.

 

İlave Kaynak

1Jentleson, Bruce W., 2010, American Foreign Policy: The Dynamics of Choice in the 21st Century, W.W. Norton, New York.

2Rosati, Jerel A. ve James M. Scott, 2007, The Politics of United States Foreign Policy, Thomson Wadsworth, Belmont.

3Foner, Eric, 2011, Give Me Liberty: An American History, W.W. Norton, New York.

4Kissinger, Henry, 2000, Diplomasi, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul.

5Kalaitzidis, Akis and Gregory W. Streich, 2011, U.S. Foreign Policy: A Documentary and Reference Guide, ABC-CLIO, California.

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

20/11/2018

1

50

Dönem sonu sınavı

16

10/01/2019

1

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

3

14

42

Sınıf dışı çalışma

4

14

56

Laboratuar çalışması

0

0

0

Arasınav için hazırlık

5

2

10

Arasınav

1

1

1

Uygulama

0

0

0

Klinik Uygulama

0

0

0

Ödev

0

0

0

Proje

0

0

0

Kısa sınav

0

0

0

Dönem sonu sınavı için hazırlık

6

2

12

Dönem sonu sınavı

1

1

1

Diğer 1

0

0

0

Diğer 2

0

0

0

Toplam iş yükü

122