Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İKTİSAT
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

SEC 436 İKTİSAT VE HAYAT 3+0+0 ECTS:5
Yıl / Yarıyıl4. Yıl / Bahar Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliSeçmeli
Bolumuİktisat Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze
Dersin suresi14 hafta - haftada 3 saat teorik
Öğretim ÜyesiPROF. DR. Lütfü ÖZTÜRK
Diğer Öğretim Üyesi / ÜyeleriProf.Dr. Ersan BOCUTOGLU
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Bu dersin amacı iktisat derslerinde öğretilen teorik bilgilerin günlük yaşamımızdaki yerini ve önemini vurgulamak ve iktisadın diğer sosyal bilimlerle olan ilişkilerinin kavranmasına yardımcı olmaktır.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

iktisadın günlük yaşamdaki önemini kavrar

1,2,3,4,5,6,7,8

1

ÖÇ - 2 :

iktisadın diğer bilimlerle olan ilişkilerini öğrenir

1,2,3,4,5,6,7,8

1

ÖÇ - 3 :

disiplinler arası bir bakış açısı kazanır

1,2,3,4,5,6,7,8

1

ÖÇ - 4 :

çevre ve toplum hakkında bilinç kazanır

1,2,3,4,5,6,7,8

1

ÖÇ - 5 :

yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar

1,2,3,4,5,6,7,8

1

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

İktisat ve Hayat arasındaki ilişkiler; İktisat ve Etik değerler; İktisat ve Kültürel farklılıklar; İktisat ve Toplum bilimleri; İktisat ve Tarih ilişkisi; İktisat ve Çevre sorunları; İktisat ve Siyaset ilişkisi; İktisat ve Teoloji arasındaki ilişkiler; İktisat ve Felsefe; İktisat ve Psikoloji; İktisat ve Fen Bilimleri arasındaki lişkiler; İktisat ve Sanat; İktisat ve Hukuk; İktisat ve İnsan.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

İktisat ve Hayat; İktisat derslerinde öğretilen teorik bilgilerin günlük yaşamımızdaki yeri; iktisatçı açısından yaşamın anlamı ve değeri; güncel sorunlar karşısında önerilen iktisadi çözümlerin farklılığındaki nedenler;

 Hafta 2

İktisat ve Etik; davranışlarımızı düzenleyen bir araç olarak etik; etik değerler ve iktisadi yaklaşımlar arasındaki ilişkiler; iktisadın önerdiği davranışların etik açısından irdelenmesi; bir ahlakçı olarak Adam Smith; Meslek Ahlakı;

 Hafta 3

İktisat ve Kültür; İktisadın yeşerdiği Avrupa?nın kültürel kodları; yaşamı anlamlandırma çabası olarak geleneksel iktisat; bir kültür olarak kapitalizm; ekonomisi olan ancak iktisadı olmayan öteki toplumlar; kültürel görelilik;

 Hafta 4

İktisat ve Toplum; İktisat sosyolojisi; antropoloji; iktisat merkezli toplum tanımları Adam Smith ve Karl Marx; modern toplumun iktisadı ve post-modern eleştiriler; toplumsal mübadele ve mücadele alanı olarak piyasa; iktisat ve toplumsal sınıflar;

 Hafta 5

İktisat ve Tarih; Bir sosyal bilim olarak tarih, sosyal bilimlerde zaman oku, geribesleme ve pathway; dördüncü boyut olarak zaman; tarihi olmayan sosyal bilimler; şimdinin iktisadı ve dönemlerarası tercihler;

 Hafta 6

İktisat ve Çevre; Genel olarak insan ve doğa ilişkileri; iktisatçının tanımladığı üretim faktörü olarak doğa; çevre sorunları ve iktisadi çözümler; çevre iktisadı ve sürdürülebilir kalkınma;

 Hafta 7

İktisat ve Siyaset; Politik iktisat; Liberal demokrasi ve piyasa ekonomisi; sosyalist sistem ve merkezi planlama; sosyal piyasa ekonomisi; David Ricardo ve Karl Marx?ta bölüşüm sorunu; iktisatta rant ve siyasetin iktisadı;

 Hafta 8

Ara Sınav

 Hafta 9

İktisat ve Teoloji; Dini değerler ve iktisadi değerler ilişkisi; Max Weber?in sanayici kapitalisti; Kapitalizm ve İslam; Sosyalizm ve İslam; Din ve serbest piyasa;

 Hafta 10

İktisat ve Felsefe; İktisadın felsefi kökenleri; metaryalizm ve idealizm; bir felsefe olarak iktisat; totoloji ve paradigma kavramları; filozof olan iktisatçılar; İktisada Giriş?i ve Sofi?nin Dünyasını birlikte okuyabilmek;

 Hafta 11

İktisat ve Psikoloji; Psikoloji ve sosyal-psikoloji; insan davranışlarının iktisadi analizi, davranış iktisadı; makro değişkenlere ilişkin bireysel açıklamalar;

 Hafta 12

İktisat ve Fen Bilimleri; Sosyal bilimlerde matematik kullanımı; matematiğin soyut doğası ve iktisadın varsayımları; iktisadın fen bilimleriyle ilişkileri; biyoloji ve iktisat; fizik kanunlarından iktisadi modeller üretilmesi;

 Hafta 13

İktisat ve Sanat; Sanatın iktisadi analizi; Picasso ve Samuelson; İktisatçı ve Sanatçı; Kapitalizm ve Sanat; Sosyalizm ve Sanat; Sanat Piyasası;

 Hafta 14

İktisat ve Hukuk; Yasaların Ruhu; Yasalar ve İktisadi Yasalar; Özel mülkiyet ve özel teşebbüs; Kamu Tercihi ve Anayasal İktisat;

 Hafta 15

İktisat ve İnsan; Günlük Yaşamın İktisadı; İktisadın Varsayımları ve Yaşamın Gerçekleri; Matematiksel Modeller ve Kültürel Değişkenler; İdeal Bir Tip Olarak Homo Economicus; Değerler Sistemi Olarak İktisat;

 Hafta 16

Final

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Erkan, Hüsnü (2012), Ekonomi Sosyolojisi, Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir; Öztürk, Lütfü (2008), Sürdürülebilir Kalkınma, İmaj Yayınevi, AnkaraAltan, Mehmet (2012), Uluslararası Politik İktisat, Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir;

 

İlave Kaynak

1Savaş, Vural (2011) Politik İktisat, Beta Yayınevi, İstanbul; Bocutoğlu, Ersan (2012), İktisadi Düşüceler Tarihi, Murathan Yayınevi.

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

8

05/04/2016

1

50

Dönem sonu sınavı

16

06/06/2016

1

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

3

14

42

Sınıf dışı çalışma

4

14

56

Laboratuar çalışması

0

0

0

Arasınav için hazırlık

8

2

16

Arasınav

1

1

1

Uygulama

0

0

0

Klinik Uygulama

0

0

0

Ödev

0

0

0

Proje

0

0

0

Kısa sınav

0

0

0

Dönem sonu sınavı için hazırlık

11

3

33

Dönem sonu sınavı

2

1

2

Diğer 1

0

0

0

Diğer 2

0

0

0

Toplam iş yükü

150