Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İKTİSAT
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

SEC 430 DÜNYA EKONOMİSİ 3+0+0 ECTS:5
Yıl / Yarıyıl4. Yıl / Bahar Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliSeçmeli
Bolumuİktisat Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze
Dersin suresi14 hafta - haftada 3 saat teorik
Öğretim ÜyesiPROF. DR. Mustafa Kemal DEĞER
Diğer Öğretim Üyesi / ÜyeleriYok
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Dersin temel amacı öğrencilerin dünya ekonomisinde yaşanan gelişmeler ve küreselleşme süreci hakkında bilgi edinmelerini sağlamaktır.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

ekonomik küreselleşme süreci hakkında bilgi sahibi olacak.

1,2,3,6

1

ÖÇ - 2 :

dünyada görülen çeşitli bölgesel ekonomik entegrasyonları ve etkilerini inceleyebilecek.

1,2,3,6

1

ÖÇ - 3 :

Az gelişmiş ve gelişmiş ülkeler arasındaki farkları inceleyebilecek.

1,2,3,6

1

ÖÇ - 4 :

Türkiye'nin dünya ekonomisindeki önemini anlayabilecek.

1,2,3,6

1

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Ekonomik küreselleşme ve Uluslararası Örgütler, Uluslararası ticaretin küreselleşmesi, Para ve sermaye piyasalarının küreselleşmesi ve uluslararası sermaye hareketleri , Seçilmiş ülkelerdeki ekonomik gelişmeleri, Ekonomik entegrasyonlar ve bölgeselleşme, Dünyadaki önemli bölgeselleşme örnekleri, Finansal krizler, Türkiye'nin dünya ekonomisindeki yeri

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Dünya Ekonomisinin Genel Görünümü

 Hafta 2

Küreselleşme Kavramı ve Ekonomik Küreselleşme

 Hafta 3

2.Dünya Savaşı Sonrası Dünya Ekonomisinde Yaşanan Gelişmeler

 Hafta 4

Uluslararası Ekonomik Örgütler

 Hafta 5

Üretimin Küreselleşmesi ve Çok Uluslu Şirketler

 Hafta 6

Dünya Ticaretinin Serbestleşmesi ve Dünya Ticaret Örgütü

 Hafta 7

Uluslararası Para ve Sermaye Piyasalarının Küreselleşmesi

 Hafta 8

Uluslararası Sermaye Hareketleri ve Doğrudan Yabancı Yatırımlar

 Hafta 9

Arasınav

 Hafta 10

Uluslararası Teknoloji Transferi ve İşgücü Akımları

 Hafta 11

Gelişmiş ülkelerdeki son dönem ekonomik gelişmeleri (ABD, AB ve Japonya)

 Hafta 12

Yükselen Piyasa Ekonomilerinde son dönem ekonomik Gelişmeler (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika)

 Hafta 13

Ekonomik Entegrasyonlar ve Etkileri

 Hafta 14

Avrupa Birliği ve Dünyadaki Diğer Ekonomik Entegrasyon Örnekleri

 Hafta 15

Türkiye'nin Dünya Ekonomisindeki Yeri ve Önemi

 Hafta 16

Dönem Sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1İlker Parasız, Ufuk Başoğlu, Nalan Ölmezoğulları, (2001),"Dünya Ekonomisi" Ezgi Kitabevi, Bursa.

2Ted Walther, 2002, "Dünya Ekonomisi", Çeviren. Ünal Çağlar, Alfa Basım Yayım Dağıtım, İstanbul.

 

İlave Kaynak

1Halil Seyidoğlu, 2013, "Uluslararası İktisat", Güzem Can Yayınları, İstanbul.

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

06/04/2016

1

50

Dönem sonu sınavı

16

25/05/2016

1

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

3

14

42

Sınıf dışı çalışma

4

14

56

Laboratuar çalışması

0

0

0

Arasınav için hazırlık

8

2

16

Arasınav

1

1

1

Uygulama

0

0

0

Klinik Uygulama

0

0

0

Ödev

0

0

0

Proje

0

0

0

Kısa sınav

0

0

0

Dönem sonu sınavı için hazırlık

11

3

33

Dönem sonu sınavı

1

1

1

Diğer 1

0

0

0

Diğer 2

0

0

0

Toplam iş yükü

149