Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İKTİSAT
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

EKO 404 EKONOMETRİ-II 3+0+0 ECTS:5
Yıl / Yarıyıl4. Yıl / Bahar Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
Bolumuİktisat Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze
Dersin suresi14 hafta - haftada 3 saat teorik
Öğretim ÜyesiPROF. DR. Rahmi YAMAK
Diğer Öğretim Üyesi / ÜyeleriPROF. DR. Rahmi YAMAK,
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, bir ekonometrik model kurulduğunda ortaya çıkabilen spesifikasyon hatalarının test edilmesini ve düzeltilmesini öğretmek ve özel ekonometrik modeller kullanarak iktisadi değişkenler arasındaki ilişkilerin nasıl analiz edileceğini göstermektir
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

istatistiksel yöntemleri iktisadi sorunlar üzerine uygulayabilecekler

1,2,3,4,5,6,7,8,9

1

ÖÇ - 2 :

iktisadi sorunları ortaya koyabilecek ve bu sorunları ampirik olarak çözebilecekler

1,2,3,4,5,6,7,8,9

1

ÖÇ - 3 :

iktisadi sorunları modelleyebilecek, tahmin edebilecek ve yorumlayabilecekler

1,2,3,4,5,6,7,8,9

1

ÖÇ - 4 :

iktisat, istatistik ve matematiği bir arada kullanarak analiz yapabilecekler

1,2,3,4,5,6,7,8,9

1

ÖÇ - 5 :

ileriye yönelik çıkarımlarda bulunabilecekler

1,2,3,4,5,6,7,8,9

1

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Değişen Varyans Probleminin Tespiti, Etkisi ve Giderilmesi, Otokorelasyon Probleminin Tespiti, Etkisi ve Giderilmesi, Gecikmesi Dağıtılmış Regresyon Modelleri, Eşanlı Denklem Sistemleri, Durağanlık Testleri, Ko-entegrasyon testleri, Nedensellik Testleri, Hata Düzeltme Model

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Değişen Varyans Testleri

 Hafta 2

Ağırlıklı En Küçük Kareler

 Hafta 3

Otokorelasyon

 Hafta 4

Cochrane-Orcutt Yöntemleri

 Hafta 5

Koyck Modeli

 Hafta 6

Almon Modeli

 Hafta 7

Ardışık Denklem Sistemleri ve Görünürde İlişkisiz Regresyonlar

 Hafta 8

Dolaylı EKK

 Hafta 9

Arasınav

 Hafta 10

2AEKK ve 3AEKK

 Hafta 11

Birim-Kök Testleri

 Hafta 12

Eş-Bütünleşme Testleri

 Hafta 13

Nedensellik Testleri

 Hafta 14

Vektör Otoregresyonlar

 Hafta 15

Box-Jenkins Modelleri

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Köseoğlu, M. , Yamak, R. , 2004; Uygulamalı İstatistik ve Ekonometri, Aksakal Kitabevi, Trabzon

 

İlave Kaynak

1Gujarati, D. , 1999; Temel Ekonometri (Çev. : Şenesen, Ü. , Şenesen, Gülay G. ) , İstanbul

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

04/2018

1

50

Dönem sonu sınavı

16

05/2018

1

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

3

14

42

Sınıf dışı çalışma

4

14

56

Arasınav için hazırlık

8

2

16

Arasınav

1

1

1

Dönem sonu sınavı için hazırlık

11

3

33

Dönem sonu sınavı

2

1

2

Toplam iş yükü

150