Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İKTİSAT
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

IKT 418 İKTİSADİ DÜŞÜNCELER TARİHİ 3+0+0 ECTS:5
Yıl / Yarıyıl4. Yıl / Bahar Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
Bolumuİktisat Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze
Dersin suresi14 hafta - haftada 3 saat teorik
Öğretim ÜyesiDR. ÖĞR. ÜYESİ Mehmet DİNÇASLAN
Diğer Öğretim Üyesi / ÜyeleriYRD. DOÇ. DR. AHMET HACIİBRAHİMOĞLU
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Öğrencilerin lisans düzeyindeki iktisadi düşünceler tarihi konularını anlayabilme becerisini geliştirmek.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

iktisadi düşüncelerin gelişimini öğrenebileceklerdir.

1,2,3,4,5,6,7,8

1

ÖÇ - 2 :

değişik iktisatçıların görüşlerini karşılaştırabileceklerdir.

1,2,3,4,5,6,7,8

1

ÖÇ - 3 :

iktisadi okulların ana temalarını tanımlayabilecek ve tartışabileceklerdir.

1,2,3,4,5,6,7,8

1

ÖÇ - 4 :

değişik iktisadi düşünceler arasındaki ilişkileri analiz edebileceklerdir.

1,2,3,4,5,6,7,8

1

ÖÇ - 5 :

iktisadi teoriler, sistemler ve politikaların birbirleriyle bağlantısını kurabileceklerdir.

1,2,3,4,5,6,7,8

1

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Merkantilizm, fizyokratik okul, klasik okul, liberal klasik okula yöneltilen eleştiriler, Alman tarihçi okulu, milli ekonomi okulu, sosyalist okul, 20. yüzyılın ilk yarısındaki iktisadi düşünce, kurumcu iktisat okulu, Keynesyen iktisat okulu, 20. yüzyılın ikinci yarısındaki iktisadi düşünce, monetarist okul, arz yönlü iktisat, anayasal iktisat okulu

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Merkantilist ve fizyokrat iktisadi düşünce

 Hafta 2

Adam Smith'in iktisadi düşüncesi

 Hafta 3

David Ricardo'nun iktisadi düşüncesi

 Hafta 4

Robert Malthus'un iktisadi düşüncesi

 Hafta 5

Joan Stuarrt Mill'in iktisadi düşüncesi

 Hafta 6

Karl Marx'ın iktisadi düşüncesi

 Hafta 7

Karl Menger'in iktisadi düşüncesi

 Hafta 8

İktisadi düşünceye Amerikan katkıları

 Hafta 9

Arasınav

 Hafta 10

Thornstein Veblen'in iktisadi düşüncesi

 Hafta 11

Irving Fisher'in iktisadi düşüncesi

 Hafta 12

Ludwig von Mises'in iktisadi düşüncesi

 Hafta 13

John Maynard Keynes'in iktisadi düşüncesi

 Hafta 14

Paul Samuelson'un iktisadi düşüncesi

 Hafta 15

Milton Friedman'ın iktisadi düşüncesi

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

 

İlave Kaynak

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

04.04.2016

1

50

Dönem sonu sınavı

16

23.05.2016

1

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

3

14

42

Sınıf dışı çalışma

4

14

56

Laboratuar çalışması

0

0

0

Arasınav için hazırlık

8

2

16

Arasınav

1

1

1

Uygulama

0

0

0

Klinik Uygulama

0

0

0

Ödev

0

0

0

Proje

0

0

0

Kısa sınav

0

0

0

Dönem sonu sınavı için hazırlık

11

3

33

Dönem sonu sınavı

2

1

2

Diğer 1

0

0

0

Diğer 2

0

0

0

Toplam iş yükü

150