Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İKTİSAT
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

IKT2012 ARAŞTIRMA VE SUNUM YÖNTEMLERİ 3+0+0 ECTS:4
Yıl / Yarıyıl2. Yıl / Bahar Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliSeçmeli
Bolumuİktisat Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze
Dersin suresi14 hafta - haftada 3 saat teorik
Öğretim ÜyesiPROF. DR. Lütfü ÖZTÜRK
Diğer Öğretim Üyesi / Üyeleriyok
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Öğrencilere bilimsel kurallara uygun olarak bir konuda araştırma yaparak, araştırma sonuçlarını kurallar çevçevesinde yazma ve sunma becerisi kazandırmak.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

Bilimsel Araştırmalar Hakkında Bilgi Edinir

1,2,3,4,5,6,7,8,9

1

ÖÇ - 2 :

Bilimsel Araştırma Yapma Kurallarını Öğrenir

1,2,3,4,5,6,7,8,9

1

ÖÇ - 3 :

Araştırma Metni Yazma Kurallarını Öğrenir

1,2,3,4,5,6,7,8,9

1

ÖÇ - 4 :

Başka Kaynakları Araştırma ve Onlardan Yararlanmayı Öğrenir

1,2,3,4,5,6,7,8,9

1

ÖÇ - 5 :

Araştırma Sonuçlarını Sunmayı Öğrenir

1,2,3,4,5,6,7,8,9

1

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Temel Kavramlar, Araştırma Yöntemlerinin tanıtımı, Araştırma Türleri, Araştırma Metni Yazım Kuralları, Araştırma için Kaynak Araştırma, İnternet Kaynakları, Kaynak Gösterme Kuralları, Sunum Hazırlama.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Bilim, Bilimlerin Sınıflandırması, Bilimsel Düşünce ve Yöntem, Tümevarım ve Tümndengelim

 Hafta 2

Araştırma Türleri, Temel Araştırmalar, Uygulamalı Araştırmalar, Çevre ve Labaratuar Araştırmaları, Deneysel ve Tanıtıcı Araştırmalar

 Hafta 3

Veriler, Veri Toplama Teknikleri, Veri Kaynakları, Verilerin Değerlendirilmesi

 Hafta 4

Araştırma Konusu Seçme, Konu Sınırlama, Hipotez oluşturma, Taslak Plan Hazırlanması,

 Hafta 5

Araştırma Metninin Biçimsel Yapısı, Metnin Genel Kuralları, Önkısım, Metin, Son Kısım, Ekler

 Hafta 6

Basılı Bilgi Kaynakları, Kitaplar ve Kütüphaneler, Sınıflandırma Sistemleri, Referans Kitapları

 Hafta 7

Araştırmada İnternetten Faydalanma, İnternet Kaynakları, Faydalı İnternet Siteleri, İnternet Kütüphaneleri

 Hafta 8

Süreli Yayınlar, Dergi Makaleleri, İnternet Dergileri, Tez Merkezleri

 Hafta 9

Arasınav

 Hafta 10

Araştırma Metni Yazma Kuralları, Referans Gösterme, Dipnot Sistemleri, Dipnot sisteminde Kaynak Gösterme

 Hafta 11

Paragraf içi başvuru yöntemleri, Kaynakça Hazırlama, İnternet Kaynaklarını referans gösterme

 Hafta 12

Tablo, Şekil ve Grafik kullanma kuralları, Verilerin Toparlanması Sorunu

 Hafta 13

Bilimsel Etik Kuralları, Atıf Yapma ve intihal,

 Hafta 14

Sunum Hazırlama Teknikleri, Sözlü Sunum,

 Hafta 15

Ofis Programları ile Sunum Hazırlama, Sunum Hazırlama İpuçları

 Hafta 16

Dönemsonu Sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Halil Seyidoğlu (2009), Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı, Güzem Can Yayınları, İstanbul

 

İlave Kaynak

1Zeynel Dinler (2014), Bilimsel Araştırma Ve E-Kaynaklar, Ekin Yayınevi, Bursa.

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

12/03/2017

60

50

Dönem sonu sınavı

16

26/05/2017

60

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

3

14

42

Sınıf dışı çalışma

3

14

42

Arasınav için hazırlık

7

2

14

Arasınav

1

1

1

Dönem sonu sınavı için hazırlık

10

2

20

Dönem sonu sınavı

1

1

1

Toplam iş yükü

120