Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İKTİSAT
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

IKT3020 ULUSLARARASI FİNANSAL İKTİSAT 3+0+0 ECTS:4
Yıl / Yarıyıl3. Yıl / Bahar Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliSeçmeli
Bolumuİktisat Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze
Dersin suresi14 hafta - haftada 3 saat teorik
Öğretim ÜyesiDOÇ. DR. Ayça SARIALİOĞLU HAYALİ
Diğer Öğretim Üyesi / ÜyeleriYOK
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
İktisat eğitimi gören öğrencilere uluslararası iktisat dersinin finans alanına giren konularının uluslararası iktisat-II dersine göre daha finans ağırlıklı, detaylı ve sayısal olarak aktarılmasını sağlamak, yazılı ve görsel medyada yer alan uluslararası finans alanındaki konuların altyapısını kullanılan terminoloji ile birlikte öğrencilerin kavramasına yardımcı olmak.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

Uluslararası iktisat dersinin finans alanına giren konularını uluslararası iktisat-II dersine göre daha finans ağırlıklı, detaylı ve sayısal olarak öğrenmiş olacak.

1,5,6

1

ÖÇ - 2 :

Yazılı ve görsel medyada yer alan uluslararası finans alanındaki konuların altyapısını kavrayacak.

1,2,3,4,6

1

ÖÇ - 3 :

Yazılı ve görsel medyada yer alan uluslararası finans alanındaki konuların terminolojisini öğrenecek.

1,4,5,6

1

ÖÇ - 4 :

Küresel krize giden süreçte dünya finans sisteminde ne gibi gelişmeler yaşandığı, hangi finansal araçların nasıl kullanılabildiği gibi güncel konularda bir perspektif kazanacak.

1,2,3,5,6

1

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Uluslararası Para Sistemi, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Uluslararası Likidite, Ödemeler Bilançosu, Döviz Piyasası, Uluslararası Finansta Temel Parite Koşulları, Kur Değişmelerini Açıklayan Teoriler ve Kur Tahminleri, Döviz Gelecek İşlemleri, Döviz Opsiyonları, Farklı Paralar ve Faiz Oranları Üzerindeki Swaplar gibi konuların sayısal örneklerini de içerecek şekilde ele alınması.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Derse Giriş

 Hafta 2

Döviz Kuru Sistemleri, Türleri ve Değerlendirmeleri

 Hafta 3

Geçmişten Günümüze Uluslararası Para Sistemleri

 Hafta 4

Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Uluslararası Likidite

 Hafta 5

Ödemeler Bilançosu Analizi

 Hafta 6

Ödemeler Bilançosu Denkleşmesi ve Döviz Piyasası Analizlerine Giriş

 Hafta 7

Döviz Kuru, Döviz Arbitrajı ve Döviz Spekülasyonu

 Hafta 8

Ara sınav

 Hafta 9

Uluslararası Finansta Temel Parite Koşulları-I (Tek Fiyat Kanunu ve Arbitraj, Mutlak ve Nisbi Satınalma Gücü Paritesi, Uygulamalı Testleri, Nominal ve Reel Kurlar)

 Hafta 10

Uluslararası Finansta Temel Parite Koşulları-II (Faiz Paritesi Teorisi, Fisher Etkisi, Gelecek Kurların Sapmasız Bir Göstergesi Olarak Vadeli Kurlar)

 Hafta 11

Kur Değişmelerini Açıklayan Teoriler-I (Geleneksel Yaklaşımlar)

 Hafta 12

Kur Değişmelerini Açıklayan Teoriler-II (Çağdaş Yaklaşımlar) ve Kur Tahminleri, Türleri (Yöntemleri) ve Etkileri

 Hafta 13

Döviz Vadeli Sözleşmeleri ve Döviz Gelecek İşlemleri

 Hafta 14

Döviz Gelecek İşlemleri Örnek Uygulama ve Döviz Opsiyonları

 Hafta 15

Farklı Paralar ve Faiz Oranları Üzerindeki Swaplar

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Seyidoğlu, H. 2013; Uluslararası Finans, Güzem Can Yayınları, No 27, İstanbul

 

İlave Kaynak

1Doğukanlı, H. 2012; Uluslararası Finans, Karahan Yayınları, No 66, Adana

2Seyidoğlu, H. 2013; Uluslararası İktisat, Güzem Yayınları, İstanbul

3Karluk, R. 1998; Uluslararası Ekonomi, Beta Yayınları, No 618, İstanbul

4Pilbeam, K. 2005; International Finance, Palgrave, UK

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

04/2017

1,05

50

Dönem sonu sınavı

17

06/2017

1,15

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

3

14

42

Sınıf dışı çalışma

3

14

42

Laboratuar çalışması

0

0

0

Arasınav için hazırlık

6

2

12

Arasınav

1.05

1

1.05

Uygulama

0

0

0

Klinik Uygulama

0

0

0

Ödev

0

0

0

Proje

0

0

0

Kısa sınav

0

0

0

Dönem sonu sınavı için hazırlık

11

2

22

Dönem sonu sınavı

1.15

1

1.15

Diğer 1

0

0

0

Diğer 2

0

0

0

Toplam iş yükü

120.2