Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İKTİSAT
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

IKT4001 İKTİSAT POLİTİKASI - I 3+0+0 ECTS:7
Yıl / Yarıyıl4. Yıl / Güz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
Bolumuİktisat Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze
Dersin suresi14 hafta - haftada 3 saat teorik
Öğretim ÜyesiPROF. DR. Metin BERBER
Diğer Öğretim Üyesi / ÜyeleriYRD. DOÇ. DR. Ezgi BADAY YILDIZ,
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Dersin amacı, iktisat politikasının amaçlarını ve bu amaçlara ulaşabilmek için neler yapılması gerektiğini farklı iktisadi yaklaşımların düşünceleri doğrultusunda analiz etmektir.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

iktisat politikası ile ilgili genel kavramları tanımlayabilecek.

1,2,3,4,5,6,7,8

1,3

ÖÇ - 2 :

iktisat politikalarının genel çerçevesini ve makro teorileri öğrenebilecek.

1,2,3,4,5,6,7,8

1,3

ÖÇ - 3 :

iktisadi okulların iktisat politikalarını karşılaştırabilecek.

1,2,3,4,5,6,7,8

1,3

ÖÇ - 4 :

iktisadi okulların para ve maliye politikalarını analiz edebilecek.

1,2,3,4,5,6,7,8

1,3

ÖÇ - 5 :

iktisadi politika, teori ve sistemlerin birbirleri arasındaki ilişkileri birleştirebilecek.

1,2,3,4,5,6,7,8

1,3

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Politika ve iktisat politikası, iktisat politikası ve iktisat teorisi, politik iktisadın temel unsurları, iktisat politikası teorisi, iktisat politikası ve makroekonomik teoriler.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

İktisat politikasına giriş: Temel kavramlar, ilişkiler, tarihçe ve teorik beklentiler

 Hafta 2

İktisat politikasının araçları ve stratejileri

 Hafta 3

İktisat politikasın amaçları ve temel sorunlar

 Hafta 4

İktisat politikasının sınıflandırılması

 Hafta 5

Makro ekonomik teoriler ve iktisat politikaları: giriş

 Hafta 6

Klasik teoriler

 Hafta 7

Keynesyen teoriler

 Hafta 8

Paracı Teoriler

 Hafta 9

Arasınav

 Hafta 10

Yeni Klasik Okul

 Hafta 11

Yeni Keynesyen okul

 Hafta 12

Kurumsal İktisat

 Hafta 13

Arz Yanlı İktisat

 Hafta 14

Ekonomide Beklentiler ; Teori ve Örnek Olay-I

 Hafta 15

Ekonomide Beklentiler ; Teori ve Örnek Olay-II

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Aslan, M.H., 2008, Makro İktisat Politikası, Alfa Aktüel Yayınları, Bursa

2Eğilmez, M., Kumcu, E., 2004, Ekonomi Politikası, Remzi Kitabevi Yayınları, İstanbul

3Serin V., 1998, İktisat Politikası, Alfa Yayınları, İstanbul

4Savaş, V., 1994, Politik İktisat, Beta Basın Yayım, İstanbul

5Atılgan A., 1997, İktisat Politikalarının Evrimi, Alfa Yayınları, İstanbul

 

İlave Kaynak

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

11/2017

1

50

Dönem sonu sınavı

16

01/2018

1

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

3

14

42

Sınıf dışı çalışma

10

14

140

Arasınav için hazırlık

5

2

10

Arasınav

1

1

1

Dönem sonu sınavı için hazırlık

8

2

16

Dönem sonu sınavı

1

1

1

Toplam iş yükü

210