Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İKTİSAT
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

ISL2012 PAZARLAMA 3+0+0 ECTS:4
Yıl / Yarıyıl2. Yıl / Bahar Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliSeçmeli
Bolumuİktisat Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze
Dersin suresi14 hafta - haftada 3 saat teorik
Öğretim ÜyesiPROF. DR. Hüseyin Sabri KURTULDU
Diğer Öğretim Üyesi / Üyeleri
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Öğrencileri temel pazarlama bilgileri ile donatmaktır.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

pazarlama ile ilgili temel ilkeler ve kavramları tanımlayabilecekler.

4,5,6,7,8

1

ÖÇ - 2 :

pazarlama bileşenleri, pazarlama stratejileri ve politikalarının işletmelerin pazarlama faaliyetleri açısından önemini açıklayabilecekler.

4,5,6,7,8

1

ÖÇ - 3 :

işletmelerin amaçları ve hedefleri doğrultusunda hangi pazarlarda faaliyette bulunulacağını ve hangi pazarlama bileşenlerinden yararlanılacağını gösterebilecekler.

4,6,7,8

1

ÖÇ - 4 :

pazarlama bileşenleri, pazarlama stratejileri ve politikaları ile işletmenn amaçları, tüketici ihtiyaçları ve rakiplerin stratejileri arasındaki ilişkiyi belirleyebilecekler.

4,6,7,8

1

ÖÇ - 5 :

işletmenin pazarlama amaçları, hedefleri ve planlarını özetleyebilecekler.

4,5,6,7,8

1

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Pazarlamanın tanımı ve özellikleri, pazarlamanın gelişimi, pazarlama çevresi, tüketici pazarları ve tüketici davranışı, hedef pazarın tayini, mal politikası, fiyat kararları, dağıtım kanalı ve fiziksel dağıtım, tutundurma kararları, pazarlamada kontrol ve sosyal sorumluluk.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Pazarlamanın tanımı ve pazarlama anlayışı

 Hafta 2

Pazarlamanın tanımı ve pazarlama anlayışı

 Hafta 3

Pazar ve pazarlama çevresi

 Hafta 4

Tüketici pazarları ve tüketici davranışları

 Hafta 5

Tüketici pazarları ve tüketici davranışları

 Hafta 6

Pazarlama bilgi sistemi ve pazarlama araştırması

 Hafta 7

Hedef pazar tayini (pazar bölümlendirme, hedef pazara ulaşma politikaları ve konumlandırma)

 Hafta 8

Ürün kavramı ve ürün yönetimi

 Hafta 9

Arasınav

 Hafta 10

Ürün kavramı ve ürün yönetimi

 Hafta 11

Fiyat ve fiyatlandırma (fiyatlandırma amaçları, stratejileri ve politikaları)

 Hafta 12

Tutundurma metodları (reklam, satış geliştirme, halkla ilişkiler, kişisel satış ve doğrudan pazarlama)

 Hafta 13

Dağıtım kanalları ve dağıtım politikaları

 Hafta 14

Fiziksel dağıtım ve fiziksel dağıtımın fonksiyonları

 Hafta 15

Pazarlamada kontrol ve sosyal sorumluluk

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1İslamoğlu, A. H. 2012; Temel Pazarlama Bilgisi, Beta Yayınları, 4. Baskı, İstanbul.

 

İlave Kaynak

1Mucuk, İ. 2004; Pazarlama İlkeleri, Türkmen Kitabevi, Yenilenmiş 14.Basım, İstanbul.

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

09/04/2018

0.40

50

Dönem sonu sınavı

16

26/06/2018

0,45

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

3

14

42

Sınıf dışı çalışma

3

14

42

Arasınav için hazırlık

6

2

12

Arasınav

.4

1

.4

Dönem sonu sınavı için hazırlık

8

3

24

Dönem sonu sınavı

.45

1

.45

Toplam iş yükü

120.85