Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İKTİSAT
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

IKT2002 MAKRO İKTİSAT - II 3+0+0 ECTS:6
Yıl / Yarıyıl2. Yıl / Bahar Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
Bolumuİktisat Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze
Dersin suresi14 hafta - haftada 3 saat teorik
Öğretim ÜyesiPROF. DR. Adem KALÇA
Diğer Öğretim Üyesi / ÜyeleriPROF. DR. Adem KALÇA,PROF. DR. Metin BERBER,
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Öğrencilerin ana akım makro iktisat okullarının görüşlerini anlayabilme ve karşılaştırabilme becerilerini geliştirebilmektir.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

makro ekonomik terminolojiyi öğrenebilirler.

1,2,3,4,5,6,7,8

1

ÖÇ - 2 :

makro iktisat teorisinin yapısını anlayabilirler.

1,2,3,4,5,6,7,8

1

ÖÇ - 3 :

modern makro iktisat okullarını karşılaştırabilirler.

1,2,3,4,5,6,7,8

1

ÖÇ - 4 :

güncel iktisadi olayları ve makro ekonomik politikaları analiz edebilirler.

1,2,3,4,5,6,7,8

1

ÖÇ - 5 :

para ve maliye politikalarının etkilerini tartışabilirler.

1,2,3,4,5,6,7,8

1

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Klasik makro teori, Keynesyen makro teori, monetarist makro teori, yeni klasik makro teori, reel konjonktür teorisi, yeni Keynesyen makro teori, diğer makro iktisat okulları.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Klasik makro iktisat teori, Klasiklerin temel önerileri, istihdam ve üretimin belirlenmesi, Say Yasası, paranın miktar teorisi

 Hafta 2

Klasik denge modelinin politika sonuçları, para politikası, maliye politikası

 Hafta 3

Keynes'in Genel Teorisi, Keynes'in temel görüşleri, Keynes'in emek piyasası analizi, Keynes'in Say Yasasını reddetmesi, Keynes ve paranın miktar teorisi, Keynes'in Genel Teorisi'sinin üç yorumu

 Hafta 4

Ortodoks keynesyen okul,ortodoks keynesyen okul ve Keynes'in yeniden yorumlanması,IS-LM modeli,para piyasasında denge,mal piyasasında denge,Keynesyen modelde eksik istihdam dengesi

 Hafta 5

Paracı makro iktisat teori, paranın miktar teorisinin yeniden formüle edilmesi, para ve maliye politikası, uyumcu beklentili Phillips eğrisi

 Hafta 6

Paracı makro iktisat teori,uyumcu beklentili Phillips eğrisi analizi, ödemeler bilançosu teorisine ve döviz kurunun belirlenmesi sürecine paracı yaklaşım

 Hafta 7

Yeni klasik makro teori, yeni klasik makro modelin yapısı,rasyonel beklentiler hipotezi

 Hafta 8

Yeni klasik makro teori,rasyonel beklentiler hipotezinin sonuçları,yeni klasik makro teorinin politika sonuçları, para ve maliye politikası

 Hafta 9

Arasınav

 Hafta 10

Reel konjonktür teori, temel öneriler, parasaldan reel konjonktür teorisine geçiş, tarihi açıdan reel konjonktür teorisi, rastgele değişmelere karşı konjonktür dalgaları, arz yönlü şoklar, reel konjonktür teori

 Hafta 11

Reel konjonktür teori,reel konjonktür toplam talep-toplam arz modeli, reel konjonktür teorinin politika sonuçları, paranın yansızlığı

 Hafta 12

Yeni keynesyen teori, yeni Keynesyen teorinin temel öneri ve özellikleri, parasal ve reel katılıklar, yeni Keynesyen konjonktür teorisi, hysteresis etkisi ve işsizlik

 Hafta 13

Yeni keynesyen teori ve politika sonuçları, para politikası, maliye politikası

 Hafta 14

Avusturya okulu, Avusturya okulu ve konjonktürel dalgalanmalar, Mises-Hayek modeli, rasyonel beklentilerin Avusturya yorumu

 Hafta 15

Post-keynesyen okul, genel görüşler, rasyonel beklentilerin post-keynesyen yorumu,Avusturya ve post-keynesyen okullarının karşılaştırılması

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Ünsal, E. M. 2013; Makro İktisat, İmaj Yayınları, 10. Baskı, Ankara

2Bocutoğlu, E. 2012; Karşılaştırmalı Makro İktisat Teoriler ve Politikalar, Murathan Yayınevi, Gözden Geçirilmiş 5. Baskı, Trabzon

 

İlave Kaynak

1Snowdan, B.; Vane, H.; Wynarczyk, P. 1994; A Modern Guide to Macroeconomics An Introduction to Competing Schools of Thought, Edward Elgar Publishing Limited, UK

2Froyen, Richard T. 2005; Macroeconomics Theories and Policies, Eighth Edition, Pearson Prentice Hall, USA.

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

.../04/2017

1

50

Dönem sonu sınavı

16

.../05/2017

1

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

3

14

42

Sınıf dışı çalışma

8

14

112

Arasınav için hazırlık

10

1

10

Arasınav

1

1

1

Dönem sonu sınavı için hazırlık

14

1

14

Dönem sonu sınavı

1

1

1

Toplam iş yükü

180