Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İKTİSAT
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

IKT3002 PARA POLİTİKASI 3+0+0 ECTS:5
Yıl / Yarıyıl3. Yıl / Bahar Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
Bolumuİktisat Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze
Dersin suresi14 hafta - haftada 3 saat teorik
Öğretim ÜyesiYRD. DOÇ. DR. Ezgi BADAY YILDIZ
Diğer Öğretim Üyesi / ÜyeleriYRD. DOÇ. DR. Ezgi BADAY YILDIZ,
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Para politikası konusunda öğrencilere lisans düzeyinde bilgi vermektir. Özellikle para politikası amaç, araç ve uygulamaları, para politikası stratejileri, Türkiye'de para politikası uygulamaları, parasal aktarım mekanizmaları ve parasal krizler dersin ana çatısını oluşturacaktır.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

Para politikasının genel yapısı, amaçları,araçları ve parafiskal politikaları kavranacaktır

1,2,3,4,5,6,7,8,9

1,3

ÖÇ - 2 :

Para pol. araçlarının kullanımını, para politikası stratejileri, parasal aktarım mekanizmasının işleyişi ve para maliye ve para-fiskal politikaların nasıl uygulandığı öğrenilecektir

1,2,3,4,5,6,7,8,9

1,3

ÖÇ - 3 :

Makroekonomik analiz tekniklerini kullanılarak, parasal ve reel kesim arasındaki etkileşim mekanizmalarını herhangi bir ekonomi özellikle deTürkiye ekonomisi için analiz edebilecektir.

1,2,3,4,5,6,7,8,9

1,3

ÖÇ - 4 :

Ekonomik istikrar tedbirleri ve para politikaları uygulayan kurumlar tarafından ulaşılan tecrübeler öğrenilecektir.

1,2,3,4,5,6,7,8,9

1,3

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Para politikası: Para politikasının genel yapısı; para politikasının amaçları: Zorunlu karşılık oranı, reeskont oranı, açık piyasa işlemleri, faiz oranı, selektif kredi kontrolü, bankaları ikna yolu;Para politikası stratejileri: Nominal çapanın rolü, döviz kuru hedeflemesi, parasal hedefleme, enflasyon hedeflemesi; Türkiye'de para politikası uygulamaları. Para ve maliye politikaları: Reel ve parasal kesimler; IS-LM analizi ve bunları kaydıran etkenler; Para politikasının aktarım mekanizması ve parasal krizler.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Para politikasının genel yapısı, ana amaçları, ara amaçları

 Hafta 2

Para politikasının araçları: mevduat zorunlu karşılık oranları, reeskont oranı, açık piyasa işlemleri, disponibilite oranı

 Hafta 3

Para politikasının araçları:Faiz oranı, kantitatif para politikası araçlarının birbirleri ile karşılaştırılması, selektif para politikası araçları, TCMB'nin kullandığı para politikası araçları

 Hafta 4

Nominal çapanın rolü, Para politikası stratejileri (parasal hedefleme, döviz kuru hedeflemesi, enflasyon hedeflemesi)

 Hafta 5

1923'ten bu yana Türkiye'de para politikası uygulamaları.

 Hafta 6

Para ve maliye politikası, reel ve parasal kesimler arasındaki etkileşimlerin IS-LM eğrileri ile analiz edilmesi.

 Hafta 7

Para-fiskal politika uygulamaları, para ve maliye politikalarının etkinsizliği sorunu: tam dışlama

 Hafta 8

Para politikası teorisindeki gelişmeler

 Hafta 9

Ara sınav

 Hafta 10

Makroekonomik genel denge analizi: Değişik iktisat ekollerine göre aktarma mekanizması(Keynesyen ve Klasik sistemde genel denge analizi)

 Hafta 11

Parasal aktarım kanalları

 Hafta 12

Parasal aktarım mekanizmasını etkileyen faktörler

 Hafta 13

Türkiye'de parasal aktarım kanallarının etkinliği

 Hafta 14

Makro ekonomik kriz çeşitleri: reel krizler, finansal krizler

 Hafta 15

Parasal krizler, 2008 küresel mali krizi

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Özyurt, H. 2015;Para Teorisi ve Politikası, Aksakal Kitapevi, Trabzon

 

İlave Kaynak

1Özatay, F. 2015;Parasal İktisat Kuram ve Politika, Efil Yayınevi, Ankara

2Keyder, N. 2012; Para Teori-Politika-Uygulama, Seçkin Yayıncılık ve Dağıtım, Ankara

3Öztürk, N. 2011; Para Banka Kredi, Ekin Yayınevi, Bursa

4Aslan, H. 2009; Para Teorisi ve Politikası, Alfa Akademi, Bursa

5Parasız, İ. 1998; Para Politikası, Ezgi Kitabevi, Bursa

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

04/2016

1

50

Dönem sonu sınavı

16

05/2016

1

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

3

14

42

Sınıf dışı çalışma

3

14

42

Arasınav için hazırlık

15

2

30

Arasınav

1

1

1

Dönem sonu sınavı için hazırlık

17

2

34

Dönem sonu sınavı

1

1

1

Toplam iş yükü

150