Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İKTİSAT
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

IKT3001 PARA TEORİSİ 3+0+0 ECTS:5
Yıl / Yarıyıl3. Yıl / Güz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
Bolumuİktisat Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze
Dersin suresi14 hafta - haftada 3 saat teorik
Öğretim ÜyesiDR. ÖĞR. ÜYESİ Ezgi BADAY YILDIZ
Diğer Öğretim Üyesi / ÜyeleriPROF. DR. Haydar AKYAZI,
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Para teorisi ve politikası konusunda öğrencilere lisans düzeyinde bilgi vermektir. Özellikle finansal kurumlar, merkez bankacılığı, para arzı artış mekanizması, para talebi teorileri, Faiz teorisi.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

parasal piyasalar, para teorisi ve politikası hakkında terimler ve temel kavramlar, temel yöntemler ve süreçler hakkında bilgi edineceklerdir.

1,2,3,4,5,6,7,8

1,3

ÖÇ - 2 :

parasal piyasaların işleyişi, para arzı tanımı ve belirleyicileri, para talebi teorileri; para poliıtikası amaçları,araçları ve parafiskal politikaları kavrayacaklardır.

1,2,3,4,5,6,7,8

1,3

ÖÇ - 3 :

MB ve mev. bnk. bilançoları yardımıyla para arzını paranın çoğalması, spekülatif para talebi; para pol. araçlarının kullanımını, parasal aktarım mekanizmasını ve parafiskal politikaları belirleyebileceklerdir.

1,2,3,4,5,6,7,8

1,3

ÖÇ - 4 :

para teorisi ve politikası yanında makroekonomide sunulan analiz tekniklerini kullanarak, herhangi bir ekonomi ve özellikle Türk ekonomisi'nde parasal ve reel kesim arasındaki etkileşim mekanizmalarını analiz edebilecekledir.

1,2,3,4,5,6,7,8

1,3

ÖÇ - 5 :

ekonomik istikrar tedbirleri ve para politikaları uygulayan kurumlar tarafından ulaşılan tecrübeleri elde edebileceklerdir.

1,2,3,4,5,6,7,8

1,3

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Giriş (niçin para konusunu çalışıyoruz?, para nedir?, paranın tanımı ve fonksiyonları) , mali sistem (mali piyasalar, yapısı, araçları ve fonksiyonları, mali kurumlar) , Türkiye'de mali sektör (merkez bankası, mevduat bankaları, yatırım ve kalkınma bankaları, sigorta şirketleri, kredi kooperatifleri v. b. ) , para arzı (para arzı tanımları ve merkez bankasının rolü, kaydi para artışı ve para azının artış mekanizması, para çoğaltanı ve onu belirleyen etkenler) , para talebi (Paranın Miktar Teorisi, Cambridge Yaklaşımı, Keynes'in Likidite Tercihi Teorisi, Friedman'ın Modern Miktar Teorisi, Neo Keynesyen para talebi teorileri, para talebine ilişkin ampirik deliller), Faiz teorisi.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Para teorisine giriş

 Hafta 2

Paranın anlamı, özellikleri ve doğuşu

 Hafta 3

Paranın çeşitleri

 Hafta 4

Mali Piyasaların fonksiyonları, temel yapısı ve mali piyasa araçları

 Hafta 5

Mali aracılığın fonksiyonları, başlıca mali aracı kurumlar

 Hafta 6

Türkiye'de mali kurumlar : TCMB ve mevduat bankaları

 Hafta 7

Türkiye'de mali kurumlar : İMKB, bankerler ve diğer mali kurumlar

 Hafta 8

Para arzı tanımları ve merkez bankasının rolü (para arzının teorik tanımları ve TCMB para arzı tanımları)

 Hafta 9

Ara sınav

 Hafta 10

Para arzı artış süreci (mevduat, kredi ve para çoğaltanları)

 Hafta 11

Para talebi teorileri (Neo-klasik Miktar Teorisi'nin Fisher ve Cambridge yorumu)

 Hafta 12

Modern Miktar Teorisi (Neo-klasik Okulun Chicago yaklaşımı)

 Hafta 13

Keynesyen para talebi teorisi

 Hafta 14

Neo Keynesyen para talebi teorisi

 Hafta 15

Faiz teorileri

 Hafta 16

Yazılı dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Özyurt, H. 2006;Para Teorisi ve Politikası, Derya Kitabevi, Trabzon

 

İlave Kaynak

1Keyder, N. 2002; para Teori-Politika-Uygulama, Seçkin Yayıncılık ve Dağıtım, Ankara

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

..../11/2017

1

50

Dönem sonu sınavı

16

..../01/2018

1

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

3

14

42

Sınıf dışı çalışma

6

14

84

Arasınav için hazırlık

7

1

7

Arasınav

1

1

1

Dönem sonu sınavı için hazırlık

15

1

15

Dönem sonu sınavı

1

1

1

Toplam iş yükü

150