Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İKTİSAT
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

IKT3010 YENİLİK İKTİSADI 3+0+0 ECTS:4
Yıl / Yarıyıl3. Yıl / Bahar Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliSeçmeli
Bolumuİktisat Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze
Dersin suresi14 hafta - haftada 3 saat teorik
Öğretim ÜyesiDR. ÖĞR. ÜYESİ Yeşim DİNDAROĞLU
Diğer Öğretim Üyesi / ÜyeleriYrd. Doç. Dr. Yeşim Dindaroğlu
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilerin yenilik iktisadı alanına giren kavram ve konuları tanımalarını sağlamak, teknoloji ve ekonomik sistemlerin karşılıklı etkileşimlerini öğrenmelerine ve analiz edebilmelerine katkıda bulunmaktır.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

Yenilik iktisadı ile ilgili temel kavramları tanımlayabilir.

1,2,3,4,5,6,8

1

ÖÇ - 2 :

Yeniliğin mikro ve makroekonomi düzeyindeki etkileri hakkında bilgi sahibi olur.

1,2,3,4,5,6,8

ÖÇ - 3 :

Bölgesel ve ulusal yenilik sistemleri hakkında bilgi sahibi olur.

1,2,3,4,5,6,8

1

ÖÇ - 4 :

Yenilik göstergeleri ve yenilik performansı ölçümü hakkında bilgi sahibi olur.

1,2,3,4,5,6,8

1

ÖÇ - 5 :

Türkiye ve bazı AB ülkelerinin yenilik performanslarını yorumlayabilir.

1,2,3,4,5,6,8

1

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Yenilik ve teknoloji kavramları, yenilik ve icat, teknolojinin gelişimi, firma ve endüstri boyutuyla yenilik ve rekabet olgusu, teknolojik yeniliğin iktisadi gelişme açısından önemi, yeniliğin mikro ekonomik analizi, yeniliğin makro ekonomik analizi, Ar&Ge faaliyetleri ve yenilik ilişkisi.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Dersin tanıtımı, Yenilik ve teknoloji kavramlarına genel bakış

 Hafta 2

Yenilik iktisadının doğuşu, gelişimi ve temel kavramları

 Hafta 3

Teknolojinin gelişimi ve safhaları, sanayi devrimi

 Hafta 4

Firma ve endüstri boyutuyla yenilik ve rekabet olgusu

 Hafta 5

Yeniliğin mikro ekonomik analizi ve firma teorisi: yenilik ve firma büyüklüğü, yenilik ve firma stratejileri (Schumpeterci yaklaşım)

 Hafta 6

Yeniliğin makroekonomik analizi: Büyüme ve kalkınma teorilerinde yenilikler, yenilik ve iktisadi büyüme ilişkisi

 Hafta 7

Bölgesel ve ulusal yenilik sistemleri

 Hafta 8

Bölgesel-ulusal yenilik sistemlerinin kalkınmayla ilişkisi

 Hafta 9

Arasınav

 Hafta 10

Yenilik performansının ölçülmesi ve yenilik göstergeleri

 Hafta 11

Ar&Ge faaliyetleri ve yenilik ilişkisi

 Hafta 12

Türkiye ve bazı AB ülkelerinin Ar&Ge faaliyetlerinin ve yenilik performanslarının karşılaştırılması

 Hafta 13

Türkiye ve bazı AB ülkelerinin Ar&Ge faaliyetlerinin ve yenilik performanslarının karşılaştırılması

 Hafta 14

Uluslararası rekabet gücü ve yenilik ilişkisi

 Hafta 15

Türkiye ve bazı AB ülkelerinin yenilik performanslarının değerlendirilmesi ve rekabet gücü karşılaştırmaları

 Hafta 16

Dönemsonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Chris FREEMAN ve Luc SOETE, Yenilik İktisadı, (Çev. Ergun Türkcan), Tübitak Yayınları, Ankara

 

İlave Kaynak

1Alkan SOYAK, Teknoekonomi, Der Yayınları, İstanbul

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

04/2017

1

50

Dönem sonu sınavı

16

06/2017

1

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

3

14

42

Sınıf dışı çalışma

4

14

56

Arasınav için hazırlık

5

2

10

Arasınav

1

1

1

Dönem sonu sınavı için hazırlık

6

2

12

Dönem sonu sınavı

1

1

1

Toplam iş yükü

122