Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İKTİSAT
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

IKT4015 ULUSLARARASI FİNANSAL KRİZLER 3+0+0 ECTS:4
Yıl / Yarıyıl4. Yıl / Güz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliSeçmeli
Bolumuİktisat Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze
Dersin suresi14 hafta - haftada 3 saat teorik
Öğretim ÜyesiDOÇ. DR. Ayça SARIALİOĞLU HAYALİ
Diğer Öğretim Üyesi / ÜyeleriYok.
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Öğrencilerin Uluslararası Finansal Krizler olgusunu hem kavramsal çerçeve, hem kriz teorileri hem de dünya genelinde yaşanan krizler bağlamında öğrenmesine yardımcı olmaktır.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

Finansal Krizlerin ne demek olduğunu ve diğer kriz türlerinden nasıl farklılaştığını ifade edebilecektir.

1

1

ÖÇ - 2 :

Finansal Krizlerin kendi içindeki ayrımlarını tanımlayabilecektir.

1

1

ÖÇ - 3 :

Finansal Krizlerin nedenlerini ve süreçlerini açıklayan teorik modellerin ne anlattığını kavrayabilecektir.

1,3,5

1

ÖÇ - 4 :

Finansal Krizlerin nedenlerini ve süreçlerini açıklayan teorik modellerin birbirinden nasıl farklılaştığını bilebilecektir.

1,3,5

1

ÖÇ - 5 :

Teorik modellerin yaşanan krizleri ne ölçüde açıklayabildiğini değerlendirebilecektir.

2,3,5,6

1

ÖÇ - 6 :

Dünya genelinde yaşanan krizleri ülke bazında inceleyebilecektir.

2,3,5,6

1

ÖÇ - 7 :

2008 Küresel Finansal Krizin diğer yaşanan krizlerle ortak yanlarını ve onlardan hangi unsurlarla farklılaştığını değerlendirebilecektir.

2,3,5,6

1

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Uluslararası Finansal Krizlerin tanımlanması, sınıflandırması, finansal krizlere giden sürece tarihsel bakış ve bu kapsamda 1990?lı yılların ele alınması, kriz teorileri kapsamında Birinci, İkinci ve Üçüncü Nesil Kriz Modellerinin açıklanması, dünya genelinde yaşanmış krizlerin ele alınması, bu kapsamda 1992 Avrupa Döviz Kuru Mekanizması (ERM) Krizi, 1994 Meksika Krizi, 1997 Asya Krizi ve Türkiye Krizlerinin (1994, 2000, 2001) incelenmesi ve en son 2008 Küresel Finansal Krizin Türkiye?ye etkileriyle beraber ele alınması.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Uluslararası Finansal Krizler olgusu, sınıflandırması, kavramsal çerçeve

 Hafta 2

Finansal Krizlere Giden Süreç: 1990'lı Yıllar

 Hafta 3

Kriz Teorilerine Giriş

 Hafta 4

Birinci Nesil Kriz Modelleri

 Hafta 5

İkinci Nesil Kriz Modelleri

 Hafta 6

Üçüncü Nesil Kriz Modelleri- Genel

 Hafta 7

Üçüncü Nesil Kriz Modelleri- Sınıflandırılmış

 Hafta 8

Arasınav

 Hafta 9

Dünya Genelinde Yaşanan Krizlere Giriş

 Hafta 10

1992 Avrupa Döviz Kuru Mekanizması (ERM) Krizi

 Hafta 11

1994 Meksika Krizi

 Hafta 12

1997 Asya Krizi

 Hafta 13

Türkiye Krizleri (1994, 2000, 2001)

 Hafta 14

2008 Küresel Finansal Krizi ve Türkiye'nin yeri

 Hafta 15

Dönemin Değerlendirilmesi

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Ders Notları

2Finansal Krizlerle İlgili Makaleler

3Kazgan, G. 2012; Türkiye Ekonomisinde Krizler, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, No 109, İstanbul.

4Demirci, N. 2005; Finansal Krizlerin Anatomisi: Modern Kriz Teorileri Işığında Gelişmekte Olan Ülkeler ve Türkiye, SPK Yayınları, No 186, Ankara.

5Bastı, E. 2006; Kriz Teorileri Çerçevesinde 2001 Türkiye Finansal Krizi, SPK Yayınları, No: 191, Ankara.

6Krugman, P. 2010; Bunalım Ekonomisinin Geri Dönüşü ve Küresel Kriz, Literatür Yayınları, İstanbul.

 

İlave Kaynak

1Pilbeam, K. 2005; International Finance, Palgrave, ünite 17, UK.

2Roubini, N., Mihm, S., 2012; Kriz Ekonomisi, Pegasus Yayınları, İstanbul.

3Belgesel Film: Inside Job, Yönetmen Charles Ferguson.

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

8

18/11/2012

0,40

50

Dönem sonu sınavı

16

16/01/2013

1

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

3

14

42

Sınıf dışı çalışma

3

14

42

Arasınav için hazırlık

5

1

5

Arasınav

.4

1

.4

Dönem sonu sınavı için hazırlık

11

1

11

Dönem sonu sınavı

1

1

1

Toplam iş yükü

101.4