Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İKTİSAT
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

IKT2000 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKİNMA 3+0+0 ECTS:4
Yıl / Yarıyıl2. Yıl / Bahar Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliSeçmeli
Bolumuİktisat Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze
Dersin suresi14 hafta - haftada 3 saat teorik
Öğretim ÜyesiPROF. DR. Lütfü ÖZTÜRK
Diğer Öğretim Üyesi / Üyeleri
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Öğrencilere çevre sorunları ve bu sorunların çözümü için önerilen çözümleri anlatmak, kalkınmanın ekonomik, toplumsal ve çevresel yönlerine dikkat çekmek, sürdürülebilir kalkınmanın genel özelliklerini vurgulamak,
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

Çevrenin ekonomideki ve yaşamdaki Önemini Anlar

1,2,3,4,5,6,7,8

1

ÖÇ - 2 :

Kalkınmanın ekonomik sosyal ve çevresel boyutlarını öğrenir

1,2,3,4,5,6,7,8

1

ÖÇ - 3 :

Sürdürülebilir ve Sürdürülemez Kalkınma arasında ayrım yapar

1,2,3,4,5,6,7,8

1

ÖÇ - 4 :

küresel çevre sorunları hakkında bilgi edinir

1,2,3,4,5,6,7,8

1

ÖÇ - 5 :

sürdürülebilirlik göstergelerini tanır

1,2,3,4,5,6,7,8

1

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

İnsan ve Doğa İlişkişi, Çevre Sorunları, Çevre ve Büyüme, Çevre ve Ticaret, Geleneksek Kalkınma Anlayışı, Sürdürülebilir Kalkınma Yaklaşımları, Politik Ekoloji, Sürdürülebilirlik Kavramı, Ekonomi-Toplum-Çevre Üçgeni, İktisadi Sürdürülebilirlik, Çevresel Sürdürülebilirlik, Sosyal Sürdürülebilirlik, Doğanın Ekonomik Değeri, Yeşil Milli Gelir, Ekolojik Ayak izi.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

İnsan ve Doğa, İnsanın Nükleer Gücü, Sessiz Bahar, Modern Çevreci Hareketlerin Doğuşu

 Hafta 2

Nüfus Sorunsalı, Thomas R. Malthus'un Nüfus Teorisi, Nüfus Patlaması ve Aile Planlaması, Cankurtaran Botu Etiği, Ekolojik Yaklaşımlar: J-Eğrisi ve S-Eğrisi, Demografik Dönüşüm

 Hafta 3

Büyümenin Sınırları, Kovboy Ekonomisi,Sınırsız Büyüme Tartışması, Büyümenin Sınırları Raporu, Büyümenin Termodinamik Sınırları, Sürdürülebilir Bir Büyümeye Doğru

 Hafta 4

Uluslararası Düzeydeki Çözüm Arayışları, İnsan Çevresi Konferansı, Dünya Koruma Stratejisi, Brundtland Raporu-Ortak Geleceğimiz, Ozon Tabakası ve Montreal Protokolü, Rio Zirvesi ve Gündem 21, Küresel Isınma ve Kyoto Protokolü, Birlemiş Milletlerin Yeni Bin Yıl Hedefleri, Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi, Rio +20 Zirvesi, İstediğimiz Gelecek

 Hafta 5

Çevre ve Küreselleşme, Çevre ve Dünya Ticaret Örgütü, Çevre ve Dünya Bankası, Serbest Ticaretin Çevreye Yararları, Serbest Ticaretin Çevreye Zararları

 Hafta 6

Serbest Piyasa Çevreciliği, Sürdürülebilir Büyüme, Doğal Kaynaklar İktisadı, Neo-klasik Çevre İktisadı, Çevresel Kuznets Eğrisi, Ekolojik Modernizasyon, Reformcu Yaklaşımlar

 Hafta 7

Ekoloji ve Ekosistem, Ekolojik İktisat, Politik Ekoloji, Derin Ekoloji, Eko-Feminizm, Eko-Sosyalizm, Eko-Anarşizm, Eko-Faşizm,

 Hafta 8

Kalkınma İktisadının Evrimi, Klasik İktisatçılarda Büyüme Sorunsalı, Kalkınma İktisadının Doğuşu, Kalkınmanın Bunalımı ve Marksist Azgelişmişlik, Serbest Piyasanın Yeniden Yükselişi, Çevre Krizleri ve Sürdürülebilir Kalkınma

 Hafta 9

Ara sınav

 Hafta 10

Sürdürülebilir Kalkınma Tanımları, Sürdürülebilirlik Kapsamı, Ekonomik Sürdürülebilirlik, Çevresel Sürdürülebilirlik, Sosyal Sürdürülebilirlik, Zayıf ve Güçlü Sürdürülebilir Kalkınma Ayrımı

 Hafta 11

Bir Dönüşüm Olarak Sürdürülebilir Kalkınma, Meta-merkezci ve İnsan-merkezci Kalkınma, Ego-merkezci ve Eko-merkezci Kalkınma, Avrupa-merkezci ve Dünya-merkezci Kalkınma, Sürdürülemez ve Sürdürülebilir Kalkınma, Bir Sürdürülebilir Kalkınma Örneği: Kerala

 Hafta 12

Doğanın Ekonomik Değeri Nedir? Toplam Sermaye Sorunu, iktisadi sermaye, doğal sermaye, beşeri sermaye, sosyal sermaye

 Hafta 13

Ekonomi Merkezli Ölçütler, Düzeltilmiş GSYİH ve Yeşil Milli Gelir, Gerçek Tasarruf

 Hafta 14

İnsani Gelişme İndeksi, Sürdürülebilir İnsani Gelişme İndeksi, Sürdürülebilir Ekonomik Refah İndeksi, Gerçek İlerleme Göstergesi, Mutlu Gezegen İndeksi

 Hafta 15

Çevresel Uzam, Ekolojik Ayakizi, Yaşayan Gezegen İndeksi, Sendrom Yaklaşımı Baskı-Durum-Tepki Modeli

 Hafta 16

Dönem Sonu Sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Öztürk, Lütfü (2016), Sürdürülebilir Kalkınma Ders Notları, Derya Kitabevi, Trabzon

 

İlave Kaynak

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

1

12/04/2016

1

50

Dönem sonu sınavı

1

17/06/2016

1

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

3

14

42

Sınıf dışı çalışma

3

14

42

Laboratuar çalışması

0

0

0

Arasınav için hazırlık

7

2

14

Arasınav

1

1

1

Uygulama

0

0

0

Klinik Uygulama

0

0

0

Ödev

0

0

0

Proje

0

0

0

Kısa sınav

0

0

0

Dönem sonu sınavı için hazırlık

10

2

20

Dönem sonu sınavı

1

1

1

Diğer 1

0

0

0

Diğer 2

0

0

0

Toplam iş yükü

120