Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İKTİSAT
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

ISL2000 ORGANİZASYON VE YÖNETİM 3+0+0 ECTS:4
Yıl / Yarıyıl2. Yıl / Bahar Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliSeçmeli
Bolumuİktisat Bölümü
Ön KoşulKoşul dersini almamış olmalı.
Öğretim SistemiYüz yüze
Dersin suresi14 hafta - haftada 3 saat teorik
Öğretim ÜyesiPROF. DR. Taner ACUNER
Diğer Öğretim Üyesi / ÜyeleriPROF. DR. TANER ACUNER, DOÇ. DR. TÜLAY İLHAN NAS, YRD. DOÇ. DR. NİHAN BİNİCİOĞLU
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Dersin amacı, işletme yönetiminin teorik altyapısını öğretmek, pratik uygulamalar konusunda bilgi potansiyeli yaratmak.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

işletme yönetimi ile ilgili temel kavramları tanımlayabileceklerdir.

4,6,7,8

1

ÖÇ - 2 :

yönetim ve organizasyon teorilerini (Klasik, Neo-Klasik, Modern ve Modern sonrası, motivasyon, liderlik) açıklayabileceklerdir.

4,6,7,8

1

ÖÇ - 3 :

yönetim ve organizasyon teorilerini örnek olaylar aracılığı ile uygulayabileceklerdir.

4,6,7,8

1

ÖÇ - 4 :

yönetim ve organizasyon teorilerini kullanarak örnek olay verilerini planlayabileceklerdir.

4,6,7,8

1

ÖÇ - 5 :

yönetim ve organizasyon teorilerini özetleyebileceklerdir.

4,6,7,8

1

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Yönetim, organizasyon ve personel geliştirme, planlama ve karar verme, klasik organizasyon teorisi, neo-klasik organizasyon teorisi, modern organizasyon teorisi, toplam kalite yönetimi, standardizasyon, organizasyonel davranış, liderlik, takım çalışması, motivasyon, çatışma yönetimi, değişim yönetimi.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Yönetim, organizasyon ve kültür

 Hafta 2

Yönetim ve organizasyonda eğitim ve geliştirme

 Hafta 3

Bilgibilimi (Epistemoloji)

 Hafta 4

Karar verme, planlama ve amaçlara göre yönetim

 Hafta 5

Klasik Teori

 Hafta 6

Neo-Klasik Teori

 Hafta 7

Sistem Yaklaşımı

 Hafta 8

Durumsallık yaklaşımı

 Hafta 9

Arasınav

 Hafta 10

Adaptasyon Teorileri

 Hafta 11

Post-Modern Yaklaşımlar

 Hafta 12

Post-Modern Yaklaşımlar

 Hafta 13

İletişim

 Hafta 14

Motivasyon

 Hafta 15

Önderlik

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Koçel, T. 2005; İşletme Yöneticiliği, Arıkan Kitabevi, 1. Bası, İstanbul

 

İlave Kaynak

1Efil, İ., 1999; İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon, Alfa Kitabevi, 6. Bası, İstanbul

2Eren, E., 2000; Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, Beta Kitabevi, 6. Bası, İstanbul.

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

09/04/2018

1

50

Dönem sonu sınavı

16

28/05/2018

1

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

3

14

42

Sınıf dışı çalışma

3

14

42

Laboratuar çalışması

0

0

0

Arasınav için hazırlık

6

2

12

Arasınav

1

1

1

Uygulama

0

0

0

Klinik Uygulama

0

0

0

Ödev

0

0

0

Proje

0

0

0

Kısa sınav

0

0

0

Dönem sonu sınavı için hazırlık

11

2

22

Dönem sonu sınavı

1

1

1

Diğer 1

0

0

0

Diğer 2

0

0

0

Toplam iş yükü

120