Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İKTİSAT
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

IKT3013 MATEMATİKSEL İKTİSAT 3+0+0 ECTS:4
Yıl / Yarıyıl3. Yıl / Güz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliSeçmeli
Bolumuİktisat Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze
Dersin suresi14 hafta - haftada 3 saat teorik
Öğretim ÜyesiPROF. DR. Nebiye YAMAK
Diğer Öğretim Üyesi / ÜyeleriPROF.DR. HİLMİ ZENGİN
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
İktisat bölümü lisans öğrencilerine matematiksel metotları ve onların ekonomik uygulamalarını öğretmektir.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

matematiksel araçların ve iktisadi modellerin tanımlanmasını yapabilecekler

1,2,3,5,6

1

ÖÇ - 2 :

iktisadi ilişkilerin matematiksel modellerle ifade edebilecekler

1,2,3,5,6

1

ÖÇ - 3 :

matematiksel araçların iktisadi modellere nasıl uygulanacağını anlayacaklar

1,2,3,5

1

ÖÇ - 4 :

iktisadi ilişkilerin matematiksel araçları kullanarak çözümlemesini yapabilecekler

1,2,3,5

1

ÖÇ - 5 :

matematiksel araçları kullanarak iktisadi ilişkilere yeni bir bakış açısı getirebilecekler

1,2,3,5

1

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

İktisadi ilişkilerin matematiksel gösterimi, statik denge modelleri, matris cebiri, matris formunda lineer ekonomik modeller, türev, türevin iktisadi uygulamaları, optimizasyon (maksimizasyon ve minimizasyon) .

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Matematiksel iktisat, matematiksel olmayan iktisat ve ekonometri

 Hafta 2

İktisadi modeller, matematiksel bir modelin elemanları, reel sayı sistemi

 Hafta 3

Küme kavramı, ilişki ve fonksiyonlar, fonksiyon türleri, iki veya daha fazla değişkenli fonksiyonlar

 Hafta 4

İktisatta denge çözümlemesi, kısmi piyasa dengesi, genel piyasa dengesi, milli gelir dengesi

 Hafta 5

Doğrusal modeller ve matris cebiri

 Hafta 6

Matris işlemleri, ters matrisin bulunması

 Hafta 7

Cramer kuralı, piyasa ve milli gelir modelleri üzerine uygulama, Leontief girdi-çıktı analizi

 Hafta 8

Karşılaştırmalı durağanlıklar, değişim hızı ve türev, eğim ve türev

 Hafta 9

Arasınav

 Hafta 10

Limit kavramı ve çözümlemesi, limit teoremleri

 Hafta 11

Limit kavramı ve çözümlemesi, limit teoremleri

 Hafta 12

Tek değişkenli fonksiyonda türev alma kuralları, zincir kuralı, ters fonksiyon kuralı

 Hafta 13

Kısmi türev ve iktisadi uygulamaları

 Hafta 14

Optimizasyon problemleri, optimum değerler ve uç değerler

 Hafta 15

Optimum değerlerin bulunması için birinci türev sınaması

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Chiang, A.C. ve Weinwright, K. 2005; Matematiksel İktisadın Temel Yöntemleri, Gazi Kitabevi, 4. Baskı, Ankara.

 

İlave Kaynak

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

11/2017

1

50

Dönem sonu sınavı

16

01/2018

1

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

3

14

42

Sınıf dışı çalışma

3

14

42

Arasınav için hazırlık

6

2

12

Arasınav

1

1

1

Dönem sonu sınavı için hazırlık

11

2

22

Dönem sonu sınavı

1

1

1

Toplam iş yükü

120