Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İKTİSAT
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

ISL3021 MALİYET MUHASEBESİ 3+0+0 ECTS:4
Yıl / Yarıyıl3. Yıl / Güz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliSeçmeli
Bolumuİktisat Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze
Dersin suresi14 hafta - haftada 3 saat teorik
Öğretim ÜyesiPROF. DR. Fikret ÇANKAYA
Diğer Öğretim Üyesi / ÜyeleriYok
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Dersin amacı, öğrencilere maliyetlerin kaydedilmesi ve birim maliyetlerin hesaplanması ile ilgili temel ilkeler, kurallar ve yöntemleri öğretmektir.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

Maliyet muhasebesi ile ilgili genel kavramları tanımlayabilirler.

4,6,7,8

1,3

ÖÇ - 2 :

Safha ve standart maliyet yönteminin birarada uygulanmasını yorumlayabilirler.

4,6,7,8

1,3

ÖÇ - 3 :

DIMM, D.İşçilik, Genel Üretim Giderlerinin geleneksel yönteme göre ayrıntılı hesaplamaları ve kontrolünü gösterebilirler.

4,5,7,8

1,3

ÖÇ - 4 :

Bütün geleneksel maliyetleme yöntemlerini ilişkilendirebilirler.

4,5,7,8

1,3

ÖÇ - 5 :

Geleneksel maliyetleme yöntemleri açısından işletmeleri sınıflandırabilirler.

4,6,7,8

1,3

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Temel kavramlar, hammadde maliyetleri, işçilik maliyetleri, genel üretim giderleri,maliyet dağıtımları, sipariş maliyet yöntemi, safha maliyet yöntemi, birleşik üretim, standart maliyet yöntemi, tek düzen muhasebe sisteminde maliyet muhasebesine özgü kayıtlar.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Dersin tanıtımı, ders planı ve ders için gerekenlerin belirlenmesi Maliyet Muhasebesi ve Amaçları

 Hafta 2

Finansal, Yönetim ve Maliyet Muhasebesi arasındaki ilişki, gider, harcama ve maliyet ilişkisi

 Hafta 3

Kapasiteden Yararlanma Açısından Maliyetler

 Hafta 4

Başabaş Noktası Analizi Üretim Maliyetleri

 Hafta 5

TDHP'nda Maliyet Muhasebesi Hesapları ve İşleyişi

 Hafta 6

Malzeme Türleri ve Direkt İlk Madde ve Malzeme maliyetleri Ekonomik Sipariş Miktarı

 Hafta 7

Malzeme Değerleme Yöntemleri

 Hafta 8

İşçilik türleri ve Direkt İşçilik maliyetleri

 Hafta 9

Arasınav

 Hafta 10

Genel Üretim Giderleri Çeşitleri

 Hafta 11

Geleneksel Maliyet Muhasebesinde Genel Üretim Giderleri Yükleme Oranları

 Hafta 12

Genel Üretim Giderleri Dağıtımı

 Hafta 13

Genel Üretim Giderleri Dağıtımı

 Hafta 14

Genel Üretim Giderleri Uygulamaları

 Hafta 15

Sipariş Maliyet Sistemi

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Haftacı, V.2006, Maliyet Muhasebesi, Beta Kitabevi, Trabzon.

2Yükçü, S. 1998, Yönetim Açısından Maliyet Muhasebesi, İzmir.

3Ercan, Y. ve Bursal, N. 1994, Maliyet Muhasebesi-İlkeler ve Uygulama, Der Yayınları, Yayın no: 103, İstanbul.

 

İlave Kaynak

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

13/11/2016

1

50

Dönem sonu sınavı

16

12/01/2017

2

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

3

14

42

Sınıf dışı çalışma

2

14

28

Arasınav için hazırlık

7

2

14

Arasınav

1

1

1

Dönem sonu sınavı için hazırlık

11

3

33

Dönem sonu sınavı

2

1

2

Toplam iş yükü

120