Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İKTİSAT
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

IKT3012 KÜRESELLESME VE TÜRKİYE 3+0+0 ECTS:4
Yıl / Yarıyıl3. Yıl / Bahar Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliSeçmeli
Bolumuİktisat Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze
Dersin suresi14 hafta - haftada 3 saat teorik
Öğretim ÜyesiDOÇ. DR. Ayça SARIALİOĞLU HAYALİ
Diğer Öğretim Üyesi / ÜyeleriYok
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Küreselleşme olgusunu, küreselleşme süreçlerini, ekonomik küreselleşme alanlarını ve özellikle 1990?lardan sonra yaşanan finansal küreselleşme olgusunu ardında yatan teorik temelleri ve ona karşı sunulan teorik ve pratik düzlemdeki eleştirileriyle beraber öğrencilerin öğrenmesine yardımcı olmak ve bu bağlamda, küreselleşmenin Türkiye?de 1980?lerde başlayan ekonomik dönüşümleri üzerindeki etkisini, 2002-2008 Dünyadaki Finansal Köpük Döneminin Türkiye?ye Yansımaları ile beraber 2008 Krizi ve gerçekleşmiş ve potansiyel etkileri de dahil olmak üzere öğrencilerin kavrayıp değerlendirmesine katkı sağlamaktır.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

Küreselleşme olgusunu ve küreselleşmeye yol açan faktörleri tanımlayabilecektir.

1,2,3,5,6,7,8

1

ÖÇ - 2 :

Tarihi süreç içerisinde dönemler itibariyle küreselleşmede yaşanan gelişmeleri ve ardındaki teoriyi eleştirileriyle beraber değerlendirebilecektir.

2,5,6

1

ÖÇ - 3 :

Küreselleşmenin gelişmekte olan ülkeler üzerindeki olumlu/ olumsuz etkilerini değerlendirebilecektir.

2,3,6

1

ÖÇ - 4 :

Küreselleşme öğretisine aykırı olan geçmişteki sanayileşme örneklerini analiz edebilecektir.

2,3,6

1

ÖÇ - 5 :

Yeni bir küreselleşmeye dair olası ilkeleri tartışabilecektir.

2,3,6

1

ÖÇ - 6 :

Küreselleşme sürecinde Türkiye ekonomisinde yaşanan gelişmeleri analiz edebilecektir.

1,2,5,6

1

ÖÇ - 7 :

Küreselleşme sürecinin Türkiye ekonomisi üzerinde yarattığı etkileri tarihsel süreç içinde değerlendirip karşılaştırabilecektir.

1,2,3,6

1

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Küreselleşme Olgusu, Küreselleşmeye Yol Açan Faktörler, Küreselleşme Sürecinin Tarihçesi, 1980 ve 1990?ların Politik-İktisadının Arkasındaki Teori ve Teorik ve Pratik Düzlemdeki Eleştirileri, Küreselleşmenin Ekonomik Büyüme, Kalkınma ve Gelir Dağılımı Üzerine Etkileri, Geçmişteki ?Aykırı? Sanayileşme Örnekleri, Küreselleşme ile Yerel Sosyal Düzenlemeler Arasında Çıkabilen Çatışma Alanları, Küreselleşmenin Gelişmekte olan Ülkeler Üzerindeki Olumlu/ Olumsuz etkileri, Yeni bir küreselleşmeye Dair Olası İlkeler, Yeni Küreselleşme Sürecinde Türkiye Ekonomisinde Yaşanan 1980 Dönüşümü ve Öncesine Genel Bakış, Türkiye Ekonomisinde Yaşanan 1980 ve 1989 Dönüşümlerinin Başlıca Özellikleri ve Etkileri, 1994, 2000 ve 2001 Krizleri, 1997-2003 arası Dönemdeki İşsizlik, Gelir Dağılımı, 2002-2008 Dünyadaki Finansal Köpük Döneminin Türkiye?ye Yansımaları, 2008 Krizi ve Türkiye?nin Yeri, Türkiye AB İlişkileri ve Gümrük Birliği?nin değerlendirilmesi.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Derse Giriş

 Hafta 2

Küreselleşme Olgusu, Küreselleşmeye yol açan ekonomik, siyasal ve teknolojik faktörler

 Hafta 3

Tarihsel Açıdan Piyasaların Küreselleşmesi: İlk Küreselleşmenin Yükseliş ve Düşüşü

 Hafta 4

İki Hiperküreselleşme arası Dönem: Bretton-Woods Dönemi ve GATT Yansıması

 Hafta 5

Tarihsel Açıdan Piyasaların Küreselleşmesi: Yeni Küreselleşme 1980?ler ve 1990?lar

 Hafta 6

1980 ve 1990?ların Politik-İktisadının Arkasındaki Teori: Neo-Liberalizm

 Hafta 7

1980 ve 1990?ların Politik-İktisadına Yönelik Teorik ve Pratik Düzlemdeki Eleştiriler

 Hafta 8

Arasınav

 Hafta 9

Küreselleşmenin Ekonomik Büyüme, Kalkınma ve Gelir Dağılımı Üzerine Etkileri, Geçmişteki ?Aykırı? Sanayileşme Örnekleri

 Hafta 10

Küreselleşme ile Yerel Sosyal Düzenlemeler Arasında Çıkabilen Çatışma Alanları, Küreselleşmenin Gelişmekte olan Ülkeler Üzerindeki Olumlu/ Olumsuz etkileri, Yeni bir küreselleşmeye Dair Olası İlkeler

 Hafta 11

Yeni Küreselleşme Sürecinde Türkiye Ekonomisinde Yaşanan 1980 Dönüşümü ve Öncesine Genel Bakış

 Hafta 12

Türkiye Ekonomisinde Yaşanan 1980 ve 1989 Dönüşümlerinin Başlıca Özellikleri ve Etkileri (Makroekonomik Dengeler, Gelir Dağılımı vb. Konular Üzerindeki)

 Hafta 13

1994, 2000 ve 2001 Krizleri, 1997-2003 arası Dönemdeki İşsizlik, Gelir Dağılımı

 Hafta 14

2002-2008 Dünyadaki Finansal Köpük Döneminin Türkiye?ye Yansımaları, 2008 Krizi ve Türkiye?nin Yeri

 Hafta 15

Türkiye AB İlişkileri ve Gümrük Birliği

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Rodrik, D. 2011; Akıllı Küreselleşme, Efil Yayınevi, Ankara.

2Kazgan, G. 2012; Türkiye Ekonomisinde Krizler, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, No 109, İstanbul.

3Demirci, N. 2005; Finansal Krizlerin Anatomisi: Modern Kriz Teorileri Işığında Gelişmekte Olan Ülkeler ve Türkiye, SPK Yayınları, No 186, Ankara.

4Bastı, E. 2006; Kriz Teorileri Çerçevesinde 2001 Türkiye Finansal Krizi, SPK Yayınları, No 191, Ankara.

5Seyidoğlu, H. 2003; Uluslararası İktisat, Güzem Yayınları, Bölüm 12, İstanbul.

6Ders aşamasında öğrencilere verilecek olan ders notları, ilgili materyaller.

 

İlave Kaynak

1Kepenek, Y., Yentürk, N. 2001; Türkiye Ekonomisi, Remzi Kitabevi, İstanbul.

2Yeldan, E. 2009; Küreselleşme Sürecinde Türkiye Ekonomisi: Bölüşüm, Birikim ve Büyüme, İletişim Yayınları, İstanbul.

3 Boratav, K., 1995; Türkiye İktisat Tarihi, Gerçek Yayınevi, İstanbul. Boratav, K., 1995; 1980?li Yıllarda Türkiye?de Sosyal Sınıflar ve Bölüşüm, Gerçek Yayınevi, İstanbul.

4Stiglitz, J.?in Küreselleşme ile ilgili Makaleleri; Öniş Z.?nın Küreselleşme ile ilgili Makaleleri.

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

04/2017

1

50

Dönem sonu sınavı

16

06/2017

1

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

3

14

42

Sınıf dışı çalışma

3

14

42

Arasınav için hazırlık

6

2

12

Arasınav

1

1

1

Dönem sonu sınavı için hazırlık

11

2

22

Dönem sonu sınavı

1

1

1

Toplam iş yükü

120