Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İKTİSAT
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

MLY3007 KAMU EKONOMİSİ 3+0+0 ECTS:4
Yıl / Yarıyıl3. Yıl / Güz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliSeçmeli
Bolumuİktisat Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze
Dersin suresi14 hafta - haftada 3 saat teorik
Öğretim ÜyesiDOÇ. DR. Levent Yahya ESER
Diğer Öğretim Üyesi / ÜyeleriPROF. DR. BİROL KARAKURT
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, kamu hizmetlerinin ekonomik gerekçesi ve onların finansmanı konusunda bilgiler vermektir
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

Piyasa ve kamu ekonomisinin işleyiş biçimini anlayabilecek.

1,2,3,5,6,7

1

ÖÇ - 2 :

Piyasa aksaklıkları ve devletin ekonomik rasyonelini kavrayabilecek.

4,7

1

ÖÇ - 3 :

Kamunun piyasaya müdahalelerini inceleyebilecek.

8,9

1

ÖÇ - 4 :

Kamu müdahalelerinin sonuçlarını analiz edebilecek

1,2,3,5,6

1

ÖÇ - 5 :

Kamu ekonomisi reformlarının üretilmesini anlayabilecek.

7,8,9

1

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Kamu ekonomisine giriş. Genel denge ve refah ekonomisi. Kamu malları teorisi: kamu mallarının etkin sunumu, bedavacı yolcu probleminin çözümü. Piyasa başarısızlıkları ve kamu müdahalesi rasyoneli. Kamu mallarının piyasa tarafından sunumu. Dışsallıklar: pozitif ve negatif dışsallıklar, dışsallıklar için piyasa ve kamu çözümleri. Dünyada yeni değişim dinamikleri ve kamu ekonomisi: ekonomik ve diğer değişimler. Kamu malları için kaynak tahsis mekanizması/kamu mallarının optimal tahsisi: seçim modelleri, çoğunluk kuralı kamu mallarının etkin sunumunu sağlayabilir mi? Fayda-maliyet analizi. Vergileme teorisi: artan ve düz oranlı vergileme.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Kamu ekonomisinin konusu nedir

 Hafta 2

Kamu ekonomisinin fonksiyonları

 Hafta 3

Piyasa başarısızlıkları

 Hafta 4

Kamusal mallar

 Hafta 5

Kamu harcamaları

 Hafta 6

Kamu kesimimde karar alma

 Hafta 7

Kamuda fayda maliyet analizi

 Hafta 8

Dışsallıklar

 Hafta 9

Arasınav

 Hafta 10

Özelleştirme

 Hafta 11

Vergilemenin ekonomik analizi

 Hafta 12

Fayda ilkesi

 Hafta 13

Ödeme gücü ilkesi

 Hafta 14

Kamu tercihi teorisi

 Hafta 15

Kamu ekonomisi reformu

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Savaşan, F.,2016; Kamu Ekonomisi, 6. Baskı, Dora Yayınevi, Bursa

 

İlave Kaynak

1Kirmanoğlu, H. 2009; Kamu Ekonomisi Analizi, 5. baskı, Beta Yayınevi, İstanbul

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

11/2017

1

50

Dönem sonu sınavı

16

01/2018

1

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

3

14

42

Sınıf dışı çalışma

3

14

42

Arasınav için hazırlık

7

2

14

Arasınav

1

1

1

Dönem sonu sınavı için hazırlık

10

2

20

Dönem sonu sınavı

1

1

1

Toplam iş yükü

120