Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İKTİSAT
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

CEK3011 İŞ HUKUKU 3+0+0 ECTS:4
Yıl / Yarıyıl3. Yıl / Güz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliSeçmeli
Bolumuİktisat Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim Sistemi
Dersin suresi14 hafta - haftada 3 saat teorik
Öğretim ÜyesiPROF. DR. Güven MURAT
Diğer Öğretim Üyesi / ÜyeleriYok
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
İş hukukun temel prensipleri hakkında genel bilgiler vermektir.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

iş hukukuna ilişkin temel kavramları öğrenebilirler.

1,2,4,6,7,8

1

ÖÇ - 2 :

İş hukukuna dair hukuki ihtilafları kavramayabilirler.

1,2,4,5,6,7,8

1

ÖÇ - 3 :

mevcut iş hukuku uyuşmazlıklarına hukuki kural ve ilkeleri uygulayabilirler.

1,2,4,5,6,7,8

1

ÖÇ - 4 :

iş hukuku ihtilaflarını analiz edebilirler.

2,4,5,6,7,8

1

ÖÇ - 5 :

işyerinde çıkabilecek iş hukuku kaynaklı sorunları çözebilirler.

1,2,3,4,5,6,7,8

1

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

İş hukukunun tanımı, özellikleri, temel kavramları, iş sözleşmesi ve hukuki niteliği, iş sözleşmesinden doğan borçlar, iş sözleşmesinin sona ermesi, kıdem tazminatı, işin düzenlenmesi, toplu iş sözleşmesi özellikleri, toplu iş sözleşmesi yapma yetkisi, toplu hak ve menfaat uyuşmazlıkları, grev ve lokavtın tanımı ve unsurları, sendika ve konfederasyonun tanımı, kuruluşu, organları, üyelik ve üyelik hakları.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

İş hukuku kavramı, tarihçesi, çalışma yaşamının örgütleri.

 Hafta 2

İş hukukunun özellikleri ve kaynakları.

 Hafta 3

İş hukukunun uygulama alanları.

 Hafta 4

iş hukukunun kapsamı ve İş sözleşmesinin unsurları.

 Hafta 5

İş sözleşmesinin tarafları ve yapılışı.

 Hafta 6

İş sözleşmesinin türleri ve geçersizliği.

 Hafta 7

İş sözleşmesinden doğan borçlar: işçinin borçları.

 Hafta 8

Arasınav

 Hafta 9

İş sözleşmesinden doğan işverenin borçları.

 Hafta 10

İş sözleşmesinin sona ermesi.

 Hafta 11

İşçi ve işveren tarafından haklı fesih.

 Hafta 12

İş Sözleşmenin sona ermesinin sonuçları ve kıdem tazminatı.

 Hafta 13

Çalışma süreleri, dinlenme süreleri ve iş güvenliği.

 Hafta 14

Sendikalar, kuruluşu, organları, işleyişi, sendikaların faaliyetleri ve bunlardan yararlanma.

 Hafta 15

Sendika üyeliği ve toplu iş sözleşmesi, toplu iş uyuşmazlıkları ve çözüm yolları.

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1SÜMER, H.H., 2012, İş Hukuku, Mimoza Yayınevi, Konya

 

İlave Kaynak

1Tunçomağ, K./Centel, T. 2008; İş Hukukunun Esasları, Beta Yayınevi, İstanbul

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

Kasım 2016

1

50

Dönem sonu sınavı

16

Ocak 2017

1

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

3

14

42

Sınıf dışı çalışma

0

0

0

Laboratuar çalışması

0

0

0

Arasınav için hazırlık

3

8

24

Arasınav

1

1

1

Uygulama

0

0

0

Klinik Uygulama

0

0

0

Ödev

0

0

0

Proje

0

0

0

Kısa sınav

0

0

0

Dönem sonu sınavı için hazırlık

13

4

52

Dönem sonu sınavı

1

1

1

Diğer 1

0

0

0

Diğer 2

0

0

0

Toplam iş yükü

120