Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İKTİSAT
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

IKT3007 İKTİSADİ PLANLAMA 3+0+0 ECTS:4
Yıl / Yarıyıl3. Yıl / Güz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliSeçmeli
Bolumuİktisat Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze
Dersin suresi14 hafta - haftada 3 saat teorik
Öğretim ÜyesiPROF. DR. Lütfü ÖZTÜRK
Diğer Öğretim Üyesi / ÜyeleriYok
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Öğrencilere, iktisadi planlanma teorisi, teknikleri, uygulamaları ve özellikle aşamalı planlama modeli konusunda lisans düzeyinde bilgi vermektir.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

İktisadi planlama teorisi ve uygulamaları hakkında ve özellikle aşamalı planlama hakkında bilgiye sahip olacaklardır.

1,2,3,4,5,6,7,8

1

ÖÇ - 2 :

plan modellerinden aşamalı plan modelini (makro aşama, sektör aşaması,proje aşaması) kavrayacaklardır.

1,2,3,4,5,6,7,8

1

ÖÇ - 3 :

alternatif büyüme oranları, makroekonomik projeksiyonlar; sektör aşamasında input output tekniği toplam tutarlılık analizi; proje değerlendirme yöntemleri; Devlet Planlama Teşkilatı?nın planlama tecrübeleri ve DPT konulrında teknik bilgi edineceklerdir.

1,2,3,4,5,6,7,8

1

ÖÇ - 4 :

uygulamada verilen teknikler yardımı ile bir ekonomiyi analiz ederek, üretim gelir ve istihdam çarpanlarını kullanarak ekonominin üretim,gelir ve istihdam yapısını analiz edebileceklerdir.

1,2,3,4,5,6,7,8

1

ÖÇ - 5 :

politika yapımcılarının kullanabileceği gerçek bir plan ortaya çıkararabileceklerdir.

1,2,3,4,5,6,7,8

1

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Planlamanın statüsü (iktisadi planlamanın tanımı, ekonomik problemler ve model seçimi, planlama mekanizması) , aşamalı planlama modeli (makro aşama, alternatif büyüme oranlarının belirlenmesi, makroekonomik tahminler; sektör aşaması, toplam tutarlılık modeli, statik input-output modeli, input-output modelinin planlamaya uygulanması; proje aşaması, proje değerlendirmesi ve kalkınma planları) , Türkiye'nin Beş Yıllık Kalkınma Planı uygulama tecrübesi ve Devlet Planlama Teşkilatı.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

İktisadi sistemlerin temel modelleri, felsefeleri ve planlama ile ilişkileri. İktisadi Liberalizm, Karma Ekonomi ve Kollektivist Ekonomiler ve iktisadi planlama ilişkisi

 Hafta 2

İktisadi planlamanın tarihçesi ve ülkeleri iktisadi planlamaya yönelten nedenler.

 Hafta 3

İktisadi planlamanın tanımı ve kapsamı ve başlıca plan türleri.

 Hafta 4

İktisadi planlamanın çatısı ve planlama yönetimi, plan modeli ve metedolojisine genel bir bakış.

 Hafta 5

Plan modelleri ve bunlarla ilgili teknikler.

 Hafta 6

Plan makro aşaması: Makro planlama (Harrod-Domar Modeli, Makroekonomik projeksiyonlar.

 Hafta 7

Endsüstriler arası işlemler (Girdi-Çıktı) akım tablosu: Standart G-Ç Tablosu.

 Hafta 8

Temel Girdi-Çıktı Modeli.

 Hafta 9

Arasınav

 Hafta 10

Ters matrisin anlamı, ters matrisin iktisadi planlamada kullanıldığı yerler.

 Hafta 11

İthalatın girdi-çıktı modeline katılması, G-Ç tablosunun düzenlemesinde karşılaşılan sorunlar, Türkiye de düzenlenen girdi-çıktı tabloları.

 Hafta 12

Firma açısından proje analiz yöntemleri.

 Hafta 13

Ulusal ekonomi açısından proje analiz yöntemleri.

 Hafta 14

Riskli yatırım projelerinin analizi, Maliyet Etkinlik Analizi, Diğer ulusal analiz ölçütleri (Gelir dağılımı etkisi, Bölgesel gelişme etkisi ve kamu finanmanı etkisi), Proje Döngüsü Yönetimi.

 Hafta 15

Türkiye'de iktisadi planlama uygulamaları.

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Özyurt, H. 2003; İktisadi Planlama, Derya Kitabevi, Trabzon

 

İlave Kaynak

1Öney, E. 1987, İktisadi Planlama, Savaş Yayınları, Ankara.

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

19/11/2017

1

50

Dönem sonu sınavı

16

11/01/2018

1

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

3

14

42

Sınıf dışı çalışma

2

14

28

Arasınav için hazırlık

10

1

10

Arasınav

1

1

1

Dönem sonu sınavı için hazırlık

18

1

18

Dönem sonu sınavı

1

1

1

Toplam iş yükü

100