Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İKTİSAT
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

KAM3000 İDARE HUKUKU 3+0+0 ECTS:4
Yıl / Yarıyıl3. Yıl / Bahar Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliSeçmeli
Bolumuİktisat Bölümü
Ön KoşulKoşul dersini almamış olmalı.
Öğretim SistemiYüz yüze
Dersin suresi14 hafta - haftada 3 saat teorik
Öğretim ÜyesiDR. ÖĞR. ÜYESİ Özge ATIL
Diğer Öğretim Üyesi / ÜyeleriYARD. DOÇ. DR. ADİL ŞAHİN
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Bu derste öğrencilerin idare hukukunda genel bir bilgi sahibi olmasına gayret gösterilmektedir.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

Türk İdare Hukukunun temel ilkeleri ve örgütleri listelenebilecek

1,2,6

1

ÖÇ - 2 :

İdare Hukukunun temel özelliklerinin gündelik yaşamdaki yansımaları açıklanabilecek

1,2,6

1

ÖÇ - 3 :

öğrencilerin İdare Hukuku bilgileri ışığında idarenin işleyişi yorumlanabilecek

1,2,6

1

ÖÇ - 4 :

İdare Hukuku ile ilgili olarak uygulamada karşılaşılan sorunlar gösterilebilecek

1,2,6

1

ÖÇ - 5 :

değişik idari sorunlara ilişkin çözümler sunanabilecek

1,2,6

1

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

İdare, hukuk devleti, Türk idare hukukunun genel özellikleri, kamu hizmeti, idare teşkilatı, merkezi idare, mahalli idareler, idarenin yargısal denetimi, idari yargı sistemi, dava çeşitleri ve idari yargılama usulü hukuku.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

İdare hukukuna giriş

 Hafta 2

İdare hukukunun kaynakları

 Hafta 3

Hukuk devleti ve eşitlik

 Hafta 4

Merkezden yönetim

 Hafta 5

Yerinden yönetim

 Hafta 6

İdari özerklik

 Hafta 7

Belediyeler ve büyükşehir belediyesi

 Hafta 8

Kamu iktisadi teşebbüsleri ve sosyal güvenlik kurumları

 Hafta 9

Arasınav

 Hafta 10

Üniversite

 Hafta 11

Memurlar

 Hafta 12

Kamu hizmeti ve görülüş usulleri

 Hafta 13

İdari yargı örgütü

 Hafta 14

İdari yargılama usulü

 Hafta 15

İdari yargıda temyiz

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Gözler, K. 2007; İdare Hukuku Dersleri, Ekin Yay., Bursa

 

İlave Kaynak

1Günday, M. 2002, İdare Hukuku, İmaj Yay., Ankara

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

26/03/2017

1

50

Dönem sonu sınavı

16

25/05/2017

1

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

3

14

42

Sınıf dışı çalışma

1

6

6

Arasınav için hazırlık

10

1

10

Arasınav

1

1

1

Dönem sonu sınavı için hazırlık

20

3

60

Dönem sonu sınavı

1

1

1

Toplam iş yükü

120