Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İKTİSAT
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

IKT3009 ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER 3+0+0 ECTS:4
Yıl / Yarıyıl3. Yıl / Güz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliSeçmeli
Bolumuİktisat Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze
Dersin suresi14 hafta - haftada 3 saat teorik
Öğretim ÜyesiDOÇ. DR. Ayça SARIALİOĞLU HAYALİ
Diğer Öğretim Üyesi / ÜyeleriYOK
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Çokuluslu Şirketler ve beraberinde DYY olgusunu, hem kavramsal çerçevede terminolojisiyle beraber hem de teorik bazda yönetim biçimleri, türleri, faaliyet alanlarıyla beraber öğrencilerin öğrenmesine yardımcı olmak ve küreselleşme süreci içinde Çokuluslu Şirketlerin birer aktör olarak ne kadar belirleyici ve iktisadi olarak önemli olduğunu, kurumsal sosyal sorumluluk konusu ile beraber öğrencilerin kavrayıp değerlendirmesine katkı sağlamaktır. Bu bağlamda, Çokuluslu Şirketlerin esas iktisadi faaliyetleri içinde olan DYY konusunu da hem kavramsal çerçevede terminolojisiyle beraber hem de teorik bazda, türleri, nedenleri, faaliyet alanlarıyla beraber öğrencilerin öğrenmesine yardımcı olmak ve DYY?nin Misafir olunan Ülkedeki Olumlu-Olumsuz Etkilerini öğrencilerin kavrayıp değerlendirmesine katkı sağlamaktır.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

Çokuluslu Şirketler olgusunu kavramsal çerçevede terminolojisiyle beraber öğrenecek.

1,2,3,4,5,6,8,9

1

ÖÇ - 2 :

Çokuluslu Şirketler olgusunu teorik bazda yönetim biçimleri, türleri, faaliyet alanlarıyla beraber öğrenecek.

1,2,3,4,5,6,8,9

1

ÖÇ - 3 :

Küreselleşme süreci içinde Çokuluslu Şirketlerin birer aktör olarak ne kadar belirleyici ve iktisadi olarak önemli olduğunu kavrayacak

1,2,3,4,5,6,8,9

1

ÖÇ - 4 :

Çokuluslu Şirketleri kurumsal sosyal sorumluluk konusu ile beraber değerlendirecek

1,2,3,4,5,6,8,9

1

ÖÇ - 5 :

Çokuluslu Şirketlerin esas iktisadi faaliyetleri içinde olan DYY konusunu kavramsal çerçevede terminolojisiyle beraber

1,2,3,4,5,6,8,9

1

ÖÇ - 6 :

DYY konusunu teorik bazda, türleri, nedenleri, faaliyet alanlarıyla beraber öğrenecek.

1,2,3,4,5,6,8,9

1

ÖÇ - 7 :

DYY'nin Misafir olunan Ülkedeki Olumlu-Olumsuz Etkilerini değerlendirebilecek.

1,2,3,4,5,6,8,9

1

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Çokuluslu Şirketler, tanımı, faaliyet alanları, türleri, Küreselleşme ve Küreselleşme Sürecindeki Konumu, Çokuluslu Şirketler ve Bölgeselleşme Eğilimi, Çokuluslu Şirketlerin İktisadi Etkileri, Çokuluslu Şirketlerin Yönetim Biçimleri, Transfer Fiyatlandırması, Çokuluslu Şirketler ve Ülke Riski, Çokuluslu Şirketler ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Çokuluslu Şirketler ve Doğrudan Yabancı Yatırımlar (DYY), Yabancı Sermaye Yatırımlarının Gelişimi, Firmaların Dışa Açılma Türlerinden Biri Olarak DYY, DYY Türleri, DYY Nedenleri, Özel Bazı DYY Türleri, Globalleşme ve Yabancı Sermaye Çekme Rekabeti, Sermaye Rekabeti Türleri, Yabancı Sermaye Yatırımlarının Kalkınma ve Rekabet Üzerindeki Etkileri, DYY?ın İktisadi Etkileri, DYY?nin Misafir olunan Ülkedeki Olumlu-Olumsuz Etkilerinin değerlendirilmesi.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Derse ve Konuya Giriş

 Hafta 2

Küreselleşme Olgusu Bağlamında Çokuluslu Şirketler

 Hafta 3

Çokuluslu Şirketler Kavramsal Çerçeve ve Teori

 Hafta 4

Çokuluslu Şirketler Kavramsal Çerçeve ve Teori

 Hafta 5

Çokuluslu Şirketlerin İktisadi Etkileri ve Dünya Ekonomisindeki Yerleri

 Hafta 6

Transfer Fiyatlandırması, Çokuluslu Şirketler ve Ülke Riski

 Hafta 7

Çokuluslu Şirketler ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk

 Hafta 8

Çokuluslu Şirketler ve Doğrudan Yabancı Yatırımlar (DYY), DYY'ın Dünyadaki Dönemler İtibariyle Seyri

 Hafta 9

Arasınav

 Hafta 10

Firmaların Dışa Açılma Türlerinden Biri Olarak DYY, DYY Türleri, DYY Nedenleri, Belirleyicileri, Özel Bazı DYY Türleri

 Hafta 11

Yabancı Sermaye Çekme Rekabeti Türleri

 Hafta 12

Yabancı Sermaye Çekme Rekabeti Türleri

 Hafta 13

Yabancı Sermaye Yatırımlarının Kalkınma ve Rekabet Üzerindeki Etkileri

 Hafta 14

DYY'ın İktisadi Etkilerinin Analizi

 Hafta 15

DYY'nin Misafir olunan Ülkedeki Olumlu-Olumsuz Etkilerinin Değerlendirilmesi

 Hafta 16

Dönem Sonu Sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Aktan, C.C. Ve Vural, İ.Y. 2006; Çokuluslu Şirketler: Global Sermaye ve Global Yatırımlar, Çizgi Kitabevi Yayınları, No: 162.

2Seyidoğlu, H. 2003; Uluslararası İktisat, Güzem Yayınları, Bölüm 26, İstanbul.

3TC Ekonomi Bakanlığı, 2015; Uluslararası Doğrudan Yatırımlar 2014 Yılı Raporu, Eylül 2015.

4Durgan, S. 2016;Türkiye’nin Doğrudan Yabancı Yatırım Potansiyelinin Çekim Modeli Kullanılarak Belirlenmesi, TC Kalkınma Bakanlığı, Ankara.

5Harmancı, M. 2004; Çokuluslu Şirketler ve ve Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları, Türkiye Kalkınma Bankası Araştırma Müdürlüğü, Ankara.

6Ders aşamasında öğrencilere verilecek olan ders notları, ilgili materyaller.

 

İlave Kaynak

1Sarialioglu Hayali, A. 2013; A Comparative Analysis of FDI in terms of "Quantity" and "Quality": Turkish Case,  Germany: LAP LAMBERT Academic Publishing.

2Sarialioglu Hayali, A. 2014; “Is FDI Beneficial For Development In Any Case: An Empirical Comparison Between Greenfield and Brownfield Investments”, Doğuş Üniversitesi Dergisi/Dogus University Journal, 15 (1): 15-30.

3Sarialioglu-Hayali, A. 2009, “Is It Possible To Develop Within the MAI”, Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi/Academic Sight International Refereed Online Journal of Social Sciences , 17: 1-28.

4Sarialioglu Hayali, A. 2012: “A Comparative Analysis of FDI in Terms of “Quantity” and “Quality”: Turkish Case”, Ege Akademik Bakış/Ege Academic Review, 12 (3): 285-300.

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

11/2016

1

50

Dönem sonu sınavı

16

01/2017

1

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

3

14

42

Sınıf dışı çalışma

3

14

42

Arasınav için hazırlık

6

2

12

Arasınav

1

1

1

Dönem sonu sınavı için hazırlık

11

2

22

Dönem sonu sınavı

1

1

1

Toplam iş yükü

120