Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İKTİSAT
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

CEK4012 ÇALIŞMA EKONOMİSİ 3+0+0 ECTS:4
Yıl / Yarıyıl2. Yıl / Güz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliSeçmeli
Bolumuİktisat Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze
Dersin suresi14 hafta - haftada 3 saat teorik
Öğretim ÜyesiDR. ÖĞR. ÜYESİ Hasan Çebi BAL
Diğer Öğretim Üyesi / ÜyeleriYOK
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Emek Teorisinin temellerine yönelik konular hakkında bilgi vermek, karşılaşılan ekonomik ve sosyal problemlerin daha iyi anlaşılmasını sağlamaktır.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

iş piyasalarının teorik ve reel olarak tanımlayabilecek.

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

1

ÖÇ - 2 :

iş piyasası hareketlerini ve belirleyicilerini kavrayacak.

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

1

ÖÇ - 3 :

iş piyasasındaki verilerini toplama ve sergileyecek.

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

1

ÖÇ - 4 :

iş piyasasındaki faaliyetlerin istihdam ve işsizliğe etkisini belirleyebilecek.

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

1

ÖÇ - 5 :

işgücü hareketliliği, istihdam, işsizlik ile ücretler vb. arasındaki ilişkinin özetleyebilecek.

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

1

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Çalışma kavramı ve işçi sınıfının doğuşu, çalışma ekonomisinde temel kavramlar ve alternatif yaklaşımlar, post-keynesyen iktisat, kurumcu iktisat, neo-klasik emek arzı ve talebi, ücret teorileri.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

İş (emek) piyasası kavramı; türleri ve uygulanan politikalar

 Hafta 2

İş piyasası politikaları ve Türkiye tahlili

 Hafta 3

Emek seyyaliyeti ve işçi devri

 Hafta 4

Emek mobilitesi türleri, emek göçünün belirleyicileri ve sonuçları

 Hafta 5

İş piyasası düzenlemeleri, aktif-pasif tedbirler

 Hafta 6

Emek arzı

 Hafta 7

Nüfus ve işgücünün yapısı,istihdam ve yapısı

 Hafta 8

İşsizlik, türleri ve çareleri

 Hafta 9

Arasınav

 Hafta 10

Ücret kavramı ve teorileri,ücret sistemleri ve ücret farklılıkları

 Hafta 11

Verimlilik, emek verimliliği

 Hafta 12

Sendikacılık ve toplu sözleşme sistemi

 Hafta 13

Türkiye'de sendikacılık ve toplu sözleşme sisteminin işleyişi

 Hafta 14

TSS- Tam istihdam ve enflasyon, milli ücret ve gelirler politikası

 Hafta 15

Sendikaların verimlilik, MG ve ücret payı üzerindeki etkisi

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Elliot, R. 1997; Karşılaştırmalı Çalışma Ekonomisi, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Yayınları, Yayın No: 210, Ankara.

 

İlave Kaynak

1Zaim, S. 1997; Çalışma Ekonomisi, Filiz Kitabevi, İstanbul.

2Biçerli, M. K. 2007; Çalışma Ekonomisi, Beta, İstanbul.

3Lordoğlu, K. 2003, Çalışma İktisadı, Der Yayınları, İstanbul.

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

9/11/2016

60

50

Dönem sonu sınavı

16

7/1/2017

60

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

3

14

42

Sınıf dışı çalışma

3

14

42

Laboratuar çalışması

0

0

0

Arasınav için hazırlık

6

2

12

Arasınav

1

1

1

Dönem sonu sınavı için hazırlık

11

2

22

Dönem sonu sınavı

1

1

1

Toplam iş yükü

120