Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İKTİSAT
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

MLY2000 VERGİ HUKUKU 3+0+0 ECTS:4
Yıl / Yarıyıl3. Yıl / Bahar Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
Bolumuİktisat Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze
Dersin suresi14 hafta - haftada 3 saat teorik
Öğretim ÜyesiPROF. DR. Cemil RAKICI
Diğer Öğretim Üyesi / ÜyeleriPROF. DR. Cemil RAKICI,
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Bu derste öğrencilerin vergi kanunları, Türk vergi sistemi, genel vergileme ilkeleri ve vergi kavramları hakkında bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

vergi hukukunun genel ilkelerini, vergi idaresini, vergilendirme yetkisini, vergi suçlarını ve vergi yargısını öğrenecekler.

1,2,3,4,5

1

ÖÇ - 2 :

vergi hukukunun genel ilkelerini anlayabilecekler.

1,2,3,4,5

1

ÖÇ - 3 :

vergi hukukunun genel ilkelerine ilişkin örnek olayları çözümleyebilecekler.

1,2,3,4,5

1

ÖÇ - 4 :

vergi hukukunun genel ilkelerini yorumlayabilecekler.

1,2,3,4,5

1

ÖÇ - 5 :

vergi hukukunun genel ilkelerinin Avrupa Birliğine uyumunu değerlendirebilecekler

2,4,5,7,9

1

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Vergileme: sınıflandırma, vergilemeye ilişkin kavramlar, vergilemenin yapısı, Türk vergi sistemi, Türk vergi kanunları: gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma değer vergisi (KDV) , harcama vergileri, vergilemenin genel ilkeleri, vergileme teknikleri.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Vergi hukukunun hukuk sistemi içindeki yeri, konusu, kapsamı ve kaynakları

 Hafta 2

Vergilemeye ilişkin temel kavramlar, Vergi borcunu sona erdiren nedenler,Vergilendirme işlemleri

 Hafta 3

Vergi suç ve cezaları, Vergi idaresi ve görevleri, Vergi uyuşmazlıklarının çözüm yolları

 Hafta 4

Gelir vergisi, Gelir kavramı, Gelir vergisinin konusu ve mükellefi

 Hafta 5

Ticari kazançlar, Ticari faaliyet ve özellikleri, Ticari kazancın tespiti ve vergilendirilmesi

 Hafta 6

Zirai kazançların ve Ücretlerin vergilendirilmesi

 Hafta 7

Serbest meslek kazançlarının, Gayri menkul sermaye iratlarının, Menkul sermaye iradının ve Diğer Kazanç ve iratların vergilendirilmesi

 Hafta 8

Gelir vergisinin tarh ve tahsili

 Hafta 9

Arasınav

 Hafta 10

Kurumlar vergisinin konusu ve mükellefi, Kurumlar vergisi matrahının tespiti

 Hafta 11

Kurumlar vergisinin beyanı, tarhı ve ödenmesi

 Hafta 12

Emlak vergisinin, Veraset ve intikal vergisinin ve Motorlu taşıtların vergilendirilmesi

 Hafta 13

Katma değer vergisinin (KDV) konusu, mükellefi ve sorumlusu, KDV'de vergiyi doğuran olay

 Hafta 14

KDV'nin istisnaları, KDV matrahı ve oranı

 Hafta 15

Özel tüketim vergisi-Gider Vergileri-Damga vergisi-Belediyelere ait vergi ve harçlar

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1PEHLİVAN, O.2007;Vergi Hukuku - Genel İlkeler ve Türk Vergi Sistemi, Derya Kitabevi,Trabzon

 

İlave Kaynak

1ÖNCEL, M. - KUMRULU,A.- ÇAĞAN, N.2006;Vergi Hukuku,Turhan Kitabevi, Ankara

2BİLİCİ, N.2005;Vergi Hukuku, Seçkin Yayınları, Ankara

3ŞENYÜZ, D.2003;Türk Vergi Sistemi, Bursa

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

15/04/2017

1

50

Dönem sonu sınavı

16

08/06/2017

1

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

3

14

42

Sınıf dışı çalışma

4

14

56

Laboratuar çalışması

0

0

0

Arasınav için hazırlık

2

2

4

Arasınav

1

1

1

Uygulama

0

0

0

Klinik Uygulama

0

0

0

Ödev

0

0

0

Proje

0

0

0

Kısa sınav

0

0

0

Dönem sonu sınavı için hazırlık

5

3

15

Dönem sonu sınavı

1

1

1

Diğer 1

0

0

0

Diğer 2

0

0

0

Toplam iş yükü

119