Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İKTİSAT
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

IKT3008 ULUSLARARASI İKTİSAT - II 3+0+0 ECTS:5
Yıl / Yarıyıl3. Yıl / Bahar Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
Bolumuİktisat Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze
Dersin suresi14 hafta - haftada 3 saat teorik
Öğretim ÜyesiPROF. DR. Mustafa Kemal DEĞER
Diğer Öğretim Üyesi / ÜyeleriPROF. DR. Mustafa Kemal DEĞER,
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Dersin amacı, dünya ekonomisinin nasıl çalıştığını, bir milli ekonominin uluslararası ekonomik ilişkilerini ve milli ekonomilere etkilerini göstermektir.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

uluslararası iktisat ile ilgili genel kavramları tanımlayabilecek.

1,2,3,5,6

1

ÖÇ - 2 :

uluslararası ekonomik sistemin genel çerçevesini açıklayabilecek.

1,2,3,5,6

1

ÖÇ - 3 :

çok taraflı serbestleşme ve bölgeselleşmeyi karşılaştırabilecek.

1,2,3,5,6

1

ÖÇ - 4 :

çok taraflı serbestleşme ve bölgeselleşmenin dış ticaret politikaları üzerindeki etkilerini analiz edebilecek.

1,2,3,5,6

1

ÖÇ - 5 :

ticaret politikaları, çok taraflı serbestleşme ve bölgeselleşmenin birbirleri arasındaki ilişkileri birleştirebilecek.

1,2,3,5,6

1

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Dış Ödemeler Bilançosu, Döviz Piyasası Analizleri, Geleceğe Yönelik Döviz Piyasaları, Kur Değişmelerini Açıklamaya Yönelik Teoriler, Ödemeler Bilançosunun Denkleşmesi, Uluslararası Özel Mali Sermaye Akımları, Dolaysız Yabancı Sermaye Yatırımları, Uluslararası Para Sistemi, Uluslararası Para Fonu (IMF), Açık Ekonomilerde Makro Ekonomik Politikalar.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Ödemeler bilançosu, Ana Hesap Grupları, Dış Açık ve Dış Fazla, Dış Açıkların Nedenleri, Dış Açıklara Karşı İzlenecek Politikalar.

 Hafta 2

Döviz Piyasaları, Döviz Piyasası İşlemcileri, Döviz Talebi ve Arzı, İşlem Türleri, Döviz Kuru, Döviz Arbitrajı, Döviz Spekülasyonu, Perakende ve Toptan Döviz Piyasası, Konvertibilite, Döviz Piyasalarının Fonksiyonları.

 Hafta 3

Geleceğe Yönelik Döviz İşlemleri, Vadeli Döviz İşlemleri, Döviz Gelecek İşlemleri, Döviz Opsiyonları, Döviz Swapları, Gelecek Piyasalarında Spekülasyon, Faiz Oranı Arbitrajı, Fisher Etkisi

 Hafta 4

Döviz Kuru Teorileri, Dış Ticaret Akımları Yaklaşımı, Satınalma Gücü Paritesi Yaklaşımı.

 Hafta 5

Parasalcı Yaklaşım ve Döviz Kurları, Portfolyo Dengesi Yaklaşımı (Varlık Piyasa Modeli), Döviz Kurlarında Hedefi Aşma.

 Hafta 6

Ödemeler Bilançosunun Denkleşmesi, Fiyat Denkleşme Mekanizmaları, Değişken Kur sisteminde Denkleşme, Döviz Piyasasında Denge: Marshall-Lerner Koşulu, Kurların Geçiş Etkisi ve J Eğrisi.

 Hafta 7

Sabit Kur Sisteminde Fiyat Değişmeleri ve Devalüasyon, Fiyat Altın Para Akımı Mekanizması, Ulusal Gelir Değişmeleri ve Öteki Mekanizmalar, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, Açık Ekonomiler, İhracat ve İthalat İşlemleri, Açık Ekonomi Çarpanı, Otonom Harcamalar ve Dış Denge, Otomatik Gelir Değişmeleri Yoluyla Dış Denkleşme.

 Hafta 8

Faiz Oranı Değişmeleri ile Dış Denkleşme, Hükümet Müdahaleleri ile Dış Denkleşme, Dış Denkleşmede Parasalcı Model.

 Hafta 9

Arasınav

 Hafta 10

Uluslar arası Özel Mali Kaynaklar, Para ve Sermaye Piyasaları, Küreselleşme ve Fon Akımları, Uluslar arası Para Piyasaları, Uluslar arası Sermaye Piyasaları,

 Hafta 11

Dolaysız Yabancı Sermaye Yatırımları, Portfolyo Yatırımları, Dolaysız Yabancı Sermaye Yatırımlarının Nedenleri, Dolaysız Yabancı Sermaye Yatırımlarını Açıklayan Teoriler, Dünyada ve Türkiye?de Dolaysız Yabancı Sermaye Yatırımları.

 Hafta 12

Uluslar arası Para Sistemi, Döviz Kuru Sistemleri, Sabit Kur sistemi, Altın Para Standardı, Ayarlanabilir Sabit Kur sistemi, Dalgalı Kur sistemi, Sabit ve Dalgalı Kur sistemlerinin Avantaj ve Dezavantajları.

 Hafta 13

Uluslararası Para Sistemlerinin Tarihçesi, Altın Para Dönemi, Bretton Woods Sistemi, Bretton Woods Sonrası Gelişmeler, Günümüzdeki Uluslar arası Parasal Uygulamalar.

 Hafta 14

Uluslar arası Para Fonu (IMF), IMF Kredileri, Özel Çekme Hakları, Uluslar arası Likidite, Uluslar arası Para sistemi Reform Tasarıları.

 Hafta 15

Açık Ekonomilerde Makroekonomik Politika Analizleri, İç ve Dış Denge, İç ve Dış Dengede Para ve Maliye Politikalarının Etkinliği: Mundell-Fleming Modeli, Maliye ve Para Politikaları ile Ödemeler Bilançosu Dengesi, Sabit Kur Sistemi Altında İç ve Dış Denge, Değişken Kur sistemi Altında İç ve Dış Denge

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Seyidoğlu, Halil, (2007), Uluslararası İktisat: Teori, Politika ve Uygulama, Güzemcan Yayınları, İstanbul.

 

İlave Kaynak

1Ünsal, Erdal, (2007), Uluslararası İktisat: Teori, Politika ve Açık Ekonomi Makro İktisadı, İmaj Yayınevi, Ankara.

2Karluk, Rıdvan, (2009), Uluslararası Ekonomi: Teori ve Politika, Beta Yayınları, İstanbul.

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

10/04/2018

30

50

Dönem sonu sınavı

16

29/05/2018

30

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

3

14

42

Sınıf dışı çalışma

4

14

56

Laboratuar çalışması

0

0

0

Arasınav için hazırlık

8

2

16

Arasınav

1

1

1

Uygulama

0

0

0

Klinik Uygulama

0

0

0

Ödev

0

0

0

Proje

0

0

0

Kısa sınav

0

0

0

Dönem sonu sınavı için hazırlık

11

3

33

Dönem sonu sınavı

1

1

1

Diğer 1

0

0

0

Diğer 2

0

0

0

Toplam iş yükü

149