Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İKTİSAT
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

MLY4004 MALİYE POLİTİKASI 3+0+0 ECTS:4
Yıl / Yarıyıl3. Yıl / Bahar Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliSeçmeli
Bolumuİktisat Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze
Dersin suresi14 hafta - haftada 3 saat teorik
Öğretim ÜyesiDR. ÖĞR. ÜYESİ Nagihan BİRİNCİ
Diğer Öğretim Üyesi / ÜyeleriDOÇ. DR. BİROL KARAKURT
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere maliye politikası uygulamaları hakkında genel bilgiler vermek ve ekonomik büyüme ve istikrarın sağlanmasında maliye politikasından nasıl yararlanıldığını açıklamaktır.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

maliye politikasına ilişkin temel kavramları tanımlayabilecek

ÖÇ - 2 :

genişlemeci ve daraltıcı maliye politikasının farklılıklarını açıklayabilecek

ÖÇ - 3 :

maliye politikasının ekonomik ve sosyal açıdan değişik etkilerini öngörebilecek

ÖÇ - 4 :

uzun süreli bütçe açıklarının etkilerini değerlendirebilecek

ÖÇ - 5 :

maliye politikası ile siyasal yaklaşımlar arasındaki ilişkiyi özetleyebilecek

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Yanlı yaklaşım, Yeni Klasik yaklaşım ve Yeni Keynesyen yaklaşım. Maliye politikası ve milli gelir dengesi: çarpan-hızlandıran modeli, gelir çarpanı, harcama çarpanı, denk bütçe çarpanı. Açık ve kapalı ekonomide para ve maliye politikalarının nispi etkinliği. Ekonomik istikrarın sağlanmasında aktif/otomatik ve iradi maliye politikası. Enflasyon ve maliye politikası. Durgunluk ve maliye politikası: durgunluğun nedenleri, durgunluğa karşı maliye politikası. Stagflasyon ve maliye politikası. Bütçe açığı problemi ve maliye politikası. Maliye politikası ve ekonomik gelişmenin sağlanması. Ekonomik istikrar ve maliye politikası: Türkiye örneği.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Maliye Politikası ve İktisat Politikası ile İlişkisi

 Hafta 2

Maliye Politikasının Amaçları ve Araçları İktisat Politikasının Amaçları ve Maliye Politikası

 Hafta 3

İktisadi Düşünceler ve Maliye Politikası-I Maliye Politikasının Keynesyen ve Klasik Açıklamaları Monetarizim ve Maliye Politikası

 Hafta 4

İktisadi Düşünceler ve Maliye Politikası-II Yeni Klasik İktisat ve Maliye Politikası Yeni Keynesyen İktisat ve Maliye Politikası

 Hafta 5

Milli Gelir ve Maliye Politikası Maliye Politikası Çarpanları Denk Bütçe Çarpanı

 Hafta 6

Maliye Politikasının Etkinliği ve Ekonomik İstikrarın Gerçekleştirilmesinde Maliye Politikası IS ve LM Eğrileri

 Hafta 7

Maliye Politikası Uygulama Yöntemleri İradi Maliye Politikası (Mali Genişleme) Maliye Politikasının Sınırlamaları Otomatik Stabilizatörler

 Hafta 8

Enflasyon ve Maliye Politikası: Enflasyonun Maliyeti

 Hafta 9

Ara sınav

 Hafta 10

Durgunluk ve Maliye Politikası: Maliye Politikasının Dışlama Etkisi ve Uyarıcı Etkisi

 Hafta 11

Stagflasyon ve Maliye Politikası: Enflasyon ve İşsizlik

 Hafta 12

Bütçe Açığı ve Maliye Politikası Bürçe Kısıtı ve Kamu Maliyesi Mali Sürdürülebilirlik ve Mali Ödemegücü

 Hafta 13

Mali Disiplin ve Maliye Politikası

 Hafta 14

Maliye Politikası ve Gelir Dağılımı Dağıtımsal Adalet ve Maliye Politikası Kamu Müdahalesi ve Gelirin Yeniden Dağıtımı

 Hafta 15

Maliye Politikası ve Ekonomik Kalkınma Maliye politikası ve Büyüme Türkiye'de Kamu Maliyesi ve Ekonomik Kalkınma

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Ulusoy, A. 2007; Maliye Politikası, Üçyol Kitapevi, Trabzon

2Pınar, A., 2009; Maliye Politikası, Naturel Yayınevi, Ankara

3Ataç, B. A. Önder, İ. Turhan, S. 2004; Maliye Politikası, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir

 

İlave Kaynak

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

9/4/2018

1

50

Dönem sonu sınavı

16

04/06/2018

1

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

3

14

42

Sınıf dışı çalışma

3

14

42

Laboratuar çalışması

0

0

0

Arasınav için hazırlık

17

1

17

Arasınav

1

1

1

Uygulama

0

0

0

Klinik Uygulama

0

0

0

Ödev

0

0

0

Proje

0

0

0

Kısa sınav

0

0

0

Dönem sonu sınavı için hazırlık

17

1

17

Dönem sonu sınavı

1

1

1

Diğer 1

0

0

0

Diğer 2

0

0

0

Toplam iş yükü

120