Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İKTİSAT
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

IKT2008 MİKRO İKTİSAT - II 3+0+0 ECTS:6
Yıl / Yarıyıl2. Yıl / Bahar Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
Bolumuİktisat Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze
Dersin suresi14 hafta - haftada 3 saat teorik
Öğretim ÜyesiPROF. DR. Nebiye YAMAK
Diğer Öğretim Üyesi / ÜyeleriPROF. DR. Seyfettin ARTAN,PROF. DR. Seyfettin ARTAN,
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilerin lisans düzeyindeki mikroekonomik konularını anlayabilme ve analiz yapabilme becerilerini geliştirmek
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

mikro ekonomik terminolojiyi öğrenebilirler.

1,2,3,4,5,6,7,8

1,3

ÖÇ - 2 :

firma ve tüketiciler için maksimizasyon teorilerini uygulayabilirler.

1,2,3,4,5,6,7,8

1,3

ÖÇ - 3 :

mikro ekonomik problemler için çeşitli çözüm tekniklerini kullanabilirler.

1,2,3,4,5,6,7,8

1,3

ÖÇ - 4 :

iktisadi modelleri gerçek dünya uygulamalarına entegre edebilirler.

1,2,3,4,5,6,7,8

1,3

ÖÇ - 5 :

piyasaların nasıl çalıştığını anlayabilecek ve bunu tüketici ve firmaların refahına nasıl yansıdığını tespit edebilirler.

1,2,3,4,5,6,7,8

1,3

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Üretim fonksiyonu ve değişen oranlı verim kanunu, üretici dengesi ve dengedeki değişmeler, üretim maliyetleri, tam rekabet, monopol, monopson, oligopol ve monopollü rekabet ve diğer piyasalarda denge, üretim faktörleri piyasası, refah ekonomisi ve genel denge, dışsallılar ve kamu malları

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Maliyetler, maliyet kavramları, kısa ve uzun dönem ayrımı,maliyet eğrileri, maliyet eğrilerindeki kaymalar

 Hafta 2

Tam rekabet piyasasında firmalar, piyasa yapısı, marjinal gelir, ortalama gelir, toplam gelir,kısa dönemde firma ve endüstri dengesi, kısa dönem firma ve endüstri arzı

 Hafta 3

Tam rekabet piyasasında firmalar,uzun dönemde firma dengesi, sabit maliyetli endüstriler, artan ve azalan maliyetli endüstriler, uzun dönem arz esnekliği

 Hafta 4

Monopol, monopolün nedenleri, monopolcünün talebi, monopolcünün gelirleri, kısa dönemde denge, uzun dönemde denge

 Hafta 5

Monopol, fiyat farklılaştırılması, monopollerin düzenlenmesi, monopol ve tam rekabetin karşılaştırılması

 Hafta 6

Oligopol, tanım, nedenleri, sınıflandırılması, Cournot modeli, Edgeworth modeli, Chamberlin modeli,Sweezy modeli, dirsekli talep eğrisi

 Hafta 7

Oligopol, Bertrand modeli, Stackelberg modeli, oyun teorisi, fiyat liderliği, yeni firmaların girişi

 Hafta 8

Arasınav

 Hafta 9

Monopollü rekabet,tanım,monopollü rekabette talep eğrisi, kısa dönemde denge, uzun dönemde denge, mononopollü rekabetle tam rekabetin karşılaştırılması, monopollü rekabette monopolün karşılaştırılması

 Hafta 10

Üretim faktörleri piyasası, tam rekabet piyasasında faktör talebi, eksik rekabet piyasında faktör talebi, faktör talebinin fiyat esnekliği,faktör arzı

 Hafta 11

Üretim faktörleri piyasası, faktör piyasasında denge, rant kavramı, rant benzerleri, ücret farklılıkları

 Hafta 12

Refah ekonomisi ve genel denge, optimal faktör kullanımı, optimal kaynak dağılımı için gerekli şartlar, Edgeworth Kutusu, Pareto etkin dağılım, sözleşme eğrisi, en iyi ikinci teori, kısa sınav

 Hafta 13

Refah ekonomisi ve genel denge, tam rekebet ve ekonomik etkinlik

 Hafta 14

Belirsizlik ve asimetrik bilgi, riskten kaçınma, riski azaltmanın metodları, bilgi ve piyasa dengesi, bilgi ve ekonomik etkinlik

 Hafta 15

Dışsallıklar ve kamu malları, dışsallıkların tanımlanması, dışsalıklar ve dağılımda etkinlik, pazarlık ve Coase teoremi, kamu malları, kamu malları ve piyasa başarısızlığı

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Dinler, Z. 2007; Mikro Ekonomi, Ekin Kitabevi Yayınları, 18.Baskı, Bursa

 

İlave Kaynak

1Ünsal, E. 2005; Mikro İktisat, İmaj Yayınevi, 6.Baskı, Ankara

2Nicholson, W. 2005, Microeconomic Theory: Basic Principles and Extensions, Thomson Corporation, Ninth Edition, USA

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

04/2018

1

50

Dönem sonu sınavı

16

05/2018

1

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

3

14

42

Sınıf dışı çalışma

7

14

98

Arasınav için hazırlık

8

2

16

Arasınav

1

1

1

Dönem sonu sınavı için hazırlık

11

2

22

Dönem sonu sınavı

1

1

1

Toplam iş yükü

180