Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İKTİSAT
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

CEK1001 SOSYOLOJİ 3+0+0 ECTS:3
Yıl / Yarıyıl1. Yıl / Bahar Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
Bolumuİktisat Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze
Dersin suresi14 hafta - haftada 3 saat teorik
Öğretim ÜyesiDOÇ. DR. Musa Yavuz ALPTEKİN
Diğer Öğretim Üyesi / ÜyeleriDOÇ. DR. Musa Yavuz ALPTEKİN,
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilere sosyoloji konusunda teorik bilgi vermektir. Bu dersi başarıyla tamamlayan bir öğrencinin sosyal ortamlardaki yapılaşmış davranışın nedenleri ve sonuçlarını anlaması beklenmektedir.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

sosyolojinin, sosyal bilimler içindeki yerini ve temel kavramlarını tanımlayabilecekler

1,2,3,6,7,8

1

ÖÇ - 2 :

sosyal durumları, sosyal değişmeyi ve sosyal kurumları açıklayabilecekler

1,2,3,6,7,8

1

ÖÇ - 3 :

sosyal olay ve olguları, yapı ve kültür bağlamında birbirleriyle ilişkilendirebilecekler

1,2,3,6,7,8

1

ÖÇ - 4 :

sosyal süreçlerin geleceğine ilişkin çıkarımda bulunabilecekler

1,2,3,6,7,8

1

ÖÇ - 5 :

yaşadıkları toplum ve kültürel ortamda meydana gelen olay ve olguları sosyolojik imgelemle izah edebilecekler

1,2,3,6,7,8

1

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Sosyolojik düşüncenin gelişimi; sosyolojinin konusu ve sınırlılıkları; sosyolojinin diğer bilimlerle olan ilişkisi; sosyolojide yer alan farklı yaklaşımlar; sosyolojik temel kavram ve süreçlerin analizi; toplumsal yapı (statü, toplumsal rol) , toplumsal hareketlilik etmenleri, sosyo kültürel değişme (değişmenin şartları ve etmenleri) toplumsal tabakalaşma (farklı tabakalaşma tipleri, geleneksel ve günümüz toplumlarında tabakalaşma sembolleri) .

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Giriş: Sosyolojik Perspektif ve imgelem

 Hafta 2

Sosyolojik Düşüncenin Gelişimi

 Hafta 3

Toplum türleri, sosyal değişme ve küreselleşme

 Hafta 4

Sosyolojik Araştırma Yöntemleri

 Hafta 5

Klasik sosyoloji kuramları

 Hafta 6

Çağdaş sosyolojik kuramlar

 Hafta 7

Gündelik Yaşam ve Toplumsal Etkileşim

 Hafta 8

Toplumsallaşma, aile ve mahremiyetin dönüşümü

 Hafta 9

Arasınav

 Hafta 10

Tabakalaşma ve sınıf

 Hafta 11

İktisat, siyaset ve sosyal eşitsizlik

 Hafta 12

Irk, etnisite ve göç

 Hafta 13

Din ve toplum

 Hafta 14

Eğitim ve toplumsal yapı

 Hafta 15

Sapkınlık ve suç

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Giddens, A. 2008; Sosyoloji, Kırmızı Yayınları, İstanbul.

 

İlave Kaynak

1Fichter, J. 2002; Sosyoloji Nedir?, Anı Yayıncılık, Ankara

2Arslantürk Z. ve M.T. Amman 2011; Sosyoloji: Kavramlar, Kurumlar, Süreçler, Teoriler, Çamlıca Yay., İstanbul

3Bottomore, T., Nisbet, R., 1996; Sosyolojik Çözümlemenin Tarihi, Ayraç Yayınevi, Ankara.

4Bozkurt, V. 2012; Değişen Dünyada Sosyoloji, Ekin Yayınevi, Bursa

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

08/04/2016

1

50

Dönem sonu sınavı

16

27/05/2016

1

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

3

14

42

Sınıf dışı çalışma

2

14

28

Arasınav için hazırlık

4

1

4

Arasınav

1

1

1

Dönem sonu sınavı için hazırlık

4

1

4

Dönem sonu sınavı

1

1

1

Diğer 1

1

10

10

Toplam iş yükü

90