Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İKTİSAT
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

ISL1002 MUHASEBE - II 3+0+0 ECTS:5
Yıl / Yarıyıl1. Yıl / Bahar Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
Bolumuİktisat Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze , Grup çalışması, Laboratuar Çalışması
Dersin suresi14 hafta - haftada 3 saat teorik
Öğretim ÜyesiPROF. DR. Fikret ÇANKAYA
Diğer Öğretim Üyesi / ÜyeleriPROF. DR. Engin DİNÇ,
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Envanter, değerleme ve ölçek kavramlarının açıklanması, tüm bilanço ve gelir tablosu hesaplarının uygulamalı olarak envanter işlemleri ve muhasebe kayıtlarını açıklamak.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

envanter ve değerleme yöntemlerini tanımlayabilirler.

4,6,7,8

1,3

ÖÇ - 2 :

bilanço ve gelir tablosunu açıklayabilirler.

4,6,7,8

1,3

ÖÇ - 3 :

hesaplara yönelik en uygun değerleme yöntemini kullanabilirler.

4,6,7,8

1,3

ÖÇ - 4 :

yapılan yanlışları envanter ile belirleyebilirler.

4,6,7,8

1,3

ÖÇ - 5 :

yanlışları düzelttikten ve değerlemeden sonra hesapları yeniden düzenleyebilirler.

4,6,7,8

1,3

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Envanter, değerleme, aktif, pasif, gider ve gelir hesaplarının envanterleri, gelir tablosu ile bilanço hesaplarının incelenmesi, nazım hesaplar, çeşitli uygulamalar.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Temel kavramlar ve tanımlar (envanter, değerleme)

 Hafta 2

Değerleme ölçüleri ve uygulama alanları

 Hafta 3

Aktif hesaplarda envanter ve değerleme; dönen varlıklar(hazır değerler)

 Hafta 4

Aktif hesaplarda envanter ve değerleme; dönen varlıklar (menkul kıymetler)

 Hafta 5

Aktif hesaplarda envanter ve değerleme; dönen varlıklar (ticari alacaklar)

 Hafta 6

Aktif hesaplarda envanter ve değerleme; dönen varlıklar(ticari alacaklar ? stoklar)

 Hafta 7

Aktif hesaplarda envanter ve değerleme; dönen varlıklar(stoklar devam)

 Hafta 8

Aktif hesaplarda envanter ve değerleme; duran varlıklar(mali duran varlıklar)

 Hafta 9

Arasınav

 Hafta 10

Aktif hesaplarda envanter ve değerleme; duran varlıklar(maddi, maddi olmayan duran varlıklar; amortisman ve itfa uygulamaları)

 Hafta 11

Pasif hesaplarda envanter ve değerleme; kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklar

 Hafta 12

Pasif hesaplarda envanter ve değerleme; öz kaynaklar (öz kaynak unsurları)

 Hafta 13

Gider ve gelir hesaplarında envanter ve değerleme ile Nazım Hesapların incelenmesi

 Hafta 14

Bilanço, gelir tablosu analiz ve değerlemesi ile enflasyon muhasebesi

 Hafta 15

Uygulamalar

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Dinç, Engin ve Çankaya, Fikret (2018), Tekdüzen Hesap Planına Uygun Muhasebe II, Celepler Matbaacılık, Trabzon.

 

İlave Kaynak

1Sürmen, Y. 2009, Muhasebe-II, Celepler Matbaacılık, Trabzon 400 p.

2Karapınar, A. 2005, Dönemsonu Muhasebe Uygulamaları, Ankara

3Gücenme, Ü. 2006, Muhasebe ve Değerleme, Bursa

4Ataman, Ü. 2007, Muhasebede Dönemsonu İşlemleri

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

10/04/2018

1

50

Dönem sonu sınavı

16

20/05/2018

2

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

3

14

42

Sınıf dışı çalışma

4

14

56

Arasınav için hazırlık

8

2

16

Arasınav

1

1

1

Dönem sonu sınavı için hazırlık

11

3

33

Dönem sonu sınavı

2

1

2

Toplam iş yükü

150