Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İKTİSAT
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

ISL1003 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ 3+0+0 ECTS:4
Yıl / Yarıyıl1. Yıl / Bahar Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
Bolumuİktisat Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze
Dersin suresi14 hafta - haftada 3 saat teorik
Öğretim ÜyesiPROF. DR. Taner ACUNER
Diğer Öğretim Üyesi / ÜyeleriPROF. DR. Taner ACUNER,
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
İşletme eğitimi alan öğrencilere işletme ve işletmecilikle ilgili temel kavramları tanıtmak, işletme bilimi ve işletmeye geniş ve bütüncül bir bakış açısı ile bakmalarını sağlanmaktır.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

işletme Bilimi ile ilgili temel kavramları tanımlayabileceklerdir. İşletme Bilimi veya İşletmeciliği tanımlayabileceklerdir. İşletme Biliminin konu ve kapsamını belirtebileceklerdir. İşletmeleri sınıflandırabileceklerdir.

1,2,3,4,5,6,7,8

1,2

ÖÇ - 2 :

işletme Bilimi ile ilgili temel kavramlar arasındaki ilişkiyi açıklayabileceklerdir. İşletme Biliminin önemini açıklayabileceklerdir. İşletmeleri sınıflandırabileceklerdir.

1,2,3,4,5,6,7,8

1,2

ÖÇ - 3 :

işletmelerde rasyonellik ilkelerini işletme ile ilgili problemlere uygulayabileceklerdir. İşletmecilikle ilgili sorunları çözebileceklerdir.

1,2,3,4,5,6,7,8

1,2

ÖÇ - 4 :

işletmelerde rasyonellik ilkeleriyle işletme fonksiyonları arasındaki ilişkiyi saptayabileceklerdir.

1,2,3,4,5,6,7,8

1,2

ÖÇ - 5 :

etkili bir işletme kurabilmek için gerekli yönetimsel/yapısal unsurları belirleyebileceklerdir.

1,2,3,4,5,6,7,8

1,2

ÖÇ - 6 :

işletme fonksiyonlarını özetleyebilirler.

1,2,3,4,5,6,7,8

1,2

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

İşletme, işletmecilik, girişimci ve yönetici, işletmelerin sınıflandırması, işletmenin masrafları, işletmenin gelirleri, işletme büyüklüğü, işletme kapasitesi, işletmenin kuruluş çalışmaları, kuruluş yeri seçimi, yatırım projeleri, yönetim fonksiyonu, üretim fonksiyonu, pazarlama fonksiyonu, finans fonksiyonu, insan kaynakları yönetimi fonksiyonu, muhasebe fonksiyonu, halkla ilişkiler fonksiyonu, araştırma-geliştirme fonksiyonu.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

İşletme, işletmecilik, girişimci ve yönetici

 Hafta 2

İşletmenin masrafları, işletmenin gelirleri

 Hafta 3

İşletme büyüklüğü

 Hafta 4

İşletme kapasitesi

 Hafta 5

İşletmelerin sınıflandırması

 Hafta 6

İşletmelerin sınıflandırması

 Hafta 7

İşletmenin kuruluş çalışmaları

 Hafta 8

Arasınav

 Hafta 9

Kuruluş yeri seçimi, yatırım projeleri

 Hafta 10

Yönetim fonksiyonu

 Hafta 11

Yönetim fonksiyonu

 Hafta 12

Üretim fonksiyonu, arasınav

 Hafta 13

Pazarlama fonksiyonu, Finans fonksiyonu

 Hafta 14

İnsan kaynakları yönetimi fonksiyonu

 Hafta 15

Muhasebe fonksiyonu, halkla ilişkiler fonksiyonu, araştırma-geliştirme fonksiyonu

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Acuner, T., İlhan-Nas, T., Şahin, K., Okan, T. ve Birincioğlu, N. 2016; İşletme, Beta Yay., 1. Basım, İstanbul

 

İlave Kaynak

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

11/2016

1

50

Dönem sonu sınavı

16

01/2017

1

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

3

14

42

Sınıf dışı çalışma

3

14

42

Arasınav için hazırlık

6

2

12

Arasınav

1

1

1

Dönem sonu sınavı için hazırlık

11

2

22

Dönem sonu sınavı

1

1

1

Toplam iş yükü

120