Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İKTİSAT
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

EKO2009 EKONOMETRİ - I 3+0+0 ECTS:8
Yıl / Yarıyıl4. Yıl / Güz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
Bolumuİktisat Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze
Dersin suresi14 hafta - haftada 3 saat teorik
Öğretim ÜyesiPROF. DR. Rahmi YAMAK
Diğer Öğretim Üyesi / ÜyeleriPROF. DR. Rahmi YAMAK,
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, iktisadi hipotezler test edilirken kullanılan temel ekonometrik yöntemleri öğretmektir
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

istatistiksel yöntemleri iktisadi sorunlar üzerine uygulayabilecekler

1,2,3,4,5,6,7

1

ÖÇ - 2 :

iktisadi sorunları ortaya koyabilecek ve bu sorunları ampirik olarak çözebilecekler

1,2,3,4,5,6,7

1

ÖÇ - 3 :

iktisadi sorunları modelleyebilecek, tahmin edebilecek ve yorumlayabilecekler

1,2,3,4,5,6,7

1

ÖÇ - 4 :

iktisat, istatistik ve matematiği bir arada kullanarak analiz yapabilecekler

1,2,3,4,5,6,7

1

ÖÇ - 5 :

ileriye yönelik çıkarımlarda bulunabilecekler

1,2,3,4,5,6,7

1

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Basit Regresyon Modelleri, Çoklu Regresyon Modelleri, EKK Yönteminin Regresyon Modellerine Uygulanışı, EKK Yönteminin Varsayımları, T-Testleri, F-Testleri, Çoklu Bağlantı Sorununun Tespiti ve Giderilmesi, Spesifikasyon Hatalarının Tespiti ve Giderilmesi, Kukla Değişkenleri ve Uygulanması, Etkileşim Değişkenlerinin Uygulanması

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Korelasyon Analizi

 Hafta 2

Basit Regresyon Analizi

 Hafta 3

Basit Regresyon Denklemlerinin Çözümü ve Yorumu

 Hafta 4

Çoklu Regresyon Analizi

 Hafta 5

Çoklu Regresyon Denklemlerinin Çözümü ve Yorumu

 Hafta 6

Regresyon Katsayılarının Bireysel Anlamlılık Testi

 Hafta 7

Anova Tablosu ve F-Testi

 Hafta 8

Determinasyon Katsayısı

 Hafta 9

Arasınav

 Hafta 10

Regresyon Denklemlerinde Spesifikasyon

 Hafta 11

Regresyon Denklemlerinde Fonksiyonel Yapı Seçimleri

 Hafta 12

Kukla Değişkenler

 Hafta 13

Etkileşim Değişkenler

 Hafta 14

Trend ve Kesikli Regresyonlar

 Hafta 15

Çoklu Doğrusal Bağıntı

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Köseoğlu, M. , Yamak, R. , 2004; Uygulamalı İstatistik ve Ekonometri, Aksakal Kitabevi, Trabzon

 

İlave Kaynak

1Gujarati, D. , 1999; Temel Ekonometri (Çev. : Şenesen, Ü. , Şenesen, Gülay G. ) , İstanbul

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

11/2017

1

50

Dönem sonu sınavı

16

01/2018

1

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

3

14

42

Sınıf dışı çalışma

9

14

126

Arasınav için hazırlık

24

1

24

Arasınav

1

1

1

Dönem sonu sınavı için hazırlık

46

1

46

Dönem sonu sınavı

1

1

1

Toplam iş yükü

240